14:38
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۷،۸۴۷.۲
   ۴۶.۹۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۶۳،۸۰۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۲/۰۴    ۱۲:۳۶

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

poorhadi

محمود پورهادی حسن آباد عضو از ۱۳۹۲/۰۹/۰۵

  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #وبملت اینجا ایران است سهامدارن و مردم باید خسارت دزدیها و اختلاسها و سوء مدیریتها و کثافتکاریهای نظام سیاسی کشور و فراریها را بدهند من که تمام زندگیم را میفروشم و سهام میخرم و بدون اطلاع از دزدیها و فقط به خاطر اعتماد اینگونه نقره داغ میشوم و کل سرمایه ام را که حاصل یک عمر نخوردن و پس انداز بوده و تا دیروز سقفی بوده بالای سرم و امروز تبدیل به سهمش کردم که شکم خود و زن وفرزندانم را سیر کنم به... نمایش بیشتر
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #وبملت اینجا ایران است سهامدارن و مردم باید خسارت دزدیها و اختلاسها و سوء مدیریتها و کثافتکاریهای نظام سیاسی کشور و فراریها را بدهند من که تمام زندگیم را میفروشم و سهام میخرم و بدون اطلاع از دزدیها و فقط به خاطر اعتماد اینگونه نقره داغ میشوم و کل سرمایه ام را که حاصل یک عمر نخوردن و پس انداز بوده و تا دیروز سقفی بوده بالای سرم و امروز تبدیل به سهمش کردم که شکم خود و زن وفرزندانم را سیر کنم به... نمایش بیشتر
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #وبملت اینجا ایران است سهامدارن و مردم باید خسارت دزدیها و اختلاسها و سوء مدیریتها و کثافتکاریهای نظام سیاسی کشور و فراریها را بدهند من که تمام زندگیم را میفروشم و سهام میخرم و بدون اطلاع از دزدیها و فقط به خاطر اعتماد اینگونه نقره داغ میشوم و کل سرمایه ام را که حاصل یک عمر نخوردن و پس انداز بوده و تا دیروز سقفی بوده بالای سرم و امروز تبدیل به سهمش کردم که شکم خود و زن وفرزندانم را سیر کنم به... نمایش بیشتر
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #وبملت جو گیر نشین امروز رو خریدار باشین حقوقی داره با سهم بازی میکنه سهماتونو بیخود از دست ندین توی بورس کسایی برنده اند که صبوری بخرج میدن
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #وبملت جو گیر نشین امروز رو خریدار باشین حقوقی داره با سهم بازی میکنه سهماتونو بیخود از دست ندین توی بورس کسایی برنده اند که صبوری بخرج میدن
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #وبملت متاسفانه یه عده آدم ناشی و فرصت طلب وبیسواد ریختن تواینجا مثلا تاپیکو یادتونه چه تبلیغی میکردن یه عده بدبخت خریدن حال کوشن بنده اونوقت نوشتم که نکنین اینکار کثیفه ولی کوگوش شنوا حالا هم همین آقایی که داره میگه بدبخت شدم توصف خریده
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #وبملت متاسفانه یه عده آدم ناشی و فرصت طلب وبیسواد ریختن تواینجا مثلا تاپیکو یادتونه چه تبلیغی میکردن یه عده بدبخت خریدن حال کوشن بنده اونوقت نوشتم که نکنین اینکار کثیفه ولی کوگوش شنوا حالا هم همین آقایی که داره میگه بدبخت شدم توصف خریده
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #وبملت مثلا شفافش کردن اینکه همش ابهامه باید به حلق مدیران کشور هیچی ولش کن
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #خپارسح با چه توجیهی این سهم معامله میشه سهم اصلی 850 ریال است برای حق تقدم 1000ریال باید پرداخت میشه 1059ریال اصلا توجیه ندارد
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #فنورد این چه وضع مدیریته بیش از پنجاه درصد نمادها بسته است این مردک چیکار میکنه سرمایه های مردم را بلوکه کرده خدا میدونه داره چه غلطی میکنه چهار روز دیگه گندش در میاد که سهامهایی که باز بوده مال فک و فامیل و دارو دسته اش بوده گرون فروخته در رفته مملکته داریم همه دارن کیسه شونواز مال این مردم بدبخت پر میکنن
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #وگردش این چه وضع مدیریته بیش از پنجاه درصد نمادها بسته است این مردک چیکار میکنه سرمایه های مردم را بلوکه کرده خدا میدونه داره چه غلطی میکنه چهار روز دیگه گندش در میاد که سهامهایی که باز بوده مال فک و فامیل و دارو دسته اش بوده گرون فروخته در رفته مملکته داریم همه دارن کیسه شونواز مال این مردم بدبخت پر میکنن
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #وبیمه این چه وضع مدیریته بیش از پنجاه درصد نمادها بسته است این مردک چیکار میکنه سرمایه های مردم را بلوکه کرده خدا میدونه داره چه غلطی میکنه چهار روز دیگه گندش در میاد که سهامهایی که باز بوده مال فک و فامیل و دارو دسته اش بوده گرون فروخته در رفته مملکته داریم همه دارن کیسه شونواز مال این مردم بدبخت پر میکنن
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #وپاسار این چه وضع مدیریته بیش از پنجاه درصد نمادها بسته است این مردک چیکار میکنه سرمایه های مردم را بلوکه کرده خدا میدونه داره چه غلطی میکنه چهار روز دیگه گندش در میاد که سهامهایی که باز بوده مال فک و فامیل و دارو دسته اش بوده گرون فروخته در رفته مملکته داریم همه دارن کیسه شونواز مال این مردم بدبخت پر میکنن
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #وبملت این چه وضع مدیریته بیش از پنجاه درصد نمادها بسته است این مردک چیکار میکنه سرمایه های مردم را بلوکه کرده خدا میدونه داره چه غلطی میکنه چهار روز دیگه گندش در میاد که سهامهایی که باز بوده مال فک و فامیل و دارو دسته اش بوده گرون فروخته در رفته مملکته داریم همه دارن کیسه شونواز مال این مردم بدبخت پر میکنن
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #ذوب این چه وضع مدیریته بیش از پنجاه درصد نمادها بسته است این مردک چیکار میکنه سرمایه های مردم را بلوکه کرده خدا میدونه داره چه غلطی میکنه چهار روز دیگه گندش در میاد که سهامهایی که باز بوده مال فک و فامیل و دارو دسته اش بوده گرون فروخته در رفته مملکته داریم همه دارن کیسه شونواز مال این مردم بدبخت پر میکنن
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #فملی این چه وضع مدیریته بیش از پنجاه درصد نمادها بسته است این مردک چیکار میکنه سرمایه های مردم را بلوکه کرده خدا میدونه داره چه غلطی میکنه چهار روز دیگه گندش در میاد که سهامهایی که باز بوده مال فک و فامیل و دارو دسته اش بوده گرون فروخته در رفته مملکته داریم همه دارن کیسه شونواز مال این مردم بدبخت پر میکنن
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #تاپیکو این چه وضع مدیریته بیش از پنجاه درصد نمادها بسته است این مردک چیکار میکنه سرمایه های مردم را بلوکه کرده خدا میدونه داره چه غلطی میکنه چهار روز دیگه گندش در میاد که سهامهایی که باز بوده مال فک و فامیل و دارو دسته اش بوده گرون فروخته در رفته مملکته داریم همه دارن کیسه شونواز مال این مردم بدبخت پر میکنن
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #فملی این چه وضع مدیریته بیش از پنجاه درصد نمادها بسته است این مردک چیکار میکنه سرمایه های مردم را بلوکه کرده خدا میدونه داره چه غلطی میکنه چهار روز دیگه گندش در میاد که سهامهایی که باز بوده مال فک و فامیل و دارو دسته اش بوده گرون فروخته در رفته مملکته داریم همه دارن کیسه شونواز مال این مردم بدبخت پر میکنن
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #رمپنا این چه وضع مدیریته بیش از پنجاه درصد نمادها بسته است این مردک چیکار میکنه سرمایه های مردم را بلوکه کرده خدا میدونه داره چه غلطی میکنه چهار روز دیگه گندش در میاد که سهامهایی که باز بوده مال فک و فامیل و دارو دسته اش بوده گرون فروخته در رفته مملکته داریم همه دارن کیسه شونواز مال این مردم بدبخت پر میکنن
  محمود پورهادی حسن آباد(@poorhadi)
  #ونیرو این چه وضع مدیریته بیش از پنجاه درصد نمادها بسته است این مردک چیکار میکنه سرمایه های مردم را بلوکه کرده خدا میدونه داره چه غلطی میکنه چهار روز دیگه گندش در میاد که سهامهایی که باز بوده مال فک و فامیل و دارو دسته اش بوده گرون فروخته در رفته مملکته داریم همه دارن کیسه شونواز مال این مردم بدبخت پر میکنن
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟