14:51
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۲،۵۴۱.۸
   ۱۶۹.۴۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۵۵،۳۲۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۰۱    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

msobhani

محمد س عضو از ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

  محمد س(@msobhani)
  #شاوان شرایط وخیم سهامداران بورس ضرر 64 هزار میلیاردی سهامداران در دولت یازدهم http://www.fardanews.com/fa/news/416407/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-64-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87
  محمد س(@msobhani)
  #شاوان شرایط وخیم سهامداران بورس ضرر 64 هزار میلیاردی سهامداران در دولت یازدهم http://www.fardanews.com/fa/news/416407/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-64-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87
  محمد س(@msobhani)
  #خودرو شرایط وخیم سهامداران بورس ضرر 64 هزار میلیاردی سهامداران در دولت یازدهم http://www.fardanews.com/fa/news/416407/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-64-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87
  محمد س(@msobhani)
  #خودرو شرایط وخیم سهامداران بورس ضرر 64 هزار میلیاردی سهامداران در دولت یازدهم http://www.fardanews.com/fa/news/416407/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-64-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87
  محمد س(@msobhani)
  #هرمز شرایط وخیم سهامداران بورس ضرر 64 هزار میلیاردی سهامداران در دولت یازدهم http://www.fardanews.com/fa/news/416407/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-64-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87
  محمد س(@msobhani)
  #هرمز شرایط وخیم سهامداران بورس ضرر 64 هزار میلیاردی سهامداران در دولت یازدهم http://www.fardanews.com/fa/news/416407/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-64-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87
  محمد س(@msobhani)
  #شتران شرایط وخیم سهامداران بورس ضرر 64 هزار میلیاردی سهامداران در دولت یازدهم http://www.fardanews.com/fa/news/416407/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-64-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87
  محمد س(@msobhani)
  #وبصادر شرایط وخیم سهامداران بورس ضرر 64 هزار میلیاردی سهامداران در دولت یازدهم http://www.fardanews.com/fa/news/416407/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-64-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87
  محمد س(@msobhani)
  #شبندر شرایط وخیم سهامداران بورس ضرر 64 هزار میلیاردی سهامداران در دولت یازدهم http://www.fardanews.com/fa/news/416407/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-64-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87
  محمد س(@msobhani)
  #مبین شرایط وخیم سهامداران بورس ضرر 64 هزار میلیاردی سهامداران در دولت یازدهم http://www.fardanews.com/fa/news/416407/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-64-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87
  محمد س(@msobhani)
  #شاوان شرایط وخیم سهامداران بورس ضرر 64 هزار میلیاردی سهامداران در دولت یازدهم http://www.fardanews.com/fa/news/416407/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-64-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
  محمد س(@msobhani)
  #شپنا من هم تو صف نبودم
  محمد س(@msobhani)
  #شاوان واقعا نمیدونم بعضی هارو چه میشود ، سر ارزون فروشی رقابت میکنن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  محمد س(@msobhani)
  #شاوان بهتر که شبندر متوقف شد ، شاوان دیگه راه خودشو میره
  محمد س(@msobhani)
  #شاوان خداوند این نوسانگیر هارو به راه راست هدایت کنه
  محمد س(@msobhani)
  #شاوان / شبندر دارن میرن که مثبت بشن ، جا نمونید
  محمد س(@msobhani)
  #شبندر تا آخر وقت هم صفش رو جمع میکنن،منتظرن تا مردم بیشتر تو صف برن و سهم بیشتری رو تو منفی جمع کنن
  محمد س(@msobhani)
  #شبندر / شاوان با این حجم معامله در منفی ، مطمئن باشید فردا صف خریده
  محمد س(@msobhani)
  #شبندر من که از صف خریدم
  محمد س(@msobhani)
  #شبندر کسی می تونه چارت شبندر رو با تحلیلش بزاره،ممنون خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟