00:02
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۷،۵۹۰.۵
   ۱۵.۸۳
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۵۳،۷۳۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۲/۰۹    ۱۲:۴۹

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

sagbag

آل پاچینو عضو از ۱۳۹۳/۰۲/۰۲

  آل پاچینو(@sagbag)
  سلام دوستان... کسی میدونه چی جوری میشه اوراق صندوق پاداش خرید؟
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #شاخص سلام دوستان... کسی میدونه چی جوری میشه اوراق صندوق پاداش خرید؟
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #دتولی #دتولید #دجابر #دروز #دانا... نمایش بیشتر خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #تکمبا #حکمت #ثتران #وبصادر #پترول... نمایش بیشتر خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #شاخص بازار ترکید....................
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #تکمبا #حکمت #ثتران #وبصادر #پترول... نمایش بیشتر خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #ونفت #حفاری #خاور #حسینا #تکمبا... نمایش بیشتر خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #ثباغ #ثمسکن #ثفارس #ثشرق #شدوص... نمایش بیشتر خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #کاما #کچاد #کپارس #کپشیر #کگل... نمایش بیشتر خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #غمینو #غپینو #غچین #چافست #حتاید... نمایش بیشتر خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #غشان #غشاذر #غشهد #غالبر #غبشهر... نمایش بیشتر خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #پردیس #رمپنا #بمپنا #غالبر #غمارگ... نمایش بیشتر خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #خساپا #خاهن #خزامیا #خپویش #خمحور... نمایش بیشتر خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #قاسم #ولبهمن #سیدکو #سرود #کنور... نمایش بیشتر خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #قپیرا #قصفها #قشکر #قنیشا #قمرو... نمایش بیشتر خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #فارس #فاذر #کگل #کگاز #فملی... نمایش بیشتر خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #غمارگ #شپاس #ثعمرا #ثشاهد #ثاباد... نمایش بیشتر خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #غشصفا #غبشهر #غالبر #غگرجی #غگل... نمایش بیشتر خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #غالبر #غسالم #غبشهر #غبهنوش #غمهرا... نمایش بیشتر خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #تاپیکو کارگزاری مفید برای کسی اضافه شده؟ برا من نشده... :(((
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟