19:53
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۶۲۸.۸
   ۱۱۱.۹۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۸،۱۱۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۴    ۱۳:۴۴

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

zahra0009

زهرا قاسمی فرد عضو از ۱۳۹۳/۱۰/۱۷

  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  #کگل # کچاد #کگل # کچاد #کگل # کچاد #کگل # کچاد
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  #کگل # کچاد #کگل # کچاد #کگل # کچاد #کگل # کچاد
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  #کگل آقا هر کی نقده کگل بخره / کچاد رو نگاه کنین نموداری هردو مثل همند / هر لحظه میترکه و صعود میکنه تا سقفآقا هر کی نقده کگل بخره / کچاد رو نگاه کنین نموداری هردو مثل همند / هر لحظه میترکه و صعود میکنه تا سقفآقا هر کی نقده کگل بخره / کچاد رو نگاه کنین نموداری هردو مثل همند / هر لحظه میترکه و صعود میکنه تا سقفآقا هر کی نقده کگل بخره / کچاد رو نگاه کنین نموداری هردو مثل همند / هر لحظه میترکه و صعود میکنه تا سقف
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  #هرکینقده آقا هر کی نقده کگل بخره / کچاد رو نگاه کنین نموداری هردو مثل همند / هر لحظه میترکه و صعود میکنه تا سقف
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  #تجارت طیب نیا سهام بانک تجارت را خرید #تجارت طیب نیا سهام بانک تجارت را خرید #تجارت طیب نیا سهام بانک تجارت را خرید #تجارت طیب نیا سهام بانک تجارت را خرید #تجارت طیب نیا سهام بانک تجارت را خرید
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  #تجارت طیب نیا سهام بانک تجارت را خرید
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  #تجارت لامصب نزول بازار فقط بخاطر این بود که طیب نیا میخاسته بانک تجارت بخره / ای ناقلاااالامصب نزول بازار فقط بخاطر این بود که طیب نیا میخاسته بانک تجارت بخره / ای ناقلاااالامصب نزول بازار فقط بخاطر این بود که طیب نیا میخاسته بانک تجارت بخره / ای ناقلاااا
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  #تجارت لامصب نزول بازار فقط بخاطر این بود که طیب نیا میخاسته بانک تجارت بخره / ای ناقلاااالامصب نزول بازار فقط بخاطر این بود که طیب نیا میخاسته بانک تجارت بخره / ای ناقلاااالامصب نزول بازار فقط بخاطر این بود که طیب نیا میخاسته بانک تجارت بخره / ای ناقلاااا
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  لامصب نزول بازار فقط بخاطر این بود که طیب نیا میخاسته بانک تجارت بخره / ای ناقلاااالامصب نزول بازار فقط بخاطر این بود که طیب نیا میخاسته بانک تجارت بخره / ای ناقلاااالامصب نزول بازار فقط بخاطر این بود که طیب نیا میخاسته بانک تجارت بخره / ای ناقلاااالامصب نزول بازار فقط بخاطر این بود که طیب نیا میخاسته بانک تجارت بخره / ای ناقلاااا
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  افزایش سرمایه 200 درصد پارسان - نفت و گاز پارسان
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  افزایش سرمایه پارسان 200 درصد
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  افزایش سرمایه 200 درصدی پارسان http://www.sahamyab.com/r/0affbf64 سرمایه 200 درصدی پارسان http://www.sahamyab.com/r/0affbf64 سرمایه 200 درصدی پارسان http://www.sahamyab.com/r/0affbf64 سرمایه 200 درصدی پارسان http://www.sahamyab.com/r/a64d1e04
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  افزایش سرمایه 200 درصدی پارسان http://www.sahamyab.com/r/a64d1e04
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد شاوان رد کرد
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  #شاخص #شاوان پیشاپیش صف خرید شاوان مبارک باشه
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  #شاخص #شاوان پیشاپیش صف خرید شاوان مبارک باشه
  زهرا قاسمی فرد(@zahra0009)
  #شاخص #شاوان پیشاپیش صف خرید شاوان مبارک باشه
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟