02:06
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۵۱۶.۹
   -۷۱.۸۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۳،۶۱۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۳    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

sahra87111

صحرا برزیده عضو از ۱۳۹۲/۰۹/۰۱

  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خپارس ﺳﻼﻡ – ﻋﺼﺮ ﺑﺨﻴﺮ – ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﺟﻨﺐ ﻭ ﺟﻮﺵ ﻭ ﻛﺴﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭﺁﺭﺍﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻠﻮﻛﻲ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﺣﺠﻢ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍﻛﺪ ﻧﻮﻳﺪﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺮﺷﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺭﺍﺷﺎﻫﺪﻳﻢ. ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 120 ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺧﻜﺎﺷﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻭﻱ ﻛﺪﺍﻝ ﺁﻣﺪﻛﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﭘﺎﺭﺱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻚ 49 ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻮﺩﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﻠﻮﻙ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﺱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻴﻜﺮﺩﻧﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ 49 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ‏( ﺳﻬﺎﻡ ﻧﻴﻮﺍﻥ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ‏) ﺑﻪ ﺳﻴﻨﺮﻭﺋﻦﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺳﻤﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻳﻜﻲ ﺍﺯﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﺱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﻳﮕﺮﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻼ ﻣﺴﺌﻠﻪﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﺭﺱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻗﺒﻠﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎﻥ 236ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﻛﺪﺍﻝﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ . ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﻱﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ خوش بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خپارسکارشناس بورس سلام.مطلبی در مورد افزایش سرمایه پارس خودرو در سایت بورس 24 دیدم و واقعا تاسف خوردم به بی توجهی مسئولان این سایت نسبتا پرمخاطب به کم اطلاعی و دروغ بافی نویسنندگانش . افزایش سرمایه پارس خودرو چنان دقیق و منطقی و مهندسی شده طراحی شده که واقعا باید به سطح دانش مهندس جمالی آفرین گفت . دوستان این افزایش سرمایه پارس خودرو را متحول کرده و با دقت در گزارش توجیهی در کدال معلوم می شود که به مرور زمان زیان انباشته این شرکت پاک خواهد شد . البته شرکت برای تسریع در خروج اززیان قصد فروش دارایی دارد که متعاقبا اعلام خواهد کرد. و خیلی زودتر از زمان قید شده در گزارش توجیهی شرکت سود ده خواهد شد. برخی کارشناس نمایان سال 93 می نوشتند برای خروج خودرو و سایپا از زیان بیش از 10 سال زمان نیاز است اما اکنون می بینیم که با درایت مسئولان این دو خودرو ساز این شرکتها نه تنها زیان انباشته شان در کمتر از یکسال پاک شده بلکه سود ده هم شده اند و از امسال یا سال بعد در مجمع سود خوبی هم پخش خواهند کرد . دوستان در بورس مهم بنیاد شرکت و دارایی شرکت است نه تکنیکال و گزارش سالانه ، شرکتهای با بنیاد در عرض چند ماه میتوانند گزارش سالانشان را 180 درجه تغییر دهند چنان که سایپا اینکار را کرد و همه اقدامتش هم واقعی بود و این روند ادامه دار خواهد بود . منتظر اعلام تعدیلات شرکتهای خودرساز باشید . به زودی پارس خودرو هم از شراکت با سیتروئن در سایپا کاشان گزارشی روانه بازار خواهد کرد . من بنا به ملاحظاتی وارد بحث افزایش سرمایه پارس خودرو نمی شوم اما آنهایی که فنی اند میدانند که چه نقشه عالیی کشیده شده به امید روزهای بهتر . شب خوش
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خپارس ﺳﻼﻡ - ﺑﺴﻴﺎﺭﻣﻬﻢﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺧﺒﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺩﺭﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻃﻴﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭﻭﻥﺩﻭﻟﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻳﺰﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﻮﻱ ﻧﺰﻭﻝ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ. ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮﻝﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ95 ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﻮﻝ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻟﺬﺍﺟﻠﻮﻱ ﻧﺸﺮ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﻤﻬﺎ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻭﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎﻱ ﺗﻠﮕﺮﺍﻣﻲ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻝﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﻴﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺳﻬﻤﻬﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺳﻬﻤﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦﺍﻣﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﻧﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻟﺬﺍ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺍﻳﺰﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻭﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺩﺭﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲﺟﻠﻮﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺍﻧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺪﺍﻝ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﻤﻪﻗﺮﺍﺭﺩﻫﻨﺪ. ﻣﺜﻼ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﺪﻭﺩ 200 ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ – ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯﺳﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻱ 1500 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﻴﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ – ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﺑﻪﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ – ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻡ ﭘﺎﺭﺱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻧﻮ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ – ﻓﺮﻭﺵ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ – ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﻨﺪﻳﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺎﻭﺍﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ .... ﺻﺪﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻌﺎﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﻮﺩ . ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺱ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﻴﻢ خوش بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خپارس ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻮﺭﺱﺳﻼﻡ.ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﺎﻝ 95 ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺸﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ.1 - ﻋﺪﻡ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﻞ ﺳﺎﻝ 95 ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺭ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊﺭﺍ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﺪ . ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.2 – ﻋﺪﻡ ﺭﻭ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻨﮓ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻌﻠﻲ ﻭ ﺑﻪﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﻳﺪ.3 – ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﻮﺋﻴﻔﺖ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭﻛﻨﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻨﮓ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ.4 – ﻛﻨﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻬﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﺘﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪﮔﺮﻓﺖ.5 – ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ...6 – ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎﻱ ﺗﻠﮕﺮﺍﻣﻲ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﮔﻴﺮﺍﻥ7 – ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﺎﻥ8 – ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺪﻡ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﺝ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ9 – ﺑﺮﺧﻲ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ....ﺧﭙﺎﺭﺱ : ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﮔﻴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪﻭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ . ﺍﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻧﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ .ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﮕﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ 2 ﻭ 50 ﺩﺭﺻﺪﺳﺎﻳﭙﺎﻱ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﺮ ﺍﺭﺯﺷﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﻧﻮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻫﺎ ﺑﮕﻴﺮﺩ.ﺧﺒﺮﻫﺎﻱ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪﺑﻴﺮﻭﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻣﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﺯﻳﺎﺩ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕﺷﻮﻡ.May 4 at 10:07pm · Public خوش بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خپارس سلام، یکی لطفا به من توضیح بده در رابطه با افزایش سرمایه از آورده نقدی، سهام به ما تعلق میگیره یا حق تقدم؟متشکرم خوش بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خپارس سلام، مگه خپارس می خواد بره مجمع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خودرو سلام صبح همگی بخیر، خودرو اصلاحیه زده، چرا این کارو کرده؟
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خوساز سهم بره مجمع چند باز میشه؟
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خوساز سلام خوبه الان بخریم؟
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خساپا تبریک میگم توافق حاصل شد. خوش بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خساپا سلام خدمت همه دوستان، بر چه اساسی فکر میکنید سایپا تا 10 تیر ماه به 300 میرسه؟ خوش بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خساپا سلاممی خواستم بدونم افزایش سرمایه سایپا چقدر طول می کشه وارد پرتفوی بشه؟
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خساپا سلاماینبار تاچند میره؟من کل سبدم #خساپا ست خوش بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  سلام #لابسا با قیمت 5273 خریدم, مجمع این سهم کی هست؟سودش چقدره,می ارزه مجمع برم با این سهم؟ممنون میشم پاسخ بدین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  سلام خدمت همه دوستان, خوبه با #لابسا بریم مجمع ؟ خوش بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خساپا سلاممن خساپارو تو قیمت 230 خریدم، کی به این قیمت میرسه؟ بد بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #وساپا من الان یکجا خوندم 50% تعدیل منفی داره؟ آیا حقیقت داره؟
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #وصنعت سلام، وقت بخیر من تو قیمت 320 تومان وارد شدم به نظرتون نگه دارم سهمو؟ سهم کی بسته میشه؟
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  نظرتون راجع به سبد من چی هست؟ #خساپا _ #وساپا_ #شبندر _ #اخابر
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خساپا سلام به همگی دوستانٰ، به نظرتون فردا خساپا مثبت هست؟ مجبورم بفروشمش اما اصلا دوست ندارم :(
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟