04:27
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۸،۰۰۵.۹
   ۵۶.۱۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۵۱۴،۹۱۶ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۸/۲۴    ۱۲:۴۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

pakroo

مهدی قاسمی عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

  مهدی قاسمی(@pakroo)
  http://sobhanehonline.com/fa/news/19769/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84 برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده همراه اول #همراه #همراه
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  http://sobhanehonline.com/fa/news/19769/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84 #همراه
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  http://sobhanehonline.com/fa/news/19734/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  http://sobhanehonline.com/fa/news/19734 خرید گسترده سهام توسط حرفه‌ای‌های بازار
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  بازار سهام به دست حقیقی‌ها افتاد http://sobhanehonline.com/fa/news/15152/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  بازار سهام به دست حقیقی‌ها افتاد
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  پیش‌بینی سود سال 93 *بانک ملت اعلام شد http://sobhanehonline.com/fa/news/15378
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  http://sobhanehonline.com/fa/news/15349/%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  چوب حراج به شرکت های دولتی برای پرداخت بدهی ها http://sobhanehonline.com/fa/news/15349
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  http://sobhanehonline.com/fa/news/13332/%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  http://sobhanehonline.com/fa/news/11434/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%BE%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85-493-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84 خوش بین
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  پیش‌بینی درآمد #سهام گروه مپنا تغییر نکرده است / درآمد هر سهم 493 ریالhttp://sobhanehonline.com/fa/news/11434 خوش بین
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  عرضه سهام حقوقی‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع http://sobhanehonline.com/fa/news/11337
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  http://sobhanehonline.com/fa/news/11434/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%BE%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85-493-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84 خوش بین
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  سبد پیشنهادی خرید سهام کوتاه‌مدت و میان‌مدت ویژه بهمن‌ماه +میزان سود http://sobhanehonline.com/fa/news/10911 خوش بین
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  سبد پیشنهادی کوتاه مدت سهام در بورس ویژه دی‌ماه +میزان سود http://sobhanehonline.com/fa/news/8170 خوش بین
  مهدی قاسمی(@pakroo)
  http://sobhanehonline.com/fa/news/8170/%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟