16:42
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۸،۷۳۶.۲
   -۱۳۱.۳۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۱۹۵،۹۹۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۳/۳۱    ۱۲:۳۶

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

sharifatabi

شریف عتابی عضو از ۱۳۹۵/۰۵/۱۰

  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #کساپا حق تقدم زیر100تومان بازنمی شود
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #کساپا این سهم 30تیرمجمع سالیانه داردوقول ثبت افزایش سرمایه قبل ازمجمع سالیانه راداده یعنی درعرض یک ماه هم حراج حق تقدم وهم ثبت افزایش سرمایه رادارد
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #کساپا هرکی بااین سهم قصدنوسان گیری دارد ضررمی کند این سهم با50میلیون تومان صف خریدمی شود
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #کساپا دیگررفت زمان مفت خریی این قدرصندق سرمایه گذاری دربازاست که دنبال خریدحق تقدم استفادنشده هستن وحاضرباحدود 7یا8درصدزیرقیمت سهم بخرن وچون اخرین مرحله افزایش سرمایه است بعد15روزبه سهم قابل خریدوفروش تبدیل می شوند وهیشه بعداتمام حراج حق تقدم 2یا3 روزسهم مثبت می شود یعنی درحدود20روز سود20درصدی حتمی است من خودم همیشه این کاررامی کنم
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #کساپا اگرفکرمی کنید حق تقدم ارزان بازمی شود سخت دراشتباه هستید چون خود سهمدارعمده خودش خریدار است
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #کساپا این سهم بنیادی وارزنده است بازارخراب است ولی سهم روند صعودی دارد بعضی ها فروختن که شاید ارزان تر بخرن ولی اشتباه کردن
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #کساپا دوستان بیشترسهمدارهای این سهم درقیمت های بالای 200تومان خرید انها می دانندچی می خرندواهداف بزرگی دارند ودلیلی برای فروش باضرردارند انها اگرسهم زیادبخرن وباضرربفروشن که سهامداردرصدی نمی شدن
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #شلیا اقبال بازاربه یک سهم کوچک باعث صعود یک سهم می شود این سهم بازی زیادداردولی کاری نداریم دراین بازارکساد دراین 2روزبه بازارهیجان داد
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #شلیا من دیروزهم گفتم این سهم مردان است وغیرقابل تحلیل ولی روند صعودی است 5درصدازسرمایتان رابیشتردراین سهم سرمایه گذاری نکنید
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #شلیا این سهم روندش صعودی کاری به بنیاد سهم ندارم چون سهم کوچکی است ونوسان زیاد داردهمه دوست دارندحق اقل 1000عددسهم داشته باشند
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #کساپا اگربازارکمی بهترشودحداقل 400تومان می شود
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #کساپا انهایی که می فروشندن ومنتظرحق تقدم هستند سخت دراشتباهان این سهم اهداف بزرگی دارد برای شاید 10تومان ارزندربخرم فدانکنید خوش بین
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #شلیا این سهم مردانه است ریکس داردولی سودخوبی می دهد
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #شلیا مهرازنادی ببخشید شمازن هستید یامرد یاهمجنس بازدراهوازماازاین اسمها نداریم
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #کساپا زیادمنتظرحق تقدم نمانید ازسهم جامی مانید چون گرگ زیاد حق تقدم کم
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #کساپا اطلاعاتی که به شمادادم راجدی بگیرید درمجمع برج 4صددرصدحداقل 2نفرازحقیقی هابایددرهیت مدیرشرکت باشند 43درصدسهم دست حقیقی ها بدون حتی یک عضو دیگرپایان عمردزدارسیده وسودی واقعی سهم
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #شلیا سهم ارزنده است انشاالله خوب بازمی شود
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #شلیا شرکتی که سودسال 97 ان 250تومان است سرمایه اش کم است افزایش سرمایه 500درصدی دارد وسازمان این اطلاعات راتضمین کرده رامفت ازدست ندهید
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #شلیا این سهم حدودیک ماه دیگرپیش بینی سال 97 رامی دهدبانرخ جدید محصولات کمتراز250تومان نیست افزایش سرمایه 500درصد فراموش نشود
  شریف عتابی(@sharifatabi)
  #شلیا فراموش نکنید چه سختی کشیدم سود حق ماست مفت بازی نکنید
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟