07:51
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۷۴۱.۹
   ۴۵.۵۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۲۳،۷۸۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۵    ۱۲:۴۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mzhk21

محمد زلفی حسن کهل عضو از ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر حقوقی های محترم سهم کوتاهی کرده وسهم به این روز افتاده به وقتش سامان ندادندوحبابی افزایش قیمت دادندمگر ازوظایف حقوقی حفظ قیمت سهام باعرضه وحمایت به موقع نیست.اگروظایف خودرا به انجام رسانده بودندچند روز باپنج درصدبالاتر نرفته بودوازآن گذشته سازمان بورس نیز به رفع گره نبرده ازهمه بدتر اینکه دست به دست دادندوپول حقیقی هارابالاکشیدند.مگر غیرازاینست شفاف عمل نکردند.تنها با شکایت به سامانه سمتافعلامیتوان کاری کردوغیره.... خوش بین
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر مردادماه تاحال شش نوبت مجزاازهم نمادفجر1شامل قانون رفع گره شده که مسولین بورس بالادست بورس کاری اساسی انجام نمی دهندفقط باکلمات بازی میکنندوحقوقی های محترم نیز نمی خواهندحرکتی درجهت مثبت درمعاملات بورسی فجر1ایفاکنندوقتی مسولان بورس با حقوقی یکی باشد پس در مقطعی از زمان پول حقیقی های محترم رابلوکه میکنندومقداری پول به جیب مبارک زده وهر روز یک ریال یک ریال از پول حقیقی هارابه بادمیدهند وپس از یک مدتی چندماهه عنایت کرده وسهام ها را جمع میکنند ودر این فاصله از پول بی زبان حقیقی هاکلی کاسب میشوند وحقیقی های بیچاره جزفروختن سهام در قیمت های پایین تر چاره ای نداشته وبالاخره سهام خودرافروخته ومیروند وخداراشکرمیکنند که به پول خودرسیدندالبته باضررکمتر درسته زمان خیلی گذشته ولی بالاخره به پول خودرسیدند.امادراین میان وظیفه قانونی بورس وحقوقی چه بود که فعلا بگذریم. خوش بین
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر دوستان قیمت واقعی سهم نمادفجر1دقیقا نمیدانم نمیدانم زمانی که قیمت دلار2400بودقیمت سهام فولادامیرکبیرکاشان تا10000ریال رفته بودحالا قیمت دلارنفت بالاترین معلومه چندمیشودواینکه ایاحقوقی های سهام اجازه میدهند سهم رشدکندیانه خدامیداند
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر سهام فجر1 هیچ فرقی بادیگر سهام ها ندارد بلکه حقوقی آن مشکل دارد زیراوقتی که سهم بالاتر از حمایت حقوقی بالاتر میرفت این وظیفه حقوقی محترم شرکت بودکه با حمایت از سهم به موقع عرضه کرده واز افزایش بی رویه سهم جلوگیری شده واین همه حقیقی به دام نمی افتادند پس حالا در صف فروش باشیم ودر ضمن آن به مسولین بورس وحقوقی های محترم فجر1 شکایت کنیم وضرر وزیان بخواهیم چنان که حقوقی فولاد1با عرضه های به موقع از افزایش قیمت سهام جلوگیری میکنندواینکه چرا در نمادفجر1کوتاهی کردند موفق وپیروز باشید.
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر حقوقی باحمایت نکردن از سهم قیمت سهم را مردادماه به حبابی رساندحالا با به صف شدن می توانیم سهم فجر1 را مشمول رفع گره معاملاتی نماییم واین خودش یک مزیت است تا در آینده سندی برای تخلف سازمان بورس وحقوقی های محترم فجر1باشد. خوش بین
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر دوستان سوره فجررابخوانیم بلکه گشایشی در حل مشکل بلوکه شدن پول هایمان حادث شود . و اینکه با شکایت از مسولین بورس که به مشکل فجر1 که مشکل حقیقی های محترم هست رسیدگی موثری انجام دهند . به امید حق . خوش بین
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر باداخلی 6بورس صحبت کردم که چرابه رفع گره معرفی نمیکنید.ایشان درجوابم می گویداگربه رفع گره برود 15درصدکمترفروش میرود واین به ضرر سهام داران است وبه ایشان گفتم که سهم مال منه می خواهم بفروشم وخرجش کنم با قیمت پایین تر هم باشد چون بلاتکلیف ماندن به درد نمی خورد واینکه روزی که سهام میبردند بالا و حقوقی محترم به تعداد بیشتر میفروشد واینکه این کدام حقیقی محترم هست که روزانه ده تا و صدتا می خردکه یعنی معامله انجام شد ازتاریخ 95/05/23تابه امروز95/07/11 در سه نوبت مجزا شامل رفع گره شده ولی سازمان بورس اقدام نکرده است وسوال این است که مسولان بورس مسولیت در قبال این دستکاری در سهام بورس را نمیگیرند اگربورس مطابق قانون باشد کسی ضرر نمیبیندمگراندکی وپول مردم الکی بلوکه نمی شود. خوش بین
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر ان شاالله مسولین بورس دستور رفع گره معاملاتی برای(شرکت فولادامیرکبیرکاشان)راصادر مینمایندواگرمشکل حل نشود از سازمان بورس وحقوقی هایش به دیوان عدالت شکایت می کنیم چون ماحق هستیم وحدوددوماه پول بنده به دستم نمی رسد ودرمانده شدم که عجب کلک خوردم.نمادی که حرکت نرارد با یک حرکت حقوقی ورصدچند روزتا معاملات مثبت هست وبا نمایش 10000.140000گول خوردم ووارد معامله شدم.ان شاالله حقوقی های محترم شرکت به دادحقیقی هابرسند. خوش بین
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر تماس با بورس تهران باشماره تلفن های66705006و66740211وپس از برقراری انتخاب داخلی 6 وصحبت باناظران بازار درخواست می کنیم که حتما به گره معرفی نمایند البته آنها به رفع گره خواهند فرستادولی طبق قوانین روسای بازار تشخیص می دهند که دستور صادر کنند یا نکنند واین بستگی به پیگیری حقیقی هادارد که چقدر دنبال کار رابگیرندودر نهایت بایستی از طریق سامانه شکایت سمتا عمل نماییم ودر صورت رد جواب در یکی دو روزه بایستی به دیوان عدالت اداری از مسولین بورس شکایت کنیم تا بازرسان برای بررسی معاملات بورس بفرستند تاببینند این کدام حقیقی هست که روزانه10ویا130ویا200تایی می خرد که مشکل معاملاتی فجر1 را برطرف کندکه مثلانمادفجر1 هم معامله داشته وپول خود را که روزانه یک ریال به ضررش تمام می شود .به امید حق خوش بین
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر البته این تعدادراس ساعت 12/30حساب می شود .به امیدحق خوش بین
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر حقیقی های محترم فجر1 جهت رفع گره معاملاتی بایستی تعدادصف فروش بیش از دوبرابر حجم مبناباشدیعنی بیش از343200عدد باشد تادستور برای رفع گره معاملاتی صادر شود. خوش بین
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر تنها چاره رفع مشکل این است که در صف فروش باشیم ودوم اینکه به سازمان بورس اطلاع دهیم که سازمان بورس بداند که کسانی هستند ومطلع به قانون بوده وپیگیر کارهای بورس هستند.به امید حق
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر سلام برای رفع گره معاملاتی طبق قانون باید پنج روز کاری تعدادصف فروش دوبرابرحجم مبناباشد.یعنی هر روز مبلغ سفارش فروش میدهیم زمان آن تالغو باشد که کارشناسان بورس محاسبه کنند تابیش از دوبرابر حجم مبنا را در آورند که فجر1را به رفع گره دستور صادر کنند.واینکه به کارشناسان بورس زنگ بزنیم واعتراض خود به حقوقی های فجر1را بگوییم که اگر حقوقی خودش رونق به بازار سهام خود نمی دادمگر مردم دست پولشان مانده بودند.امیدوارم مسولان بورس طبق قانون رفتارکنندتاحقیقی های محترم به پولشان برسند واز نعمت های دیگر بورس دشت کنندالان دوماه هست که پول مان دست حقوقی محترم می باشد پس حتمادر صف فروش باشیم تامسولان بورس بتواننددستور رفع گره صادر کنند.
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر اززمان شکایت بنده به بورس جهت رفع گره معاملاتی حدود یک ماه می گذرد وتاالان اقدام نکردند ولی در نمادهای دیگر اقدامات عاجلی انجام داده اند به نظر می رسد مسولین بورس قوانین بورس را دلبخواهی انجام می دهند وگرنه باید چندین بار نمادفجر1 به رفع گره میرفت بقیه اش را خدا می داند.
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر :https://shekayat.seo.ir/UserPanel.aspx: آدرس سامانه شکایت برای شکایت علیه حقوقی نمادفجر1 ان شاالله موفق باشید.
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر باشکایت به: سامانه مدیریت پیگیری امور تخلفات ورسیدگی به شکایات(سمتا) : به عنوان : رفع گره معاملاتی : امیدوارم مسولین بورس کاری بتوانند انجام دهند.ان شاالله
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر درمقابل حجم مبنا وتعدادسهام درصف فروش با خرید های طراحی شده درطول بیست وچند روز اخیر جای تعجب داردکه نماد فجر1مشمول دستور رفع گره معاملاتی نمی شود.آیا مسولین بورس بایستی ناظر به فعالیت نماد ها شوند یا بایستی حقیقی ها شکایت به سازمان بورس داشته باشند.من که نمی دانم شما چی.
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر سوره فجر را بخوانیم بلکه گشایشی گردد.البته معاملات بورس همچنین کارهایی دارد ولی این چنین معامله ای کمی غیر منطقی به نظرم میاد .به امید حق
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر نمادشسینا مشمول دستوررفع گره معاملاتی شدوحرکتی کرد متاسفانه از فجر خبری نیست که کی مشمول دستور رفع گره معاملاتی خواهدشدبه امید حق
  محمد زلفی حسن کهل(@mzhk21)
  #فجر نماد درازک مشمول دستوررفع گره معاملاتی شدوحرکتی کرد متاسفانه از فجر خبری نیست که کی مشمول دستور رفع گره معاملاتی خواهدشدبه امید حق
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟