14:08
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۰،۸۳۰.۵
   ۷۴۹.۳۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۸۸،۶۹۰ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۰۹/۱۶    ۱۲:۳۹

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

norali3

نورعلی صفری میاندره عضو از ۱۳۹۵/۰۲/۱۷

  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  نمی دانم صداوسیمااز اینکه این لایحه داماتو امریکا تمدیدشده چرا آنقدر بزرگش میکنه تا مردم راتحریک کنه.درواقع تصمیم گیرنده اصلی دولت مردان وسیاستمداران هستند.مردم به سیاستمداران خوداطمینان دارند.ومطیع اطاعت رهبروقانون گزاران کشور هستند.سربلندی ایران آرزوی ماست. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  داماتو تاثیری در اجرای برجام ندارد.نگران بازارسرمایه نباشیدمثل قبل به روال خودادامه می دهد.امروزتحت تاثیرهیجان وعدم درک صحیح ازقانون ایسا یا همان داماتو بیشرفروشنده بودند.مخالفین دولت هم دامن زدند.پایدارباشیدویقین به اجرای برجام. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  دوستان هوشیار باشید مخالفین برجام سازودوهل برداشتندودارند دولت وتحریک به نقض برجام کنند.دولت آمریکا هدف ازتمدیدقانون داماتو(تمدیدتحریم)می خواهدبه عنوان اهرم فشاردربرابراجرای برجام ازجانب ایران دراختیارداشته باشد.که این یک امرطبیعی است.قطعاایران هم چنین اهرمی درصورت نقض برجام دراختیاردارد.هوشیارباشیددوستداران بازارسرمایه.موفقیت شماسربلندی ایران است. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  ازسال 1375 تاکنون تحریم هستیم. بعدازبرجام تحریمهای اتحادیه اروپابرداشته شد.حالاآمریکایهاتحریمهایخودشان راتاحدودی دارندحفظ می کنند.چیزجدیدی اتفاق نیافتاد.تحریک به نقض برجام بشیم.آمریکایها همین رامی خواهند.آمریکایهاهووش ایرانی را نادیده گرفتندپس آسوده خاطردربازارسرمایهخریدوفروش کنید.شادکام باشید.عاشق وطن خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  سعی کنید تقصیر خودرابه گردن دیگران نندازید.همیشه به دنبال علت باشید نه مقصر.به دنبال راهکار باشید.درعدم موفقیت خودراسرزنش کنید نه دیگران .شادکام باشید. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  شرکت بهپاک را درسبد داشته باشیم؟مطالعه وتصمیم....باشما
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  غبشهر دررحال رشد کم ریسک.مطالعه بفرمایید.از من توصیه از شما انتخاب.
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  سلام بردوستداران صبور احتراام به یکدیگرازویژگیهای بورسبازان است.سود بیشتر درشناخت وصبرحاصل می شودهیجان را ازخود دور کنیدتابه آنچه که می خواهیدبرسید. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  کسرا/خساپا/ صبوری اولین فاکتور در خریدوفروش سهام است.اطلاعات دومین فاکتور/ عدم هیجان سومین فاکتور/مشاوره واعتمادبه آنهای که قبولشا ن داریم.چهارمین فاکتور/سرمایه ی مازادبرهزینه پنجمین فاکتور. پرسود باشید. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  خرید حپارسا سود دیگری را برای شما به ارمغان خواهد آورد.مطالعه بفرمایید. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  همیشه منطق برهیجان پیروز است.ودانش بر جهل.سهمهای خوب از پیشینه آنهامعلوم است.ربطی به تبلیغات کاذب ندارد.پس هوارباشیید.دوستداران صابرین خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  دوستان همیشه نیمه پر لیوان را ببینید یه عده همیشه عادت کردن ناله کنند. چرا؟چون همیشه ناامید زاییده شدند. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  #مداران .جوهیجانی امروزتمام شد از شنبه بازارهمچنان باقدرت بسوی مثبت شدن میتازد.یادت باشه چه گفتم. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  هیجانات خودراکنترل کنیداتفاقی نیافتاد شنبه بر می گرده خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  ادبیات انتقادی مکمل ادب وشخصیت افراداست لطفا در انتقادها صادق باشی.د لااقل با وجدانتان خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  وخارزم وامروز بخری دیره خود دانی از.. ما گفتن بود. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  کسری نگرانی ندارد.صبوری صبوری خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  #رکیش #شفارس #مداران #ازفردا شانس باشماست. تلقین به پرسود بودن خود سوده باورش باخودشان. کلاف سر در گم....شب خوش دوستان همیشه بیدار. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  قابل توجه افرادکم ریسک. شبریز به استقبال شماست. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  #ومعادن #فولاد #شفارس #کسرا #سبزوار #مداران... نمایش بیشتر خوش بین

آخرین مطالب ویژه نورعلی صفری میاندره

پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟