00:38
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

pnfteam

علیرضا الهی عضو از ۱۳۹۳/۰۶/۱۸

  علیرضا الهی(@pnfteam)
  #حسینا #خبر #تحلیل #تکنیکال اگه دوست دارید در مورد سهم مورد نظر اطلاعات زیر رو داشته باشید به سایت سیستم رتبه بندی رفتار قیمت نقطه و شکل مراجعه کنید. الف) ریسک خرید یا نگه داری سهم ب)سطوح حمایت و مقاومت سهم ج) هدف قیمتی که سهم دنبال میکنه د) نحوه تقابل با بازار در روز آینده ه)رتبه سهام نسبت به همدیگر (شناسایی سهام پیرو و پیشرو) و از همه اینها مهمتر و) اگه قرار باشه به عملکرد سهم یک نمره بدیم از 5.5 چه نمره ای باید بگیره .
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  # سمگا #خبر #تحلیل #تکنیکال اگه دوست دارید در مورد سهم مورد نظر اطلاعات زیر رو داشته باشید به سایت سیستم رتبه بندی رفتار قیمت نقطه و شکل مراجعه کنید. الف) ریسک خرید یا نگه داری سهم ب)سطوح حمایت و مقاومت سهم ج) هدف قیمتی که سهم دنبال میکنه د) نحوه تقابل با بازار در روز آینده ه)رتبه سهام نسبت به همدیگر (شناسایی سهام پیرو و پیشرو) و از همه اینها مهمتر و) اگه قرار باشه به عملکرد سهم یک نمره بدیم از 5.5 چه نمره ای باید بگیره .
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  #خاهن #خمحرکه #تکنیکال #تحلیل #خبر اگه دوست دارید در مورد سهم مورد نظر اطلاعات زیر رو داشته باشید به سایت سیستم رتبه بندی رفتار قیمت نقطه و شکل مراجعه کنید. الف) ریسک خرید یا نگه داری سهم ب)سطوح حمایت و مقاومت سهم ج) هدف قیمتی که سهم دنبال میکنه د) نحوه تقابل با بازار در روز شنبه ه)رتبه سهام نسبت به همدیگر (شناسایی سهام پیرو و پیشرو) و از همه اینها مهمتر و) اگه قرار باشه به عملکرد سهم یک نمره بدیم از 5.5 چه نمره ای باید بگیره .
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  #خاهن #خمحرکه #تکنیکال #تحلیل #خبر اگه دوست دارید در مورد سهم مورد نظر اطلاعات زیر رو داشته باشید به سایت سیستم رتبه بندی رفتار قیمت نقطه و شکل مراجعه کنید. الف) ریسک خرید یا نگه داری سهم ب)سطوح حمایت و مقاومت سهم ج) هدف قیمتی که سهم دنبال میکنه د) نحوه تقابل با بازار در روز شنبه ه)رتبه سهام نسبت به همدیگر (شناسایی سهام پیرو و پیشرو) و از همه اینها مهمتر و) اگه قرار باشه به عملکرد سهم یک نمره بدیم از 5.5 چه نمره ای باید بگیره .
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  #شاخص #تکنیکال #سیگنال #خبر شاخص درصدصعودی یکی ازبهترین اندیکاتورهایی است که تاکنون به بازار اوراق بهادار معرفی شده.این شاخص در سال1955توسط آقای "کوهن" اختراع شده است. و شاید بتوان آن را شاخص سرمایه گذار نامید،شاخصی بدون در نظر گرفتن حجم که دیگردوستان نمیتواننددرآن دستکاری انجام دهندتاوضع بازارراتصنعی و آنطورکه دوست دارندنشان دهند!درذیل این عکس نیزاستراتژی تعامل بابازار برای سرمایه گذار بیان شده است. هرروزعصراین عکس در سیستم رتبه بندی رفتار قیمت نقطه و شکل به روزمی شود.
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  #خودرو # خبر #تکنیکال #تحلیل سیستم رتبه بندی رفتار قیمت نقطه و شکل اگه مذاکرات 5+1 به بن بست نخوره و نتیجه مذاکرات مثبت باشه ، خودرو از اون سهم هایی هست که رشد خواهد داشت
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  #خودرو # خبر #تکنیکال #تحلیل http://pnfrating.com/اگه مذاکرات 5+1 به بن بست نخوره و نتیجه مذاکرات مثبت باشه ، خودرو از اون سهم هایی هست که رشد خواهد داشت. خوش بین
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  #خودرو # خبر #تکنیکال #تحلیل http://pnfrating.com/اگه مذاکرات 5+1 به بن بست نخوره و نتیجه مذاکرات مثبت باشه ، خودرو از اون سهم هایی هست که رشد خواهد داشت. خوش بین
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  #خبر #تحلیل #تکنیکال #غمهرا شاخص بورس تهران امروز با افزایش 100واحدی به سطح 71545 رسید که نسبت به روز گذشته معادل چهارده صدم درصد افزایش نشان داد. این در حالی است که مقدار شاخص درصد صعودی بورس تهران با شش در صد افزایش به سطح 36 در صدافزایش رسید که به معنی وجود 36 در صد از سهام شاخص در سیگنال خرید و شاخص درصد صعودی بازار تهران در کنترل تقاضاودارای روند صعودی کند است .سیستم رتبه بندی رفتار قیمت نقطه و شکل
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  #دفارا #خبر #تحلیل #تکنیکال شاخص بورس تهران امروز با افزایش 100واحدی به سطح 71545 رسید که نسبت به روز گذشته معادل چهارده صدم درصد افزایش نشان داد. این در حالی است که مقدار شاخص درصد صعودی بورس تهران با شش در صد افزایش به سطح 36 در صدافزایش رسید که به معنی وجود 36 در صد از سهام شاخص در سیگنال خرید و شاخص درصد صعودی بازار تهران در کنترل تقاضاودارای روند صعودی کند است .سیستم رتبه بندی رفتار قیمت نقطه و شکل
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  #خبر #تحلیل #تکنیکال #حفاری شاخص بورس تهران امروز با افزایش 100واحدی به سطح 71545 رسید که نسبت به روز گذشته معادل چهارده صدم درصد افزایش نشان داد. این در حالی است که مقدار شاخص درصد صعودی بورس تهران با شش در صد افزایش به سطح 36 در صدافزایش رسید که به معنی وجود 36 در صد از سهام شاخص در سیگنال خرید و شاخص درصد صعودی بازار تهران در کنترل تقاضاودارای روند صعودی کند است .سیستم رتبه بندی رفتار قیمت نقطه و شکل
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  #خبر #تحلیل #تکنیکال #شاخصشاخص بورس تهران امروز با افزایش 100واحدی به سطح 71545 رسید که نسبت به روز گذشته معادل چهارده صدم درصد افزایش نشان داد. این در حالی است که مقدار شاخص درصد صعودی بورس تهران با شش در صد افزایش به سطح 36 در صدافزایش رسید که به معنی وجود 36 در صد از سهام شاخص در سیگنال خرید و شاخص درصد صعودی بازار تهران در کنترل تقاضاودارای روند صعودی کند است . سیستم رتبه بندی رفتار قیمت نقطه و شکل
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  #دزهراوی همانطور که در گزارش روزانه چهارشنبه اعلام شددزهراوی کاندیدای خرید بود که همانطور که ملاحظه میشود عملکرد مثبتی داشت سهام یاب - شبکه اجتماعی بورس - ایده 80814143
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  #دزهراوی #دلقما #قنیشا همانطور که در گزارش روزانه چهارشنبه اعلام شد سهام نامبرده کاندیدای خرید بودن که همانطور که ملاحظه میشود سه سهم از 4 سهم معرفی شده امروز عملکرد مثبتی داشتندhttp://www.sahamyab.com/stocktwits/idea/80814143
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  #دزهراوی #دلقما #قنیشا همانطور که در گزارش روزانه چهارشنبه اعلام شد سهام نامبرده کاندیدای خرید بودن که همانطور که ملاحظه میشود سه سهم از 4 سهم معرفی شده امروز عملکرد مثبتی داشتندhttp://pnfrating.com/
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  . این گزارش بر اساس اطلاعات منتهی به 26/6/93 تهیه شده و هر اتفاق تازه میتواند سهام فوق الذکر را تغیر روند دهد عملکرد گذشته سهام لزوما در آینده تکرار نمی شود. این گزارش خبری است و توصیه و پیشنهاد به خرید یا فروش نمی نماید. #خبر #تحلیل #تکنیکال #شاخص سیستم رتبه بندی رفتار قیمت نقطه و شکل
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  #خبر #تحلیل #تکنیکال #شاخص ادامه گزارش : .بر اساس مفهوم شاخص درصد صعودی، استراتژی تقابل با بازار آن است که برای سبد سرمایه سراغ صنعتهایی برویم که شاخص صعودی مثبت داشته و شرایط بهتری برای صعود دارند.در حال حاضر صنعتهای دارویی و غذایی نسبت به سایر صنعتهاعملکرد بهتری داشته و اگر قرار باشد سهامی به سبد سرمایه شما افزوده شود، توصیه میگردد از سهام موجود در صنعتهای فوق الذکر باشد. سهامی مثل دزهراوی ، دلقما، قنیشا، و غنوش در از این زمره هستند.ادامه در ایده بعدی . . . .
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  #خبر #تحلیل #تکنیکال #شاخص گزارش 26 شهریور 93 : شاخص بورس تهران امروز با افزایش 35واحدی به سطح 71444 رسید که نسبت به روز گذشته معادل پنج صدم درصد افزایش نشان داد. این در حالی است که مقدار شاخص درصد صعودی بورس تهران با شش در صد افزایش به سطح 28 در صدافزایش رسید که به معنی وجود 28 در صد از سهام شاخص در سیگنال خرید و شاخص درصد صعودی بازار تهران در کنترل تقاضاودارای روند صعودی کند است .ادامه در ایده بعدی . . . .
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  ادامه گزارش . . . #خبر #تحلیل #تکنیکال #شاخص سهامی مثل سشاهد ثاباد ،وملی و نمرینو در این زمره هستند. این گزارش بر اساس اطلاعات منتهی به 25/6/93 تهیه شده و هر اتفاق تازه میتواند سهام فوق الذکر را تغیر روند دهد عملکرد گذشته سهام لزوما در آینده تکرار نمی شود. این گزارش خبری است و توصیه و پیشنهاد به خرید یا فروش نمی نماید. http://pnfrating.com/پایان گزارش./
  علیرضا الهی امین(@pnfteam)
  ادامه . . . #خبر #تحلیل #تکنیکال #شاخص بر اساس مفهوم شاخص درصد صعودی، استراتژی تقابل با بازار آن است که برای سبد سرمایه از طریق فروش سهام صنعتهایی که ضعیف تر عمل کرده اند، نقدینگی سبد سرمایه را افزایش دهیم. در حال حاضر صنعتهای ساختمانی و الکتریک صنعتی و خدمات مالی و مواد مصرفی بادوام وسرمایه گذاری نسبت به سایر صنعتها عملکرد خوبی نداشته و اگر قرار باشد سهامی در سبد سرمایه شما فروخته شود، توصیه می شود سهام موجود در صنعتهای فوق الذکر باشد.ادامه گزارش در ایده بعدی . . .
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟