10:04
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۸۲،۴۲۶.۲
   ۳۵۱.۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۵۰،۷۱۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۳۱    ۱۰:۰۳

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

tara2014

کاظم افتخاری عضو از ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

  کاظم افتخاری(@tara2014)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شلیا25002431-2.76 %27.16 %
  خودرو385638750.49 %9.84 %
  ولبهمن23492298-2.17 %4.67 %
  وبهمن15241461-4.13 %7.42 %
  خمحرکه28102711-3.52 %6.88 %
  ورنا24852404-3.26 %12.21 %
  خزامیا12731253-1.57 %12.73 %
  لبوتان302330490.86 %7.74 %
  فولاد14201413-0.49 %3.59 %
  مرقام301730611.46 %7.77 %

  #سبد
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  وامید کاذر ولصنم ولیز
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  #سبد وتجارت (27.05%) خکار (4.38%) فاسمین (10.93%) دی (6.91%) خکاوه (12.03%) خبهمن (38.69%)
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  #سبد وتجارت (27.05%) خکار (4.38%) فاسمین (10.93%) دی (6.91%) خکاوه (12.03%) خبهمن (38.69%)
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  #سبد وتجارت (27.05%) خکار (4.38%) فاسمین (10.93%) دی (6.91%) خکاوه (12.03%) خبهمن (38.69%)
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  #سبد وتجارت (27.05%) خکار (4.38%) فاسمین (10.93%) دی (6.91%) خکاوه (12.03%) خبهمن (38.69%)
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  #سبد وتجارت (25.99%) خکار (4.7%) فاسمین (11.51%) دی (6.99%) خکاوه (12.13%) خبهمن (15.24%) تایرا (23.45%)
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  #سبد وتجارت (20.19%) خکار (5.24%) فاسمین (12.46%) دی (7.54%) خکاوه (12.81%) خبهمن (16.39%) تایرا (25.37%)
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  #سبد وتجارت (20.19%) خکار (5.24%) فاسمین (12.46%) دی (7.54%) خکاوه (12.81%) خبهمن (16.39%) تایرا (25.37%)
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  #سبد خکار (6.65%) خکاوه (16.25%) فاسمین (15.81%) خبهمن (20.8%) وتجارت (25.62%) دی (9.57%) تایرا (5.29%)
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خکار57165584-2.31 %6.65 %
  خکاوه1100985-10.45 %16.25 %
  فاسمین20851965-5.76 %15.81 %
  خبهمن22042101-4.67 %20.8 %
  وتجارت986904-8.32 %25.62 %
  دی18921744-7.82 %9.57 %
  تایرا24172138-11.54 %5.29 %

  #سبد
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  #سبد خکار (6.48%) خکاوه (16.41%) فاسمین (15.66%) خبهمن (20.72%) وتجارت (25.87%) دی (9.41%) تایرا (5.45%)
  ایراد داره قیمت محاسبه شده
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  #سبد خکار (6.48%) خکاوه (16.41%) فاسمین (15.66%) خبهمن (20.72%) وتجارت (25.87%) دی (9.41%) تایرا (5.45%)
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  #سبد خکار (6.48%) خکاوه (16.41%) فاسمین (15.66%) خبهمن (20.72%) وتجارت (25.87%) دی (9.41%) تایرا (5.45%)
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خکار57165629-1.52 %6.47 %
  خکاوه11001034-6 %16.46 %
  فاسمین20852009-3.65 %15.59 %
  خبهمن22042162-1.91 %20.65 %
  وتجارت986949-3.75 %25.95 %
  دی18921770-6.45 %9.37 %
  تایرا24172308-4.51 %5.51 %

  #سبد
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  #سبد خکار (6.47%) خکاوه (16.46%) فاسمین (15.59%) خبهمن (20.65%) وتجارت (25.97%) دی (9.37%) تایرا (5.51%)
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خکار57165606-1.92 %6.46 %
  خکاوه11001023-7 %16.32 %
  فاسمین20852008-3.69 %15.62 %
  خبهمن22042157-2.13 %20.65 %
  وتجارت986950-3.65 %26.03 %
  دی18921774-6.24 %9.41 %
  تایرا24172309-4.47 %5.53 %

  #سبد
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  #سبد خکار (6.32%) خکاوه (16.97%) فاسمین (15.36%) خبهمن (20.29%) وتجارت (25.96%) دی (9.64%) تایرا (5.47%)
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خکار571657630.82 %6.32 %
  خکاوه110011171.55 %16.97 %
  فاسمین20852075-0.48 %15.36 %
  خبهمن220422261 %20.29 %
  وتجارت9869950.91 %25.96 %
  دی189219090.9 %9.64 %
  تایرا24172399-0.74 %5.47 %

  #سبد
  کاظم افتخاری(@tara2014)
  # تایرا توچه قیمتی خوبه
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟