20:22
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

ramezanihos

حسین رمضانی عضو از ۱۳۹۲/۰۸/۰۴

  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  حفاری7702847310.01 %2.47 %
  سفارس46924487-4.37 %16.9 %
  پخش70106884-1.8 %3.43 %
  وبصادر11361131-0.44 %12.92 %
  بسویچ679971134.62 %9.51 %
  حسینا150002442862.85 %1.78 %
  وتجارت38943856-0.98 %20.15 %
  سبهان51222521111.74 %3.8 %
  ورنا171517763.56 %21.79 %
  پاسا2616625969-0.75 %7.26 %

  #سبد دوستان منت بر سرم بزارید نظر بدید با دید آخر سال
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  حفاری770282276.82 %2.4 %
  سفارس46924548-3.07 %17.15 %
  پخش70106587-6.03 %3.29 %
  وبصادر11361128-0.7 %12.9 %
  بسویچ679969882.78 %9.35 %
  حسینا150002326555.1 %1.7 %
  وتجارت38943847-1.21 %20.13 %
  سبهان51222520891.69 %3.8 %
  ورنا171517924.49 %22.01 %
  پاسا2616625992-0.66 %7.27 %

  #سبد چه کنم با این سبد نظر بدین استید
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  حفاری770281085.27 %2.36 %
  سفارس46924673-0.4 %17.57 %
  پخش70106659-5.01 %3.31 %
  وبصادر11361133-0.26 %12.92 %
  بسویچ67996775-0.35 %9.04 %
  حسینا150002215847.72 %1.61 %
  وتجارت38943848-1.18 %20.07 %
  سبهان51222518861.3 %3.78 %
  ورنا171518095.48 %22.15 %
  پاسا2616625786-1.45 %7.19 %

  #سبد لطفا اساتید نظر بدید آرزو به دل موندیم اساتید رو سبدم نظر بدن با دید کوتاه مدت
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  حفاری770281085.27 %2.36 %
  سفارس46924673-0.4 %17.57 %
  پخش70106659-5.01 %3.31 %
  وبصادر11361133-0.26 %12.92 %
  بسویچ67996775-0.35 %9.04 %
  حسینا150002215847.72 %1.61 %
  وتجارت38943848-1.18 %20.07 %
  سبهان51222518861.3 %3.78 %
  ورنا171518095.48 %22.15 %
  پاسا2616625786-1.45 %7.19 %

  #سبد دوستان یک نظر بدید ممنونم
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  حفاری770281085.27 %2.36 %
  سفارس46924673-0.4 %17.57 %
  پخش70106659-5.01 %3.31 %
  وبصادر11361133-0.26 %12.92 %
  بسویچ67996775-0.35 %9.04 %
  حسینا150002215847.72 %1.61 %
  وتجارت38943848-1.18 %20.07 %
  سبهان51222518861.3 %3.78 %
  ورنا171518095.48 %22.15 %
  پاسا2616625786-1.45 %7.19 %

  #سبد دوستان هم اکنون نیازمند نظرات شما هستم
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  حفاری770281085.27 %2.36 %
  سفارس46924673-0.4 %17.57 %
  پخش70106659-5.01 %3.31 %
  وبصادر11361133-0.26 %12.92 %
  بسویچ67996775-0.35 %9.04 %
  حسینا150002215847.72 %1.61 %
  وتجارت38943848-1.18 %20.07 %
  سبهان51222518861.3 %3.78 %
  ورنا171518095.48 %22.15 %
  پاسا2616625786-1.45 %7.19 %

  #سبد
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  حفاری770281085.27 %2.36 %
  سفارس46924673-0.4 %17.57 %
  پخش70106659-5.01 %3.31 %
  وبصادر11361133-0.26 %12.92 %
  بسویچ67996775-0.35 %9.04 %
  حسینا150002215847.72 %1.61 %
  وتجارت38943848-1.18 %20.07 %
  سبهان51222518861.3 %3.78 %
  ورنا171518095.48 %22.15 %
  پاسا2616625786-1.45 %7.19 %

  #سبد دوستان لطف کنید نظر بدید با دید کوتاه مدت دو تا سهم میخوام خالی کنم
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  حفاری770278261.61 %2.23 %
  کرازی4010460414.81 %4.05 %
  سفارس46924674-0.38 %17.21 %
  پخش701071582.11 %3.49 %
  وبصادر113611370.09 %12.7 %
  حکشتی61006003-1.59 %1.43 %
  وساپا178518382.97 %6.99 %
  حسینا150002009933.99 %1.43 %
  وتجارت38943820-1.9 %19.51 %
  سبهان5122250206-1.98 %3.58 %
  ورنا17151683-1.87 %20.18 %
  پاسا26166263920.86 %7.21 %

  #سبد سروران گرام یک نظری در مورد سبد بنده بدین ممنونم به نظرتون چی رد کنم ؟
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  حفاری770278011.29 %1.89 %
  فنوال665771757.78 %7.25 %
  کرازی401042786.68 %3.2 %
  سفارس468049686.15 %2.01 %
  کپشیر82931095532.1 %7.75 %
  وبصادر113911531.23 %9.32 %
  حکشتی61006003-1.59 %1.21 %
  وساپا17851782-0.17 %5.76 %
  ثتران2807326216.21 %10.22 %
  تاپیکو55855453-2.36 %17.86 %
  حسینا150001823121.54 %1.11 %
  وتجارت39353900-0.89 %12.22 %
  سبهان51222520551.63 %3.16 %
  ورنا172017340.81 %16.7 %
  بساما322033473.94 %0.34 %

  #سبد دوستان تازه کارم و دارم سبدم را خالی می کنم لطف می کنید کمک کنید از این بازار مکاره راحت بشم
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  #سبد
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  غاذر500050110.22 %3.55 %
  شپارس1052110381-1.33 %5.48 %
  سدبیر342934931.87 %7.2 %
  سمگا1656186712.74 %4.09 %
  حپترو280430568.99 %7.88 %
  زمگسا3139730043-4.31 %8.75 %
  کچینی100549917-1.36 %15.33 %
  دانا169718016.13 %10.44 %
  فنوال657565880.2 %16.98 %
  ونفت39513938-0.33 %20.3 %

  دوستان عزیز یک نفر پیدا میشه یک نظری در مورد سبد بنده بده تازه بستم با دید کوتاه مدت
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  #سبد غاذر (3.55%) شپارس (5.48%) سدبیر (7.2%) سمگا (4.09%) حپترو (7.88%) زمگسا (8.75%) کچینی (15.33%) دانا (10.44%) فنوال (16.98%) ونفت (20.3%)
  دوستان لطف کنید نظر بدید
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  #سبد غاذر (3.55%) شپارس (5.48%) سدبیر (7.2%) سمگا (4.09%) حپترو (7.88%) زمگسا (8.75%) کچینی (15.33%) دانا (10.44%) فنوال (16.98%) ونفت (20.3%)
  دوستان لطف کنید با توجه به دید کوتاه مدت نظر دهید ممنونم
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  #سبد سدبیر (5.42%) فولاد (8.89%) کروی (10.81%) ثباغ (7.45%) بشهاب (23.94%) سخاش (8.69%) وبملت (10.11%) سمگا (9.02%) حپترو (15.66%)
  دوستان یک استادی به من کمک می کنه کدوم سهام ها را رد کنم
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  #سبد سدبیر (5.42%) فولاد (8.89%) کروی (10.81%) ثباغ (7.45%) بشهاب (23.94%) سخاش (8.69%) وبملت (10.11%) سمگا (9.02%) حپترو (15.66%)
  دوستان سبدم را می خواهم خالی کنم نظر دهید چه سهم هایی را رد کنم
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  #سبد کگاز (34.22%) کنور (10.59%) سمایه (28.98%) شپارس (11.77%) سفارس (14.44%)
  لطفا نظر بدید
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  #پردیس دوستان با این سهم چی کار کنم پر خریدم ؟
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  #سبد پردیس (18.17%) دلر (5.12%) کنور (5.57%) غپینو (6.27%) کرازی (7.01%) حفاری (7.61%) کگاز (15.43%) سمایه (14.76%) وبملت (5.86%) غاذر (7.23%) مداران (6.97%)
  به نظرتون چه چیز هایی را خالی کنم دیدم میان مدت و آماتورم ممنون از نظر تمامی دوستان
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  #سبد سمایه (30.82%) کگاز (32.21%) کرازی (14.64%) دلر (10.69%) کنور (11.63%)
  نظرتون در مورد این سبد چی هست ممنونم از نظراتتون ؟
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  #سبد غپینو (31.79%) حفاری (38.53%) وبملت (29.68%)
  نظرتون در مورد سبدم را بگید
  حسین رمضانی(@ramezanihos)
  #مداران کی ردش کنم یا نگه دارمش
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟