09:56
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۸۱،۹۵۳.۵
   ۲۱۱.۶۳
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۳۲،۴۷۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۸    ۰۹:۵۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

valipour20

ابوالفضل ولی پور عضو از ۱۳۹۴/۰۸/۰۷

  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شپنا28502653-6.91 %100 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبصادر9799830.41 %100 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبصادر9799921.33 %100 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  کروی1430159511.54 %1 %
  فملی15981576-1.38 %3.94 %
  وبصادر980976-0.41 %95.07 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  کروی143014914.27 %0.82 %
  فملی15981580-1.13 %89.53 %
  فنوال116311690.52 %9.65 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  کروی143014914.27 %0.82 %
  فملی15981580-1.13 %89.53 %
  فنوال116311690.52 %9.65 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  کروی143014914.27 %0.9 %
  فملی15981597-0.06 %99.1 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  کروی143014914.27 %1.71 %
  فملی16401618-1.34 %98.29 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وپارس120412261.83 %9.65 %
  کروی142715599.25 %4.09 %
  فملی16401606-2.07 %69.96 %
  فنوال119212424.19 %16.3 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وپارس120412332.41 %9.63 %
  کروی142715367.64 %12.16 %
  فملی16471640-0.43 %62.34 %
  فنوال119212192.27 %15.87 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وپارس120412352.57 %9.68 %
  کروی142714843.99 %11.79 %
  فملی164716560.55 %63.19 %
  فنوال11921174-1.51 %15.34 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وپارس120412211.41 %10.54 %
  کروی142714370.7 %12.57 %
  فملی164917013.15 %66.55 %
  فنوال12001198-0.17 %10.34 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وپارس12041181-1.91 %18.33 %
  کروی14271421-0.42 %18.53 %
  ختوقا19431902-2.11 %18.7 %
  فملی165017184.12 %44.44 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وپارس12041185-1.58 %17.56 %
  کروی142714400.91 %17.92 %
  ختوقا19431902-2.11 %17.85 %
  فملی165016912.48 %41.75 %
  بالاس955099684.38 %4.92 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وپارس12041188-1.33 %17.8 %
  کروی14271420-0.49 %17.87 %
  ختوقا19431885-2.99 %17.89 %
  فملی165017053.33 %25.12 %
  شپنا274627761.09 %21.31 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وپارس12041195-0.75 %17.35 %
  کروی143714601.6 %8.62 %
  ختوقا194319570.72 %18 %
  فملی165017284.73 %24.68 %
  شپنا27462698-1.75 %31.35 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وپارس12041203-0.08 %18.23 %
  کروی14641461-0.2 %5.17 %
  ختوقا194320294.43 %19.48 %
  فملی165017133.82 %25.53 %
  شپنا27462605-5.13 %31.59 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وپارس120412070.25 %17.78 %
  کروی14641392-4.92 %8.2 %
  ختوقا194319791.85 %18.47 %
  فملی165017214.3 %24.93 %
  شپنا27462597-5.43 %30.61 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وپارس12321217-1.22 %5.89 %
  کروی14641440-1.64 %8.36 %
  ختوقا191520788.51 %10.05 %
  فملی163016953.99 %7.79 %
  شپنا27462601-5.28 %67.92 %

  #سبد
  ابوالفضل ولی پور(@valipour20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وپارس12321228-0.32 %5.8 %
  کروی147015012.11 %7.09 %
  ختوقا191520466.84 %14.5 %
  فملی163017094.85 %8.07 %
  شپنا27582679-2.86 %64.54 %

  #سبد
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟