21:28
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۰،۷۱۳.۲
   -۲۰۷.۹۷
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۹۰،۱۶۷ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۳/۰۷    ۱۲:۵۲

پيك موتوري

همه آدمهازنده اندچون هنوزبه اون چیزی که بایدبرسندنرسیدن...خدایابه امیدخودت...زیبایی تکنیکال رودرسادگیش میدونم.امیدوارم بتونم هرکاری ازدستم برمیادواسه هموطنانم انجام بدم.

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

omid232

پيك موتوري عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

  پيك موتوري(@omid232)
  #قاسم گزارش 35صفحه ای کدال رومطالعه کردم.بسیارجامع،کاربردی ومثبت بود.
  پيك موتوري(@omid232)
  #شاخص حدودا600واحدبالاترمقاومت شاخص هست.بایددیدنظرمتولی بازارچی هست!!!
  پيك موتوري(@omid232)
  #شاخص #خودرو #فاذر #ذوب #قشکر ریسک سیستماتیک بازارنسبت به قبل ازانتخابات بسیارکمترشده...پیشنهادم به دوستان سهامداری هست.نوسانات روزانه همیشه بوده وهست.درضمن روندهای قوی همیشه درابتداباشک وتردیدهمراه بوده واین رسم همیشگی بازارمون هست.
  پيك موتوري(@omid232)
  #فاراک #فاذر روندمعاملات امروزوروزهای آتی فاذرنشان دهنده تعدیل مثبت یامنفی فاراک خواهدبود!!!
  پيك موتوري(@omid232)
  #خساپا #فاراک #قاسم #ذوب #شاخص یادش بخیراون اوایل که این سایت تاسیس شده بودتعداددوستانی که تحلیل میزاشتن به اندازه انگشتان دودست هم نبود.این رویه تامدتهابرقراربود(علیرغم افزایش تعداداعضا)...راستشوبخواین یه جورایی تحلیل حرمت خاصی داشت ولی متاسفانه الان به اینصورت نیست.ازدوستان اون موقع تقریبا99درصدشون دیگه اینجانیستن ویه جورایی فراری شدن!!!درضمن رسم بود مواقع خراب بازارصرفاایده های این دوستان رومیدیدیم!!!یادایام بخیر...
  پيك موتوري(@omid232)
  #شاخص #فاراک #قاسم #خساپا #ذوب جدیداتوبازارمون مدشده که وقتی حقوقی یاحقیقیهای خاصی قصدخریدسهم مشخصی رودارن بااستفاده ازاصول روانشناسی وتکنیکالیستهای مجربی که دراختیارشون هست طوری رفتارسهم رودستکاری میکنن که حدضرردوستان فعال بشه وسپس اقدام به جمع آوری سهام به تعداددلخواهشون میکنن.حتی نسبتهای خریدوفروش روبعضادرسهمهای کوچک باکدهایی که دراختیارشون هست بطورساختگی نشون میدن!!!دوستان عزیزباگسترش رسانه های ارتباطی دیگه نمیشه به بورس مثل سابق نگاه کردوصرفابادوتاخط ومقیدبودن به حدضررو...تریدنمود.بنده منظورم عدم رعایت حدضررنیست ولیکن خواستم عرض کنم که چیزهایی روکه بنده وشمادرقالب صرفاتکنیکال میدونیم ویادگرفتیم بازیگرخبره سهم هم خیلی بیشتروبیشترمیدونه وصدالبته اصول روانشناسی بازارروهم ازبرهستند.!البته دست وپای ماهم بسته نیست وهنوزهم میشه دراین بازارمکاره زنده موند.!
  پيك موتوري(@omid232)
  #شاخص #خساپا #قاسم #فاراک #ذوب روزدوستان خوش...این فرضیه که بعضی دوستان استنادمیکنن بهش درمورددست داشتن دلواپسان و...درروندبازاربنظرم کمی غیرمنطقی هست اگرچه در دنیای سیاست هرچیزی امکان پذیرهست.یادم هست مشابه این قضیه روچندسال قبل ودریکی ازمراحل مذاکراتی برجام داشتیم که روندبازاردقیقامثل همین روزهاشده بودوالبته آخرش هم حقیقت داستان مشخص نشد!!!بهرحال فارغ ازداستانهای پشت پرده، دراین طوربازارهابه هیچ وجه نمیشه توصیه خاصی داشت وحدضررهاو...به راحتی شکسته شده وجواحساسی غالب خواهدبود.نهایتاتوصیه م این هست که دوستان قدرسلامتی خودشون روبدونن والبته ذات بازارهای مالی همیشه همین ترس وریسک و...هست وکاریش نمیشه کرد.......... این هم جزیی ازبازی هست!!!
  پيك موتوري(@omid232)
  #فاراک ماکه ازهمون اول عرضمون به حدضرر180تومن بود.شماحداقل چشمهاتو یه کم بیشتربازکن برعکس دهنتون که همیشه بازه!!!کاربرسهام تاپ نسبتامحترم!
  پيك موتوري(@omid232)
  #فنوال بازیگرقدرتمند!!!
  پيك موتوري(@omid232)
  #فاذر #فاراک این سهم وفاراک بسیارتحت تاثیرهم هستن ومتاسفانه هردوتاشون حال وروزخوشی ندارن...بهرحال ریسک فروش دروضعیت فعلی بیشترازریسک خریدهست.
  پيك موتوري(@omid232)
  #قشکر مربوط به ایده قبلی!
  پيك موتوري(@omid232)
  #فنوال تازمانیکه بالای دویست تومن هست استعدادرسیدن به مقاومت های بعدی روداره.
  پيك موتوري(@omid232)
  #کسرا حجم معاملاتی پایینترنسبت به روزگذشته نشان ازاحتمال بالای پولبک داره...هرچنددرنمودارلگاریتمی برخلاف نمودارحسابی خط ترندنزولی شکسته نشده ولیکن روندورودنقدینگی به سهم مشهوداست.
  پيك موتوري(@omid232)
  #قاسم مقاومت اول 500تومن
  پيك موتوري(@omid232)
  #دلار #ارز پیروتوضیحات تاپیک قبلی!
  پيك موتوري(@omid232)
  #طلا #ارز طلای جهانی به مقاومت هفتگی رسیده...اینوبزارین کنارشاخص دلارکه درمحدوده حمایتی خودش هست.درصورت عبوراین دوازمحدوده های ذکرشده روندهردوتغییرپیداخواهدکرد.عنایت بفرمایین که دراکثریت مواردجریان های ریسک پذیری وریسگ گریزی دراین دوجفت ارزمعکوس هم هست.
  پيك موتوري(@omid232)
  #شاخص #خودرو #خساپا #فاراک #خپارس تمام بدبختی این بازارازجایی شروع شدکه هرکسی ازراه رسیداسم خودشوگذاشت تحلیلگر!!!دوستان عزیز،همکاران محترم اولابه اعتقادبنده معیارسوادبورسی صرفاگواهینامه های حرفه ای سازمان بورس هست که دراین سایت تعداددارندگانش به اندازه انگشتان یک دست هم نیست دوماماهیت این بازارآمیخته ای ازروانشناسی وفاندوتکنیکال وتابلوخوانی و...هست.صرفادیدتکنیکالی همه چیومیتونه توجیه کنه ولی این نگاه یک بعدی افرادرونابودخواهدکرد.قصدجسارت به هیچ عزیزی روندارم وصرفاتجربه چندسال معامله مستمردربورس داخلی وفارکس روخدمتتون عرض کردم.استادهممون بازاروهمگی همچنان درکسوت شاگردهستیم.
  پيك موتوري(@omid232)
  #شاخص #خودرو #خساپا #فاراک #وبملت اصل مهمی دربازاهای مالی همچنان پابرجاست باعنوان اینکه اون اتفاقی که موردانتظاراکثریت معامله گران هست دراون زمان مشخص به وقوع نمیپیونده!!!این موضوع حتی دربازارهای باحجم معاملات بسیاربالامثل فارکس که روزانه چندین خبرفاندامنتالی منتشرمیشه هم دربیشترموارددرست ازآب درمیاد.باپیشرفت ارتباطات این موضوع بیشترهم کاربردپیداکرده،فرضاازشش ماه قبل کلیت بازارانتظارداشتن ازیک ماه مانده به انتخابات بازاردرصف خریدقفل وتایکماه پس ازانتخابات صف فروش روشاهدباشیم که به اعتقادنگارنده احتمالابرعکس این موضوع روخواهیم دید!!!
  پيك موتوري(@omid232)
  #خساپا #خودرو خساپا همچنان برروی مقاومت شکسته شده128تومن درحال اصلاح زمانی هست.این اصلاح یابه قول دوستان درجازدن به نوعی کسب انرژی جهت حرکت بعدی محسوب میشه...پیشنهادم همچنان سهامداری باحدضررکوتاه مدتی125تومن هست.
  پيك موتوري(@omid232)
  #فاراک جدای ازبازیهای خاص این سهم، ازلحاظ تکنیکالی حدضرر180تومن همچنان پابرجاست.خودتونودرگیر توهمات ذهنی عده ای تازه ازراه رسیده ونقاشیهای من درآوردی نکنین.ریسک فروش دروضعیت فعلی بیشترازریسک خریدهست.
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟