09:59
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

pashamahrouz

پاشا مهروز عضو از ۱۳۹۳/۱۲/۱۲

  پاشا مهروز(@pashamahrouz)
  #وخارزم جالبه قبول نداره اون گروه رو ، اومده اینجا حرف های اون گروه رو میزنه
  پاشا مهروز(@pashamahrouz)
  #وخارزم تو با وعده صیدی چی کار داری؟ مگه عضو گروه هستی؟
  پاشا مهروز(@pashamahrouz)
  #وخارزم اییران چند سالییست با خشک سالیی و کمبود اب دستو پنجه نرم میی کند .سال هاست که دییگر از بارش برف خوب در زمستان بخصوص دیی ماه خبریی نییست.از طرفیی هر ساله مصرف اب چه خانگیی و چه صنعتیی رو به افزاییش است.وزارت نییرو برایی رفع پاره ایی از مشکلات ابیی کشور دست به دامان بخش خصوصیی شده است.دولت بصورت جدیی در استان هایی جنوبیی و سواحل درییایی عمان و خلییج فارس دنبال ایین است که مجموعه هایی اب شییریین کنیی احداث شود .و ایین مهم را به عهده بخش خصوصیی سپرده است.بعد از شییریین سازیی اب خلییج فارس توسط ایین شرکت ها وزارت نییرو خرییدار ایین اب است.دولت بعد از خریید ایین اب ،توسط پمپ و لوله ،ایین اب را تا ییزد و اصفهان و کرمان و شییراز قصد ارسال دارد .شما در سال هایی ایینده در مورد تولیید برق و اب بییشتر خواهیید شنیید.همیین امروز شرکت هایی زییادیی در کییش و قشم و خارک و هرمز و بوشهر و بندر عباس و عسلوییه در حال تولیید اب و برق و حاشییه سود مناسب هستنند .در ایینده اییران شرکت هایییی که در تجارت برق و اب حضور دارند حتیی از پالاییشگاهها هم جلوتر خواهند بود.وخارزم توانست با ییک تییز بیینیی قویی در سال 92 ایین مهم را درییابد و در ییک اقدام قویی و بسییار بلند پروازانه اقدام به خریید نییروگاه منتظر قاییم در کرج نمایید .دو سال تمام از ایین خریید اقساطیی سپریی شده است و بعد از 7 سال دییگر ییعنیی سال 1401 کل نییروگاه بصورت 100 درصدیی برایی وخارزم خواهد بود .امسال که پییش بیینیی 12 درصدیی در افزاییش قییمت برق وجود دارد ،حالا معلوم نییست دولت هر ساله در قییمت برق چقدر افزاییش پییش بیینیی کند .
  پاشا مهروز(@pashamahrouz)
  #وخارزم مجمع فوق العاده اواسط اسفند
  پاشا مهروز(@pashamahrouz)
  #وخارزم که فعلا شرکت از سوم جواب نداده
  پاشا مهروز(@pashamahrouz)
  #وخارزم الان من زنگ زدم سازمان میگه که آخرین اطلاعیه از جامعه حسابرسان سوم این ماه اومده که منتظر مستندات در رابطه با نیروگاه از شرکت هست برای بازگشایی نماد
  پاشا مهروز(@pashamahrouz)
  #وخارزم من امروز زنگ زدم همین شماره تلفنی که خانم زهرا آزاد گذاشته بودن گفتن که تا شرکت در مورد وضعیت نیروگاه قائم شفاف سازی نکنه بسته میمونه ، از طرف ما واسه بازگشاییش کاری ساخته نیست باید از شرکت پیگیری کنین ، زنگ زدم شرکت گفت مشخص نیست فعلا به جمع بندی نرسیدن ، مجمع فوق العاده هم معلوم نیست کی تشکیل بشه ، بعد که من خیلی اصرار و ناراحت که 3 ماه بیشتره بستس فرمودن این ور سال حتما حل میشه نمیمونه واسه سال بعد
  پاشا مهروز(@pashamahrouz)
  @kazemi59 09359667979
  پاشا مهروز(@pashamahrouz)
  #وخارزم چند وقته اقای دکتر نیستن ، منم نگرانم کسی خبری ازش داشت بگه حتما
  پاشا مهروز(@pashamahrouz)
  #وخارزم تا مجمع خرداد انگار باید بیاد سهام جایزه
  پاشا مهروز(@pashamahrouz)
  #وبصادر دوشنبه میریزه
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟