15:40
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۰،۸۶۳
   ۱۹۲.۲۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۰۶،۹۹۷ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۱    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

vahidchshmeh

vadid chshmeh عضو از ۱۳۹۲/۰۸/۰۶

  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد در نظر دارد سود خالص هر سهم خود را طبق بودجه‌ی 96 با 85 درصد افزایش از 131 ریال به 243 ریال برساند. افزایش 20درصدی فروش، کاهش 31 درصدی هزینه‌ی مالی و افزایش 19 درصدی سود فروش سرمایه گذاری ها از آیتم های تاثیر گذار بر این گزارش بوده است.فولای در بودجه 96 ، فروش خود را با افزایش 19 درصدی از 49 به 58 میلیارد تومان رسانده که عمده دلیل آن افزایش مربوط به محصولات تابگیری شده و تست ابعاد است که بیشترین سهم از فروش شرکت ( 64% فروش) را شامل می شود ومهمترین محصول می باشد. این محصولات به لحاظ مقداری با پیش بینی رشد 3 درصدی به 12،900 تن و به لحاظ نرخ فروش با 10 % رشد به 29،000،000 ریال رسیده است.شرکت در 4 سال اخیر با کاهش سودآوری رو به رو بوده به طوری که سود هر سهم آن از 175 تومان در سال 92 اکنون به 24 تومان رسیده است.فولاد آلیاژی یزد در نظر دارد در سال 1396/12/29 به پیشنهاد هیئت مدیره از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته به مبلغ 13 میلیارد تومان اقدام به افزایش سرمایه نماید.افزایش 20 درصدی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها موجب رشد 19 درصدی درآمد سرمایه گذاری ها و رسیدن آن به مبلغ 900 میلیون تومان شده است.همچنین شرکت برای بودجه 96 هزینه های مالی خود را با کاهش 31 درصدی معادل 2،400 میلیون تومان پیش بینی کرده است که عمده دلیل آن تسویه‌ی بدهی بانک ملت، رفاه، ایران زمین و بخش زیادی از بدهی بانک شهر و دین از بانک تجارت است.طرح توسعه شرکت تا کنون حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ادامه کار، منوط به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه می باشد.در مجموع شرکت فولاد آلیاژی یزد با تسویه‌ی تسهیلات مالی در سال 96 و دریافت سود فروش سرمایه گذاری ها موفق به تعدیل مثبت 85 درصدی در بودجه 96 نسبت به 95 شده است. با توجه به اینکه فولای عموما گزارشات معقولی ارائه میکند به نظر نمیرسد برای انتهای سال 96 شاهد تعدیل مثبت قابل توجهی باشیم.
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد در نظر دارد سود خالص هر سهم خود را طبق بودجه‌ی 96 با 85 درصد افزایش از 131 ریال به 243 ریال برساند. افزایش 20درصدی فروش، کاهش 31 درصدی هزینه‌ی مالی و افزایش 19 درصدی سود فروش سرمایه گذاری ها از آیتم های تاثیر گذار بر این گزارش بوده است.فولای در بودجه 96 ، فروش خود را با افزایش 19 درصدی از 49 به 58 میلیارد تومان رسانده که عمده دلیل آن افزایش مربوط به محصولات تابگیری شده و تست ابعاد است که بیشترین سهم از فروش شرکت ( 64% فروش) را شامل می شود ومهمترین محصول می باشد. این محصولات به لحاظ مقداری با پیش بینی رشد 3 درصدی به 12،900 تن و به لحاظ نرخ فروش با 10 % رشد به 29،000،000 ریال رسیده است.شرکت در 4 سال اخیر با کاهش سودآوری رو به رو بوده به طوری که سود هر سهم آن از 175 تومان در سال 92 اکنون به 24 تومان رسیده است.فولاد آلیاژی یزد در نظر دارد در سال 1396/12/29 به پیشنهاد هیئت مدیره از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته به مبلغ 13 میلیارد تومان اقدام به افزایش سرمایه نماید.افزایش 20 درصدی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها موجب رشد 19 درصدی درآمد سرمایه گذاری ها و رسیدن آن به مبلغ 900 میلیون تومان شده است.همچنین شرکت برای بودجه 96 هزینه های مالی خود را با کاهش 31 درصدی معادل 2،400 میلیون تومان پیش بینی کرده است که عمده دلیل آن تسویه‌ی بدهی بانک ملت، رفاه، ایران زمین و بخش زیادی از بدهی بانک شهر و دین از بانک تجارت است.طرح توسعه شرکت تا کنون حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ادامه کار، منوط به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه می باشد.در مجموع شرکت فولاد آلیاژی یزد با تسویه‌ی تسهیلات مالی در سال 96 و دریافت سود فروش سرمایه گذاری ها موفق به تعدیل مثبت 85 درصدی در بودجه 96 نسبت به 95 شده است. با توجه به اینکه فولای عموما گزارشات معقولی ارائه میکند به نظر نمیرسد برای انتهای سال 96 شاهد تعدیل مثبت قابل توجهی باشیم.
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد در نظر دارد سود خالص هر سهم خود را طبق بودجه‌ی 96 با 85 درصد افزایش از 131 ریال به 243 ریال برساند. افزایش 20درصدی فروش، کاهش 31 درصدی هزینه‌ی مالی و افزایش 19 درصدی سود فروش سرمایه گذاری ها از آیتم های تاثیر گذار بر این گزارش بوده است.فولای در بودجه 96 ، فروش خود را با افزایش 19 درصدی از 49 به 58 میلیارد تومان رسانده که عمده دلیل آن افزایش مربوط به محصولات تابگیری شده و تست ابعاد است که بیشترین سهم از فروش شرکت ( 64% فروش) را شامل می شود ومهمترین محصول می باشد. این محصولات به لحاظ مقداری با پیش بینی رشد 3 درصدی به 12،900 تن و به لحاظ نرخ فروش با 10 % رشد به 29،000،000 ریال رسیده است.شرکت در 4 سال اخیر با کاهش سودآوری رو به رو بوده به طوری که سود هر سهم آن از 175 تومان در سال 92 اکنون به 24 تومان رسیده است.فولاد آلیاژی یزد در نظر دارد در سال 1396/12/29 به پیشنهاد هیئت مدیره از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته به مبلغ 13 میلیارد تومان اقدام به افزایش سرمایه نماید.افزایش 20 درصدی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها موجب رشد 19 درصدی درآمد سرمایه گذاری ها و رسیدن آن به مبلغ 900 میلیون تومان شده است.همچنین شرکت برای بودجه 96 هزینه های مالی خود را با کاهش 31 درصدی معادل 2،400 میلیون تومان پیش بینی کرده است که عمده دلیل آن تسویه‌ی بدهی بانک ملت، رفاه، ایران زمین و بخش زیادی از بدهی بانک شهر و دین از بانک تجارت است.طرح توسعه شرکت تا کنون حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ادامه کار، منوط به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه می باشد.در مجموع شرکت فولاد آلیاژی یزد با تسویه‌ی تسهیلات مالی در سال 96 و دریافت سود فروش سرمایه گذاری ها موفق به تعدیل مثبت 85 درصدی در بودجه 96 نسبت به 95 شده است. با توجه به اینکه فولای عموما گزارشات معقولی ارائه میکند به نظر نمیرسد برای انتهای سال 96 شاهد تعدیل مثبت قابل توجهی باشیم.
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  #فولای تعدیل مثبت زده
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  #پسهند #پسهند دوستان از مجمع خبر دارند اطلاع رسانی کنید با تشکر
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  #پسهند دوستان از مجمع خبر دارند اطلاع رسانی کنید با تشکر
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  پسهند سود سال قبل را 10 روز پیش پرداخت کرده
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  #پسهند پسهند سود سال قبل را 10 روز پیش پرداخت کرده
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  مبین 85 تومان سو د نقدی داد105 درصد سود
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  مبین 85 تومان سو د نقدی ذاذ 105 درصد سود
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  مبین 75 تومان طبق شنیده ها سود داده
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  #مبین 75تومان طبق شنیدها سود داده
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  خپارس سهام جایزه برا کسی نیومده قرار بیاد
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  سهام جایزه برا کسی نیومده قرار بیاد
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  #پسهند صعود شارپی بدون سفته بازی چون 150 درصد زیر ارزش ذاتی قرار داره
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  #پسهند صعود شارپی بدون سفته بازی چون 150 درصد زیر ارزش ذاتی قرار داره
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  #پسهند سعود شارپی بدون سفته بازی چون 150 درصد زیر ارزش ذاتی قرار داره
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  با توجه به برنده شدن روحانی و جهانگیری در مناظره فردا بازاری صد در صد مثبت پیش رو داریم
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  با توجه برنده شدن روحانی و جهانگیری در مناظره فردا بازاری صد در صد مثبت پیش رو داریم
  vadid chshmeh(@vahidchshmeh)
  #پسهند روند پسهند اصلا ربطی به سفته بازی ندارد این روند به افتتاح لاین جدید شرکت مربوطمیشود که به اندازه سرمایه شرکت هزینه برده و سود آوری بسیار خوبی در انتظار شرکت می باشد
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟