20:41
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۵۱۶.۹
   -۷۱.۸۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۳،۶۱۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۳    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

samiei

علی ترابی عضو از ۱۳۹۲/۰۹/۲۶

  علی ترابی(@samiei)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  کحافظ81577909-3.04 %19.63 %
  وپاسار30843029-1.78 %3.28 %
  کروی34252948-13.93 %19.67 %
  والبرح46644166-10.68 %9.42 %
  ددام1286011756-8.58 %15.32 %
  وملت1032950-7.95 %32.68 %

  #سبد
  علی ترابی(@samiei)
  #نوسان چه سهمی واسه نوسان خوبه؟
  علی ترابی(@samiei)
  #نوسان چه سهمی واسه نوسان خوبه؟
  علی ترابی(@samiei)
  #نوسان چه سهمی واسه نوسان خوبه؟
  علی ترابی(@samiei)
  #نوسان چه سهمی واسه نوسان خوبه؟
  علی ترابی(@samiei)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  رکیشح62265308-14.74 %79.51 %
  مفاخر2950432846.71 %1.91 %
  وپاسار30842899-6 %3.33 %
  تیپیکو600065318.85 %15.25 %

  #سبد از دست تازه وارد ها>>>>>>
  علی ترابی(@samiei)
  #رکیشح شما به خودتون چی میگید؟چرا اخه انقد داریم چوبه تازه وارد ها رو میخوریم
  علی ترابی(@samiei)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  رکیشح66396006-9.53 %76.08 %
  دعبید7773861010.77 %4.06 %
  پارسانح82887263-12.37 %2.68 %
  مفاخر2950341315.69 %2.26 %
  وپاسار30842966-3.83 %7.92 %
  کروی46644500-3.52 %6.99 %

  #سبد سلام نظرتون چیه راجع به سبدم
  علی ترابی(@samiei)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  رکیشح68056365-6.47 %57.56 %
  دعبید7773861010.77 %3.62 %
  پارسانح82887767-6.29 %14.38 %
  مفاخر2950325110.2 %1.92 %
  وپاسار30843083-0.03 %7.35 %
  کروی466446870.49 %6.5 %
  شبندر14611146550.3 %8.67 %

  #سبد اساتید نظر لطفا
  علی ترابی(@samiei)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  رکیشح71426615-7.38 %62.25 %
  دعبید7773861010.77 %7.47 %
  پارسانح82887935-4.26 %30.28 %

  #سبد
  علی ترابی(@samiei)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  رکیشح71426615-7.38 %62.25 %
  دعبید7773861010.77 %7.47 %
  پارسانح82887935-4.26 %30.28 %

  #سبد
  علی ترابی(@samiei)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  رکیشح71426865-3.88 %46.1 %
  دعبید7773861010.77 %5.33 %
  کحافظ4606667044.81 %1.64 %
  پارسانح82888220-0.82 %46.92 %

  #سبد sorenaaco @ymai .com
  مالک سمیعی(@samiei)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  رکیشح71426614-7.39 %43.26 %
  دلقما6150878942.91 %4.26 %
  دعبید7773861010.77 %5.19 %
  کحافظ4606662443.81 %1.59 %
  پارسانح82888218-0.84 %45.69 %

  #سبد نظرات؟
  مالک سمیعی(@samiei)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  رکیشح71426303-11.75 %43.23 %
  دلقما6150694312.89 %3.53 %
  دعبید7773861010.77 %5.45 %
  کحافظ4606648340.75 %1.63 %
  پارسانح82887918-4.46 %46.16 %

  #سبد نظرات........................
  مالک سمیعی(@samiei)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  رکیشح71426303-11.75 %43.23 %
  دلقما6150694312.89 %3.53 %
  دعبید7773861010.77 %5.45 %
  کحافظ4606648340.75 %1.63 %
  پارسانح82887918-4.46 %46.16 %

  #سبد نظرات........................
  مالک سمیعی(@samiei)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  رکیشح71426303-11.75 %43.23 %
  دلقما6150694312.89 %3.53 %
  دعبید7773861010.77 %5.45 %
  کحافظ4606648340.75 %1.63 %
  پارسانح82887918-4.46 %46.16 %

  #سبد نظرات........................
  مالک سمیعی(@samiei)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  رکیشح71426303-11.75 %43.23 %
  دلقما6150694312.89 %3.53 %
  دعبید7773861010.77 %5.45 %
  کحافظ4606648340.75 %1.63 %
  پارسانح82887918-4.46 %46.16 %

  #سبد نظرات........................
  مالک سمیعی(@samiei)
  #پارسانح عالی میشه مفت بخرید نه اینکه مفت بفروشید چرا تازه وارد بزی در میارید
  مالک سمیعی(@samiei)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  رکیشح71426245-12.56 %42.93 %
  دلقما6150694312.89 %3.54 %
  دعبید7773861010.77 %5.46 %
  کحافظ4606638438.6 %1.61 %
  پارسانح82887952-4.05 %46.47 %

  #سبد اساتید..................نظر لطفا
  مالک سمیعی(@samiei)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  رکیشح71426245-12.56 %42.94 %
  دلقما6150694312.89 %3.54 %
  دعبید7773861010.77 %5.46 %
  سیستم65456033-7.82 %7.68 %
  کحافظ4606638438.6 %1.61 %
  پارسانح83547952-4.81 %38.78 %

  #سبد اساتید.............................نظر لطفا
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟