02:12
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۲،۵۴۱.۸
   ۱۶۹.۴۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۵۵،۳۲۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۰۱    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

yasmin1380

زهرا مهاجر عضو از ۱۳۹۴/۱۱/۲۲

  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #خپارس بورس هم دیگه نه دل میده و نه دل میبره...
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #خساپا اسفندماه پارسال مدیرعامل بانک رفاه و برخی اعضای هیأت مدیره این بانک هر کدام بیش از 200 میلیون تومان با عناوین مختلف و مبالغ قابل توجه در سایر ماه‌ها دریافتی داشته‌اند.آیا مدیر عامل و اعضای هیات مدیره فرار مالیاتی کرده‌اند؟ در شرایطی که می بایست مبالغ مربوط به حقوق و مزایای مدیران بانک های دولتی از طریق حساب حقوق و مزایا به حساب این افراد واریز شود، اسناد نشان می دهد که هر 3 ماه یکبار مبلغی بالغ بر 580 میلیون تومان بابت پاداش وصول مطالبات به حساب حسن فرخی مسئول اداره وصول مطالبات بانک رفاه واریز می شود. وصول مطالباتی که از جریمه های دیرکرد و دریافت مطالبات مشتریان بانک رفاه دریافت می شود و تحت عنوان پاداش در اختیار مدیران بانک قرار می گیرد. وصول مطالباتی که از جریمه های دیرکرد و دریافت مطالبات مشتریان بانک رفاه دریافت می شود و تحت عنوان پاداش در اختیار مدیران بانک قرار می گیرد که این رویدا یک فاجعه محسوب میشود هر روز جیب پولدارها پر پول تر و جیب تهیدستان خالی و خالی تر میشود (البته قرار بود شیب ملایم باشد) که هر روز این شیب تند و تندتر مبشود!!!! در واقع این سودها و جریمه های دیرکرد باعث نابودی شرکتهای تولیدی شده است در این خبر میتوان تنیجه گرفت که هر چه یک مدیر بتواند بیشتر برای بانک سود و جریمه دیرکرد برای بانک جمع کند در واقع به پاداش خودش منجر مبشود. متاسفانه از یک سو بلوکه شدن سرمایه ها در بانکها و گرفتن سودهای نجومی از بانکها و در عوض گرفتن سود بانکها از تولید کننده ها اکثر تولید کنندگان را مرز ورشکستگی رسانده است.وقتی یک تولید کننده با این تسهیلات باید سودهای 30 درصدی به بانکها پرداخت کند چطور میواند کالای ارزان در اختیار مصرف کننده قرار دهد؟؟!!!
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #خپارس اسفندماه پارسال مدیرعامل بانک رفاه و برخی اعضای هیأت مدیره این بانک هر کدام بیش از 200 میلیون تومان با عناوین مختلف و مبالغ قابل توجه در سایر ماه‌ها دریافتی داشته‌اند.آیا مدیر عامل و اعضای هیات مدیره فرار مالیاتی کرده‌اند؟ در شرایطی که می بایست مبالغ مربوط به حقوق و مزایای مدیران بانک های دولتی از طریق حساب حقوق و مزایا به حساب این افراد واریز شود، اسناد نشان می دهد که هر 3 ماه یکبار مبلغی بالغ بر 580 میلیون تومان بابت پاداش وصول مطالبات به حساب حسن فرخی مسئول اداره وصول مطالبات بانک رفاه واریز می شود. وصول مطالباتی که از جریمه های دیرکرد و دریافت مطالبات مشتریان بانک رفاه دریافت می شود و تحت عنوان پاداش در اختیار مدیران بانک قرار می گیرد. وصول مطالباتی که از جریمه های دیرکرد و دریافت مطالبات مشتریان بانک رفاه دریافت می شود و تحت عنوان پاداش در اختیار مدیران بانک قرار می گیرد که این رویدا یک فاجعه محسوب میشود هر روز جیب پولدارها پر پول تر و جیب تهیدستان خالی و خالی تر میشود (البته قرار بود شیب ملایم باشد) که هر روز این شیب تند و تندتر مبشود!!!! در واقع این سودها و جریمه های دیرکرد باعث نابودی شرکتهای تولیدی شده است در این خبر میتوان تنیجه گرفت که هر چه یک مدیر بتواند بیشتر برای بانک سود و جریمه دیرکرد برای بانک جمع کند در واقع به پاداش خودش منجر مبشود. متاسفانه از یک سو بلوکه شدن سرمایه ها در بانکها و گرفتن سودهای نجومی از بانکها و در عوض گرفتن سود بانکها از تولید کننده ها اکثر تولید کنندگان را مرز ورشکستگی رسانده است.وقتی یک تولید کننده با این تسهیلات باید سودهای 30 درصدی به بانکها پرداخت کند چطور میواند کالای ارزان در اختیار مصرف کننده قرار دهد؟؟!!!
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #ذوب اسفندماه پارسال مدیرعامل بانک رفاه و برخی اعضای هیأت مدیره این بانک هر کدام بیش از 200 میلیون تومان با عناوین مختلف و مبالغ قابل توجه در سایر ماه‌ها دریافتی داشته‌اند.آیا مدیر عامل و اعضای هیات مدیره فرار مالیاتی کرده‌اند؟ در شرایطی که می بایست مبالغ مربوط به حقوق و مزایای مدیران بانک های دولتی از طریق حساب حقوق و مزایا به حساب این افراد واریز شود، اسناد نشان می دهد که هر 3 ماه یکبار مبلغی بالغ بر 580 میلیون تومان بابت پاداش وصول مطالبات به حساب حسن فرخی مسئول اداره وصول مطالبات بانک رفاه واریز می شود. وصول مطالباتی که از جریمه های دیرکرد و دریافت مطالبات مشتریان بانک رفاه دریافت می شود و تحت عنوان پاداش در اختیار مدیران بانک قرار می گیرد. وصول مطالباتی که از جریمه های دیرکرد و دریافت مطالبات مشتریان بانک رفاه دریافت می شود و تحت عنوان پاداش در اختیار مدیران بانک قرار می گیرد که این رویدا یک فاجعه محسوب میشود هر روز جیب پولدارها پر پول تر و جیب تهیدستان خالی و خالی تر میشود (البته قرار بود شیب ملایم باشد) که هر روز این شیب تند و تندتر مبشود!!!! در واقع این سودها و جریمه های دیرکرد باعث نابودی شرکتهای تولیدی شده است در این خبر میتوان تنیجه گرفت که هر چه یک مدیر بتواند بیشتر برای بانک سود و جریمه دیرکرد برای بانک جمع کند در واقع به پاداش خودش منجر مبشود. متاسفانه از یک سو بلوکه شدن سرمایه ها در بانکها و گرفتن سودهای نجومی از بانکها و در عوض گرفتن سود بانکها از تولید کننده ها اکثر تولید کنندگان را مرز ورشکستگی رسانده است.وقتی یک تولید کننده با این تسهیلات باید سودهای 30 درصدی به بانکها پرداخت کند چطور میواند کالای ارزان در اختیار مصرف کننده قرار دهد؟؟!!!
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  اسفندماه پارسال مدیرعامل بانک رفاه و برخی اعضای هیأت مدیره این بانک هر کدام بیش از 200 میلیون تومان با عناوین مختلف و مبالغ قابل توجه در سایر ماه‌ها دریافتی داشته‌اند.آیا مدیر عامل و اعضای هیات مدیره فرار مالیاتی کرده‌اند؟ در شرایطی که می بایست مبالغ مربوط به حقوق و مزایای مدیران بانک های دولتی از طریق حساب حقوق و مزایا به حساب این افراد واریز شود، سند زیر نشان می دهد که هر 3 ماه یکبار مبلغی بالغ بر 580 میلیون تومان بابت پاداش وصول مطالبات به حساب حسن فرخی مسئول اداره وصول مطالبات بانک رفاه واریز می شود. وصول مطالباتی که از جریمه های دیرکرد و دریافت مطالبات مشتریان بانک رفاه دریافت می شود و تحت عنوان پاداش در اختیار مدیران بانک قرار می گیرد. وصول مطالباتی که از جریمه های دیرکرد و دریافت مطالبات مشتریان بانک رفاه دریافت می شود و تحت عنوان پاداش در اختیار مدیران بانک قرار می گیرد که این رویدا یک فاجعه محسوب میشود هر روز جیب پولدارها پر پول تر و جیب تهیدستان خالی و خالی تر میشود (البته قرار بود شیب ملایم باشد) که هر روز این شیب تند و تندتر مبشود!!!! در واقع این سودها و جریمه های دیرکرد باعث نابودی شرکتهای تولیدی شده است در این خبر میتوان تنیجه گرفت که هر چه یک مدیر بتواند بیشتر برای بانک سود و جریمه دیرکرد برای بانک جمع کند در واقع به پاداش خودش منجر مبشود. متاسفانه از یک سو بلوکه شدن سرمایه ها در بانکها و گرفتن سودهای نجومی از بانکها و در عوض گرفتن سود بانکها از تولید کننده ها اکثر تولید کنندگان را مرز ورشکستگی رسانده است.وقتی یک تولید کننده با این تسهیلات باید سودهای 30 درصدی به بانکها پرداخت کند چطور میواند کالای ارزان در اختیار مصرف کننده قرار دهد؟؟!!!
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #خپارس از شواهد و قراین پیداست که قرارداد سیتروءن و سایپا رو هم دارند سرشو میکوبند به طاق نصرت و رو هواست با وجود این همه منتقد و دلسوز و کارشناس خبره پر از حدق و حسد و کینه من بعید میدانم قراردادی منعقد شود
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #خپارس سرمایمون تو بانک که بود خیالی آسوده داشتیم. اصلا نیاز به کنترل نداشت ماه به ماه هم نگاهش نمیکردیم و آب هم تو دلمون تکون نمیخورد. اما در بورس همش اضطراب و استرس. اخبار بد و گرگ و میش، حقوقی های گرگ!! جماعت نوسانگیر!
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #خودرو سخنگوی دولت در گفتگوی ویژه خبری مساله فیشهای نجومی مدیران بانکی در دولت تدبیر را مربوط به بخش خصوصی دانست . منظور ایشان همان فیش حقوقی 230 میلیون تومانی جناب علی صدقی است که در رسانه ها منتشر شده!ایشان احتمالا میدانند که علی صدقی مدیرعامل فعلی بانک رفاه توسط دولت انتخاب میشود. سهامدار عمده بانک رفاه نهادهای وابسته به وزارت تعاون است و انتخاب مدیرعامل توسط شخص جناب وزیر رفاه انجام میشود. جالب اینکه اتفاقا علی صدقی شریک حسین فریدون در صرافی «صدقی و شرکا»ست که در دوره تحریم کاسبی پر رونقی هم داشتند و قرار بود به عنوان مدیرعامل بانک ملی هم انتخاب شود. حالا اینکه چرا ربیعی (عباد) حاضر شده شریک فریدون را به عنوان مدیرعامل انتخاب کند، مساله امروز نیست اما اینکه چرا آقای نوبخت برای توجیه و فرار از پاسخگویی میگوید فیش نجومی در بانک خصوصی بوده، عذر بدتر از گناه است. بانک رفاه خصوصی نیست و مدیر عامل هم یک فرد غریبه از دولت دولت نیست؛ رفیق و شریک حسین خان برادر رئیس جمهور است!
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #ذوب سخنگوی دولت در گفتگوی ویژه خبری مساله فیشهای نجومی مدیران بانکی در دولت تدبیر را مربوط به بخش خصوصی دانست . منظور ایشان همان فیش حقوقی 230 میلیون تومانی جناب علی صدقی است که در رسانه ها منتشر شده!ایشان احتمالا میدانند که علی صدقی مدیرعامل فعلی بانک رفاه توسط دولت انتخاب میشود. سهامدار عمده بانک رفاه نهادهای وابسته به وزارت تعاون است و انتخاب مدیرعامل توسط شخص جناب وزیر رفاه انجام میشود. جالب اینکه اتفاقا علی صدقی شریک حسین فریدون در صرافی «صدقی و شرکا»ست که در دوره تحریم کاسبی پر رونقی هم داشتند و قرار بود به عنوان مدیرعامل بانک ملی هم انتخاب شود. حالا اینکه چرا ربیعی (عباد) حاضر شده شریک فریدون را به عنوان مدیرعامل انتخاب کند، مساله امروز نیست اما اینکه چرا آقای نوبخت برای توجیه و فرار از پاسخگویی میگوید فیش نجومی در بانک خصوصی بوده، عذر بدتر از گناه است. بانک رفاه خصوصی نیست و مدیر عامل هم یک فرد غریبه از دولت دولت نیست؛ رفیق و شریک حسین خان برادر رئیس جمهور است!
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #خساپا سخنگوی دولت در گفتگوی ویژه خبری مساله فیشهای نجومی مدیران بانکی در دولت تدبیر را مربوط به بخش خصوصی دانست . منظور ایشان همان فیش حقوقی 230 میلیون تومانی جناب علی صدقی است که در رسانه ها منتشر شده!ایشان احتمالا میدانند که علی صدقی مدیرعامل فعلی بانک رفاه توسط دولت انتخاب میشود. سهامدار عمده بانک رفاه نهادهای وابسته به وزارت تعاون است و انتخاب مدیرعامل توسط شخص جناب وزیر رفاه انجام میشود. جالب اینکه اتفاقا علی صدقی شریک حسین فریدون در صرافی «صدقی و شرکا»ست که در دوره تحریم کاسبی پر رونقی هم داشتند و قرار بود به عنوان مدیرعامل بانک ملی هم انتخاب شود. حالا اینکه چرا ربیعی (عباد) حاضر شده شریک فریدون را به عنوان مدیرعامل انتخاب کند، مساله امروز نیست اما اینکه چرا آقای نوبخت برای توجیه و فرار از پاسخگویی میگوید فیش نجومی در بانک خصوصی بوده، عذر بدتر از گناه است. بانک رفاه خصوصی نیست و مدیر عامل هم یک فرد غریبه از دولت دولت نیست؛ رفیق و شریک حسین خان برادر رئیس جمهور است!
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #خپارس سخنگوی دولت در گفتگوی ویژه خبری مساله فیشهای نجومی مدیران بانکی در دولت تدبیر را مربوط به بخش خصوصی دانست . منظور ایشان همان فیش حقوقی 230 میلیون تومانی جناب علی صدقی است که در رسانه ها منتشر شده!ایشان احتمالا میدانند که علی صدقی مدیرعامل فعلی بانک رفاه توسط دولت انتخاب میشود. سهامدار عمده بانک رفاه نهادهای وابسته به وزارت تعاون است و انتخاب مدیرعامل توسط شخص جناب وزیر رفاه انجام میشود. جالب اینکه اتفاقا علی صدقی شریک حسین فریدون در صرافی «صدقی و شرکا»ست که در دوره تحریم کاسبی پر رونقی هم داشتند و قرار بود به عنوان مدیرعامل بانک ملی هم انتخاب شود. حالا اینکه چرا ربیعی (عباد) حاضر شده شریک فریدون را به عنوان مدیرعامل انتخاب کند، مساله امروز نیست اما اینکه چرا آقای نوبخت برای توجیه و فرار از پاسخگویی میگوید فیش نجومی در بانک خصوصی بوده، عذر بدتر از گناه است. بانک رفاه خصوصی نیست و مدیر عامل هم یک فرد غریبه از دولت دولت نیست؛ رفیق و شریک حسین خان برادر رئیس جمهور است!
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #خپارس آقا پویا من هم با شما موافقم رنو چشم از پارس برنخواهد داشت. 50 درصد خکاشا به سیتروءن واگدار و 49 درصد خکاشا که متعلق به پارس خودروست در آینده به رنو واگذار خواهد شد. همان قضیه خکاشا تبدیل به پارک صنعتی و مختص تولیدات صادراتی سایپا.... بن رو جدی نیست و نوعی رد گم کنی ست
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #خپارس فارس خیلی سریع هم تحلیل می کند هم از تبعات می گوید و هم از سرانجام کار و پایان عرایض ش را هم با عطف به سخنان مقام معظم رهبری (به قصد سوءاستفاده) به پایان می برد و خود می برد و میدوزد و پای کارشناسان من درآوردی و گمنام!را هم به میان می آورد و آنچه را که دلخواه خود میداند تبدیل به سند کرده و رسانه ای می کند. و رجانیوز هم بدلیل فقر و فقدان کارشناس و متخصص در سایتش بلافاصله خبر فارس را کپی میکند!! و جالب اینکه برای رقبای خود اصطلاح 'زنجیره ای' و کپی کار، بکار می برند!
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #خپارس خبرگزاری فارس امروز در مورد قرارداد سیترون و سایپا مطلب شیطنت آمیزی زده و در نهایت با لطایف الحیل پای آقا را به ماجرا باز کرده و مانع عقد این قرارداد خواهند شد.. اون از اخبار کنایه آمیز 20 و 30 شنبه شب رسانه ملی و این هم خبرگزاری فارس. مگه میشه به زعم این دلواپسان قرارداد با اجنبی نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی ست.... همین پراید و تیبا و خودروهای چینی بی کیفیت و بی امنیت و حادثه ساز و با آمار کشته های بالا در جاده ها در آینده باعث اقتدار صنعت و اقتصاد و نظام شکوهمندمان خواهند شد. اصلا ورود تکنولوژی جدید همکاری و مشارکت با خارجی حرام است حرام!!
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #خپارس آقای فرهام ناراحتی من از این است که چرا رییس جمهور جسارت انجام وعده هایی را که می دهد، ندارد! از وزرای اقتصاد و صنایع خود گزارش نمیخواهد و اگر غفلتی از آنها سر زد مورد مواخذه قرار نمیدهد. از همین صنعت خودرو چرا حمایت قاطع نمیکند و نصفه نیمه رها شده است.... این معضلات و ناهماهنگیهای داخلی هیچ ارتباطی به فرجام برجام و اسراییل و آمریکا و بقیه ی دشمنان فرضی! این خاک و بوم ندارد...و منشاء درونی دارد.. متاسفانه با وجود اختلافات داخلی و جناحی اهتمامی برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت وجود ندارد
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #خپارس آقای روحانی هیچ اقتدار و اختیاری از خود ندارد. به هر دو جناح باید باج بدهد در برابر رهبری تمکین کند و سایه سنگین سپاه را هم بآلای سر خود تحمل!! با ساز همه رقصیدن به معنای تعامل نیست نشانه ی ضعف است.... فقط دوست داشت رییس جمهور بشود و رزومه پر کند و نامش در تاریخ ثبت شود که به این آرزو رسیده.... بابت اوضاع وخیم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور هم اصلا نگران نیست!!! تنها نگرانی اش رای نیاوردن در دور بعد و از دست دادن صندلی قدرت می باشد بد بین
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #شبهرن اگر قیمت جهانی نفت به 100 دلار هم برسد هیچ تاثیری بر سهام نفتی و پالایشی نخواهد داشت زیر دولت علاقه ای به حضور این صنعت در بورس را ندارد و رفته رفته زمینه را برای خروج تدریجی این صنایع را از بورس مهیا می کند.
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #شبهرن 'تو' نه 'شما'
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #شبهرن لابی قدرتمند حقوقی امروز بازار را به آتش کشید. حقوق های چند صد میلیونی هیات مدیره شرکتها!... امروز اول صبح بازار مثبت بود، طبق اخبار از قبل هماهنگ شده خبر حقوق های چند صد میلیونی به سرعت پخش شد و دامنه آن به شرکت بورس و بورس انرژی و بورس کالا و غیره رسید ناگهان هسته معاملات قفل شد و بازار یکپارچه منفی و صف فروش. سرنخ همین پاداش های هیات مدیره بود که زهر چشم بگیرند یعنی این پیام را به بازرسی کل کشور و قوه قضائیه بدهند که اگر بخواهید حقوق ما را قطع کنید بورس را به آتش کشیده و نابود میکنیم! اقتصاد دولتی همینه دیگه مال خودشون که نیست با پارتی بازی و رابطه هیات مدیره شدن، گند زدن به این شرکتها و به این مملکت. آقای روحانی و دولت تدبیر و امید هم می خواهند خصوصی سازی واقعی انجام دهند اما لابی قدرتمند و ثروتمند و دستهای پشت پرده که میگن همین ها هستند به راحتی آب خوردن چند هزار میلیارد تومان امروز ارزش بورس و شرکتها را کاهش دادند. واقعا" اگر سرمایه شخصی و جیب شخصی خودشون بود اینکار را می کردند؟ مال مردم و مال دولته دو تا فحش هم به مردم و دولت ندهند شانس آوردیم. تنها راه اصلاح هم خصوصی سازی واقعی است که الان گروه خودروئی نصفه و نیمه مانده و گروه بانکی هم ظاهرا" کلید خورده اینکه دولت تدبیر و امید موفق به اینکار میشود یا نه؟ با این سقوط امروز بورس و زهر چشم گرفتن آنها کار دولت بسیار سخت شده است. اما در کوتاه مدت و اینکه همین فردا بازار برگشت کند می توانند امتحان کنند و همین امروز اعلام بشه که پاداش هیات مدیره دو برابر اضافه بشود و از میلیارد بالاتر بره ببینید فردا بورس چطوری جهشی بالا میره... 'نقل قول بزرگان'
  زهرا مهاجر(@yasmin1380)
  #شبندر لابی قدرتمند حقوقی امروز بازار را به آتش کشید. حقوق های چند صد میلیونی هیات مدیره شرکتها!... امروز اول صبح بازار مثبت بود، طبق اخبار از قبل هماهنگ شده خبر حقوق های چند صد میلیونی به سرعت پخش شد و دامنه آن به شرکت بورس و بورس انرژی و بورس کالا و غیره رسید ناگهان هسته معاملات قفل شد و بازار یکپارچه منفی و صف فروش. سرنخ همین پاداش های هیات مدیره بود که زهر چشم بگیرند یعنی این پیام را به بازرسی کل کشور و قوه قضائیه بدهند که اگر بخواهید حقوق ما را قطع کنید بورس را به آتش کشیده و نابود میکنیم! اقتصاد دولتی همینه دیگه مال خودشون که نیست با پارتی بازی و رابطه هیات مدیره شدن، گند زدن به این شرکتها و به این مملکت. آقای روحانی و دولت تدبیر و امید هم می خواهند خصوصی سازی واقعی انجام دهند اما لابی قدرتمند و ثروتمند و دستهای پشت پرده که میگن همین ها هستند به راحتی آب خوردن چند هزار میلیارد تومان امروز ارزش بورس و شرکتها را کاهش دادند. واقعا" اگر سرمایه شخصی و جیب شخصی خودشون بود اینکار را می کردند؟ مال مردم و مال دولته دو تا فحش هم به مردم و دولت ندهند شانس آوردیم. تنها راه اصلاح هم خصوصی سازی واقعی است که الان گروه خودروئی نصفه و نیمه مانده و گروه بانکی هم ظاهرا" کلید خورده اینکه دولت تدبیر و امید موفق به اینکار میشود یا نه؟ با این سقوط امروز بورس و زهر چشم گرفتن آنها کار دولت بسیار سخت شده است. اما در کوتاه مدت و اینکه همین فردا بازار برگشت کند می توانند امتحان کنند و همین امروز اعلام بشه که پاداش هیات مدیره دو برابر اضافه بشود و از میلیارد بالاتر بره ببینید فردا بورس چطوری جهشی بالا میره... 'نقل قول بزرگان'
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟