11:55
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۷،۸۴۷.۲
   ۴۶.۹۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۶۳،۸۰۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۲/۰۴    ۱۲:۳۶

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

norali3

نورعلی صفری عضو از ۱۳۹۵/۰۲/۱۷

  نورعلی صفری(@norali3)
  #کسرا بااطلاعات خود سهام خریداری کید.سودخوب درصبوریست. خوش بین
  نورعلی صفری(@norali3)
  #برکت قله درانتظار برکت جانمونی ++++ خوش بین
  نورعلی صفری(@norali3)
  فردا را با امید به صعود بازار سهام آغاز کنید.. اتفاقیست حتمی .تاثیرش قطعا مثبت خواهدبود.امیدشادابی رابه ارمغان می آورد. خوش بین
  نورعلی صفری(@norali3)
  #برکت +++++++++++++++++++++++مبارک مبارک مبارک مبارک خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  @sahamyab سلام از نوشته های رکیک وزشت بعضی از کاربران خجالت می کشیم لطفا ننویسید.به فرهنگ ایرانی لطمه م زند.
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  دوستان برکت 220 می ارزد بیشتر نخرید.که نمی ارزد.
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  رحلت سردارسازندگی.ستون انقلاب و..به .دوستداران وی تسلیت می گویم.روحش شاد.یادش گرامی. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  خدایا به ما صبوری ودرست گوش کردن ودرست حرف زدن رایادبده تا دشمنان مامجذوب ادب ایرانی شوند خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  دزدیها هر ده سال به دهسال درایران رشدش عالی بوده ای کاش یک هزارم (رشد)آن را دراقتصادبخصوص دربازارسرمایه داشتیم.ماهمیشه شاکریم .سوال اینجاست.دریک کشوراسلامی اعتمادباعث دزدی میشود؟یا چیزدیگر؟حضرت علی به کار والیان شهرهانظارت می کردن که مبادا به کسی ظلمی شودوحق انها تضیع گردد.درکشور مامثل اینکه کلمه نظارت جایش رابه اعتماد داد.و......خدایابه عدالت امیدواریم.چراکه نا امیدی مرگ است. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  به حرفهای دیگران توجه نکنید اگر می خواهید سود کنید.هرکسی سهم خودش وتبلیغ می کنه خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  بازنشستگان اگر سهام می خواهند بخوانند.هفته وحدت مبارک.
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  خرید سهام بیمه ای برای باز نشستگان++..خبرموثق وحتمی. = =
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  خروج یا ورود نماد کچاد .کدام را انتخاب کنیم؟ تتصمیم با مطالعه مطلب ویژه خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  سهام عدالت به چه کسانی تعلق میگیردوتکلیف آنهای که جاماندن چه می شودوکی واگذارمی شود......؟جواب با مطالعه مطلب نمایش بیشتر
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  نمی دانم صداوسیمااز اینکه این لایحه داماتو امریکا تمدیدشده چرا آنقدر بزرگش میکنه تا مردم راتحریک کنه.درواقع تصمیم گیرنده اصلی دولت مردان وسیاستمداران هستند.مردم به سیاستمداران خوداطمینان دارند.ومطیع اطاعت رهبروقانون گزاران کشور هستند.سربلندی ایران آرزوی ماست. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  داماتو تاثیری در اجرای برجام ندارد.نگران بازارسرمایه نباشیدمثل قبل به روال خودادامه می دهد.امروزتحت تاثیرهیجان وعدم درک صحیح ازقانون ایسا یا همان داماتو بیشرفروشنده بودند.مخالفین دولت هم دامن زدند.پایدارباشیدویقین به اجرای برجام. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  دوستان هوشیار باشید مخالفین برجام سازودوهل برداشتندودارند دولت وتحریک به نقض برجام کنند.دولت آمریکا هدف ازتمدیدقانون داماتو(تمدیدتحریم)می خواهدبه عنوان اهرم فشاردربرابراجرای برجام ازجانب ایران دراختیارداشته باشد.که این یک امرطبیعی است.قطعاایران هم چنین اهرمی درصورت نقض برجام دراختیاردارد.هوشیارباشیددوستداران بازارسرمایه.موفقیت شماسربلندی ایران است. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  ازسال 1375 تاکنون تحریم هستیم. بعدازبرجام تحریمهای اتحادیه اروپابرداشته شد.حالاآمریکایهاتحریمهایخودشان راتاحدودی دارندحفظ می کنند.چیزجدیدی اتفاق نیافتاد.تحریک به نقض برجام بشیم.آمریکایها همین رامی خواهند.آمریکایهاهووش ایرانی را نادیده گرفتندپس آسوده خاطردربازارسرمایهخریدوفروش کنید.شادکام باشید.عاشق وطن خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  سعی کنید تقصیر خودرابه گردن دیگران نندازید.همیشه به دنبال علت باشید نه مقصر.به دنبال راهکار باشید.درعدم موفقیت خودراسرزنش کنید نه دیگران .شادکام باشید. خوش بین
  نورعلی صفری میاندره(@norali3)
  شرکت بهپاک را درسبد داشته باشیم؟مطالعه وتصمیم....باشما
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟