11:36
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۱۴۶.۲
   ۲۱.۸۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۱۰،۱۵۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۳/۰۳    ۱۲:۳۶

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

sagbag

آل پاچینو عضو از ۱۳۹۳/۰۲/۰۲

  آل پاچینو(@sagbag)
  سلام دوستان... کسی میدونه چی جوری میشه اوراق صندوق پاداش خرید؟
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #شاخص سلام دوستان... کسی میدونه چی جوری میشه اوراق صندوق پاداش خرید؟
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #دتولی #دتولید #دجابر #دروز #دانا هرکس میخواد سهام جایزه غسالم بهش تعلق بگیره باید حداقل 100 هزار تومان سهم غسالم رو خرید بکنه !!! نترسید کسی با 100 هزار تومن خرید ورشکست نمیشه !! :)))))))))))) خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #تکمبا #حکمت #ثتران #وبصادر #پترول هرکس میخواد سهام جایزه غسالم بهش تعلق بگیره باید حداقل 100 هزار تومان سهم غسالم رو خرید بکنه !!! نترسید کسی با 100 هزار تومن خرید ورشکست نمیشه !! :)))))))))))) خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #شاخص بازار ترکید....................
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #تکمبا #حکمت #ثتران #وبصادر #پترول هرکس میخواد سهام جایزه بهش تعلق بگیره باید حداقل 200 سهم غسالم رو داشته باشه . حدود 60 هزار تومن بیشتر نمیشه " 200 سهم رو بخرید تا سهام جایزه به شما هم داده شود . خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #ونفت #حفاری #خاور #حسینا #تکمبا هرکس میخواد سهام جایزه بهش تعلق بگیره باید حداقل 200 سهم غسالم رو داشته باشه . حدود 60 هزار تومن بیشتر نمیشه " 200 سهم رو بخرید تا سهام جایزه به شما هم داده شود . خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #ثباغ #ثمسکن #ثفارس #ثشرق #شدوص هرکس میخواد سهام جایزه بهش تعلق بگیره باید حداقل 200 سهم غسالم رو داشته باشه . حدود 60 هزار تومن بیشتر نمیشه " 200 سهم رو بخرید تا سهام جایزه به شما هم داده شود . خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #کاما #کچاد #کپارس #کپشیر #کگل هرکس میخواد سهام جایزه بهش تعلق بگیره باید حداقل 200 سهم غسالم رو داشته باشه . حدود 60 هزار تومن بیشتر نمیشه " 200 سهم رو بخرید تا سهام جایزه به شما هم داده شود . خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #غمینو #غپینو #غچین #چافست #حتاید هرکس میخواد سهام جایزه بهش تعلق بگیره باید حداقل 200 سهم غسالم رو داشته باشه . حدود 60 هزار تومن بیشتر نمیشه " 200 سهم رو بخرید تا سهام جایزه به شما هم داده شود . خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #غشان #غشاذر #غشهد #غالبر #غبشهر $$ غسالم $$ هرکس میخواد سهام جایزه بهش تعلق بگیره باید حداقل 200 سهم غسالم رو داشته باشه . حدود 60 هزار تومن بیشتر نمیشه " 200 سهم رو بخرید تا سهام جایزه به شما هم داده شود . خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #پردیس #رمپنا #بمپنا #غالبر #غمارگ $$ غسالم $$ هرکس میخواد سهام جایزه بهش تعلق بگیره باید حداقل 200 سهم غسالم رو داشته باشه . حدود 60 هزار تومن بیشتر نمیشه " 200 سهم رو بخرید تا سهام جایزه به شما هم داده شود . خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #خساپا #خاهن #خزامیا #خپویش #خمحور $$ غسالم $$ هرکس میخواد سهام جایزه بهش تعلق بگیره باید حداقل 200 سهم غسالم رو داشته باشه . حدود 60 هزار تومن بیشتر نمیشه " 200 سهم رو بخرید تا سهام جایزه به شما هم داده شود . خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #قاسم #ولبهمن #سیدکو #سرود #کنور $$ غسالم $$ هرکس میخواد سهام جایزه بهش تعلق بگیره باید حداقل 200 سهم غسالم رو داشته باشه . حدود 60 هزار تومن بیشتر نمیشه " 200 سهم رو بخرید تا سهام جایزه به شما هم داده شود . خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #قپیرا #قصفها #قشکر #قنیشا #قمرو $$ غسالم $$ هرکس میخواد سهام جایزه بهش تعلق بگیره باید حداقل 200 سهم غسالم رو داشته باشه . حدود 60 هزار تومن بیشتر نمیشه " 200 سهم رو بخرید تا سهام جایزه به شما هم داده شود . خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #فارس #فاذر #کگل #کگاز #فملی $$ غسالم $$ هرکس میخواد سهام جایزه بهش تعلق بگیره باید حداقل 200 سهم غسالم رو داشته باشه . حدود 60 هزار تومن بیشتر نمیشه " 200 سهم رو بخرید تا سهام جایزه به شما هم داده شود . خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #غمارگ #شپاس #ثعمرا #ثشاهد #ثاباد $$ غسالم $$ هرکس میخواد سهام جایزه بهش تعلق بگیره باید حداقل 200 سهم غسالم رو داشته باشه . حدود 60 هزار تومن بیشتر نمیشه " 200 سهم رو بخرید تا سهام جایزه به شما هم داده شود . خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #غشصفا #غبشهر #غالبر #غگرجی #غگل $$ غسالم $$ هرکس میخواد سهام جایزه بهش تعلق بگیره باید حداقل 200 سهم غسالم رو داشته باشه . حدود 60 هزار تومن بیشتر نمیشه " 200 سهم رو بخرید تا سهام جایزه به شما هم داده شود . خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #غالبر #غسالم #غبشهر #غبهنوش #غمهرا هرکس میخواد سهام جایزه بهش تعلق بگیره باید حداقل 200 سهم غسالم رو داشته باشه . حدود 60 هزار تومن بیشتر نمیشه " 200 سهم رو بخرید تا سهام جایزه به شما هم داده شود . خوش بین
  هژبر خضرایی(@sagbag)
  #تاپیکو کارگزاری مفید برای کسی اضافه شده؟ برا من نشده... :(((
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟