10:08
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۸۲،۰۰۸.۶
   ۲۶۶.۷۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۳۴،۲۵۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۸    ۱۰:۰۶

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

yasintavassoli

یاسین توسلی عضو از ۱۳۹۲/۰۹/۲۶

  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود + فیلم
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود + فیلم
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود + فیلم
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود + فیلم
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود + فیلم
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود + فیلم
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود + فیلم
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس/ دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود + فیلم http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس/ دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود + فیلم http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس/ دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود + فیلم http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس/ دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود + فیلم http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس/ دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود + فیلم http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس/ دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود + فیلم http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس/ دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود + فیلم http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس/ دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود + فیلم http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس/ دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود + فیلم http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس/ دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود+ فیلم http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس/ دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود+ فیلم http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس/ دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود+ فیلم http://www.sahamyab.com/r/4270d8cc
  یاسین توسلی(@yasintavassoli)
  انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس/ دارایی مردم با سرمایه گذاری در بورس هر روز نصف می شود+ فیلمhttp://www.rajanews.com/news/229687
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟