18:35
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۹،۰۸۴.۲
   ۱۰.۹۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۲۷،۹۱۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۰/۲۷    ۱۲:۴۱

پيك موتوري

همه آدمهازنده اندچون هنوزبه اون چیزی که بایدبرسندنرسیدن...خدایابه امیدخودت...زیبایی تکنیکال رودرسادگیش میدونم.امیدوارم بتونم هرکاری ازدستم برمیادواسه هموطنانم انجام بدم.

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

omid232

پيك موتوري عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

  پيك موتوري(@omid232)
  #تکمبا سهم درکف قیمتی خودش هست.عنایت بفرمایین که طبق دفعات قبلی حرکت این سهم بستگی به اراده بازیگرش داره...یااینکه قرارهست کفسازی انجام بشه وبعدمنتظرصعودباشیم ویااینکه اصلاصعودی درکارنیست ومیبایستی منتظرسطوح پاییینترباشیم.نظرشخصی بنده باتوجه به برخی علایم ونشانه هاگزینه بدبینانه ست ولیکن تاحدضرررونشکونده میبایستی سهامداری کرد...
  پيك موتوري(@omid232)
  #شاخص #تجربه نظرشخصیم این هست که فعلابازاربانظرآقایون درآب نمک خوابونده شده وچندان تمایلی به رشدبازاردروضعیت فعلی نیست وصرفانوسان های خیلی محدودخواهیم داشت.بخش زیادیش هم منتظرموضع گیری رییس جمهورجدیدایالات متحده هست که بدون شک تاثیرگذارخواهدبود.متاسفانه بازارمون هم کاملادستوری اداره میشه وعرضه وتقاضای واقعی تعیین... نمایش بیشتر
  پيك موتوري(@omid232)
  #شاخص روزدوستان خوش...شاخص کل مصنوعی!!!بورس روی حمایت خودش هست ولیکن روندکلی امواج درموج بزرگ فعلی بیشتریادآوریک ساختاراصلاحی هست تایک موج بزرگ ایمپالس،ضمن اینکه دوستان به حجم وارزش معاملات درروزهای اخیرهم توجه داشته باشندکه بسیارناامیدکننده بود.تاکیدبنده بیشتربرروی سهام بزرگ هست وداستان سهامی که بدون توجه به روندشاخص وباحجم کمی ازنقدینگی حرکت میکنندبسیارمتفاوت خواهدبود...
  پيك موتوري(@omid232)
  #تکمبا ریسک فروش درحال حاضربیشترازریسک خریدهست.بنظربنده دوستانی که این سهمودارن باحدضررمنطقی سهامداری کنند.اصلاح سهم دروضعیت فعلی بیشترازنوع زمانی هست تاقیمتی،بخش زیادی ازاصلاح قیمتی به پایان رسیده ولیکن اصلاح زمانی یابه قول دوستان ظرف زمان ظاهراهنوزکارداره!!!
  پيك موتوري(@omid232)
  #کطبس دوستان ابهام درارائه اطلاعات بابسته شدن بعلت تعدیل مثبت یامنفی خیلی متفاوت هست.احتمالاظرف چندروزآینده بازگشایی خواهدشد.
  پيك موتوري(@omid232)
  #شاخص #بازار #تجربه بنظرم هرسهمی بخوادبدون دلیل بالابره بابسته شدن نمادتامدت نامشخص مواجه خواهدشد.دوستان بهتره بیشتراحتیاط کنند.البته این استراتژی اخیرسازمان بوده ومیشه به دیدمثبت هم دردرازمدت بهش نگاه کردولی درحال حاضرجنبه منفیش بیشتربه چشم میاد.
  پيك موتوري(@omid232)
  #شراز بایدببینیم منفیهای اخیرپایان ترندصعودی دراین نمادبوده یااینکه صرفاپولبک به الگوی شکسته شده؟!!!حجم معاملاتی فعلی نشان ازعدم خروج بازیگراصلی ازسهم داره که البته این هم صرفایک فرضیه ست.درنهایت اینکه حدضرر1275تومن رومیبایستی درهرشرایطی رعایت کرد.این تنهاموردی هست که میبایستی بدون هیچ تبصره ای رعایت کنیم!!!
  پيك موتوري(@omid232)
  #بازار #تجربه #شاخص پیشنهادمیکنم دوستان درحال حاضرفقط روی تک سهمهای خاص کارکنند.بنظربنده بازارتاقبل ازاظهارنظررسمی ازجانب رییس جمهورجدیدآمریکاومشخص شدن ابعادآینده برجام حرکت خاصی نخواهدداشت وصرفانوسانهای کوچک باگرایش نزولی رودرکلیت بازارخواهیم داشت.عنایت بفرمایین که دروضعیت فعلی تنهایک اظهارنظرجنجالی هم میتونه... نمایش بیشتر
  پيك موتوري(@omid232)
  #ارز #دلار شاخص دلارآمریکادرحال شکستن مقاومت تاریخی خود!!!
  پيك موتوري(@omid232)
  #ارفع محدوده های مناسب اتمام اصلاح
  پيك موتوري(@omid232)
  #شراز با یک دیدصرفااندیکاتوری وباعنایت به شکسته شدن خط ترنددراسیللاتورقدرت نسبی میتونیم منتظرخروج سهم ازالگوباشیم.بنظرمیادشکسته شدن1500تومن به بالامیتونه آلارم بعدی باشه...
  پيك موتوري(@omid232)
  #شبندر خط ترندصعودی دراین نمادشکسته ودرزیراون تثبیت هم شده ست ولیکن سیگنال قطعی خروج برای دوستان میانمدتی بنظربنده محدوده450تومن خواهدبود.
  پيك موتوري(@omid232)
  #خریخت فرضیه پولبک دراین نمادفیلدشدولیکن سهم همچنان درمحدوده خط ترندصعودی هست.حدضرراین سهم بنظربنده شکست 175تومن به پایین خواهدبود.
  پيك موتوري(@omid232)
  #خودرو #خپارس #خزامیا بنظرنمیادفروش دراین نقطه منطقی باشه،حدضرراین سهم بنظربنده315تومن هست که تاقبل ازاون عددهمچنان میبایستی سهامداری کرد.
  پيك موتوري(@omid232)
  #بازار #شاخص #خریخت #خودرو #خپارس بنظرم روندکلی معاملات امروزازروی هیجان وترس ودودلی هست.ترجیحادوستان دراین... نمایش بیشتر
  پيك موتوري(@omid232)
  #خریخت بنظرمیرسه منفیهای اخیرپولبک به مقاومت شکسته شده قبلی بود.درصورت فیلدشدن این سناریومجددادرحوالی 200تومان هم ازحمایت خط ترندصعودی وحمایتهای استاتیک محکمی برخورردارهست.بنابراین خریداین سهم درقیمتهای فعلی ومنفیهای احتمالی تا200تومان منطقی هست.حدضرراین تحلیل شکست 175تومان به پایین می باشد.
  پيك موتوري(@omid232)
  #شاخص روزدوستان خوش...چنانچه بخواهیم براساس شاخص کل تحلیل داشته باشیم شکست عدد79000هزاربه بالامیتونه اولین آلارم ورودو81500هم به عنوان سیگنال ورودجدی ترمطرح باشه...البته بنظرمیادواسه شکست این محدوده ها نیازبه یک استراحت هرچندکوتاه مدت داشته باشیم.
  پيك موتوري(@omid232)
  #آپ دوستان عضوکارگزاری مفیدجهت ثبت خریدتعداد100سهم آپ به لینک زیرمراجعه بفرمایند. http://www.sahamyab.com/r/d9e9f135
  پيك موتوري(@omid232)
  #تجربه #شاخص خیلی وقت پیش یکی ازدوستان یه حرفی زدکه درنوع خودش جالب بود.ایشون میگفت که توبورس ایران میبایستی دنبال سودهای بزرگ بودوبه کمترازمثلا50درصدنبایدراضی شد!!!هرچندکمی این حرفهاساده انگارانه بنظرمیرسه ولی برخلاف فارکس دربورس خودمون نوسانگیری های کوتاه مدتی کاری بدون فایده ست وعملافردرو دچارناراحتیهای مختلف... نمایش بیشتر
  پيك موتوري(@omid232)
  #شتران بنظرباتوجه به علایم تابلوخوانی وحجم معاملاتی درروزهای اخیرودرمرحله آخرنشانه های موجوددراسیلاتور بزودی خط ترندنزولی دراین نمادشکسته خواهدشد.بااین حال مقاومت350تومان همچنان مشخص کننده روندآتی سهم خواهدبود.
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟