19:38
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mra1604

محمد رضا امینی عضو از ۱۳۹۴/۱۱/۰۹

  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #شبندر فایل اکسل به پیوست .....................................................
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #شبندر ادامه :4 - باقی فیلدها شامل "حداکثر" حداکثر قیمت در یکسال گذشته . "حداقل" حداقل قیمت در یکسال گذشته . "قیمت " قیمت سهم به روز است . "EPS" و "سود" هر سهم . " میزان حجم" و "تاریخ مجمع" و " امتیازی " است که در نهایت نرم افزار برای خرید هر سهم می دهد که در شیت امتیاز درج می شود .5 - این فایل برای استفاده در یک هفته بسیار مناسب و به روز که می شود بهتر می گردد و در روزهای آتی می توانید نتایج این نرم افزار را واقعیت های پیش آمده مقایسه کنید .وقت مناسب سهم ها با امتیاز بیشتر در شیت امتیاز در دوزمان است : 1 - قیمت پایانی آن سهم در روز پیگیری بیشتر از مثبت 2 شود . یا اینکه قیمت آخرین آن در روز پی گیری به ناگهان به منفی 5 با حجم بالای خریداران گرایش پیدا کند که روز بسیار خوب خرید سهم های با امتیاز بالا در شیت امتیاز است . همیشه پر سود و بی زیان باشید .
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #شبندر با سلام . در فایل اکسل پیوست ، شیت امتیاز را باز کرده و به ترتیب امتیازات بیشتر را و سپس امتیازات کمتر را ردیابی کنید و در وقت مناسب ، بهترین آنرا انتخاب کنید . ضمنا اگر شیت دیده بان را هم نگاه کنید چند مسئله در مورد یک سهم حائز اهمیت میاست: 1 - فیلدهای با عرض کوچک بنام "ج" که جمع جبری دامنه نوسانات هر سهم را در شش ماهه گذشته نشان می دهد . شما با استفاده از آن پی به دامنه سهم می برید .2 - فیلد "کاهش" . این فیلد جمع جبری 4 نوسان آخر است که اگر مثبت باشد نمایانگر میزان کاهش باقی مانده است و اگر منفی باشد ، نشاندهنده اینستکه به قدر کافی کاهش یافته است و آماده صعود است .البته باید بهترین سهم ها را هدف گذاری و ردیابی کرده و در وقت مناسب خریداری کنید .3 - فیلد "درصد پایین " نشاندهنده میزان درصد صعود سهم از حداقل قیمت در یکسال گذشته است و " درصد بالا " نشاندهنده میزان درصد فاصله سهم از حداکثر قیمت در یکسال گذشته است . این فاکتور حائز اهمیت بسیار است . مثلا در مورد ذوب این سهم 28 درصد از حداکثر قیمت در یکسال گذشته را با هیجان گذشته بود که به محض باز شدن ، 28 درصد یکجا منفی خورد . ولی سهم شبندر تا حداکثر قیمت در یکسال گذشته 32 درصد مانده است . البته سهم هایی که افزایش سرمایه یافته اند در این جدول به خوبی مشخص اند که با حداکثر قیمت خود در یکسال قبل بیش از یکصد درصد فاصله دارند و این نمایانگر قابلیت این سهم ها نیست ولی " درصد پایین " بهترین فاکتور برای تصمیم گیری است
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #قاسم #قشهد #قشیر عزیزان من دقت کنید کسانی که می گویند بلایی که سر ذوب آمد امکان دارد سر شبندر بیاید ، باید بگویم نه . به هیچ وجه . دوستانی که برایشان فایل اکسل خروجی نرم افزار جمع جبری دامنه نوسانات سهم ها را برایشان ارسال کردم اگر ببینند : حداکثر قیمت یک سال قبل سهم ها درج شده است . خوب حداکثر قیمت سهم ذوب در یکسال قبل 2419 ریال بوده است ولی سهم ذوب تا 3568 ریال هیجانی بالا میرود و به یکباره 28 درصد منفی خورده و به قیمت 2490 ریال می رسد که بایستی به کتر از حداکثر قیمت یکسال قبل یعنی 2419 ریال برسد . ولی شبندر با حداکثر قیمت خود در یکسال قبل که 7280 است در حدود 32 درصد دیگر فاصله دارد و مجال حداقل صعود را دارد . البته در مورد شاوان باید عرض کنم که حداکثر قیمت یکسال قبل را که 14001 ریال بوده است به طور کامل درنوردیده است . و کمی هم اصلاح نیاز دارد .
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #وبصادر #وبملت #وساپا عزیزان من دقت کنید کسانی که می گویند بلایی که سر ذوب آمد امکان دارد سر شبندر بیاید ، باید بگویم نه . به هیچ وجه . دوستانی که برایشان فایل اکسل خروجی نرم افزار جمع جبری دامنه نوسانات سهم ها را برایشان ارسال کردم اگر ببینند : حداکثر قیمت یک سال قبل سهم ها درج شده است . خوب حداکثر قیمت سهم ذوب در یکسال قبل 2419 ریال بوده است ولی سهم ذوب تا 3568 ریال هیجانی بالا میرود و به یکباره 28 درصد منفی خورده و به قیمت 2490 ریال می رسد که بایستی به کتر از حداکثر قیمت یکسال قبل یعنی 2419 ریال برسد . ولی شبندر با حداکثر قیمت خود در یکسال قبل که 7280 است در حدود 32 درصد دیگر فاصله دارد و مجال حداقل صعود را دارد . البته در مورد شاوان باید عرض کنم که حداکثر قیمت یکسال قبل را که 14001 ریال بوده است به طور کامل درنوردیده است . و کمی هم اصلاح نیاز دارد .
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #ثرود #ثشاهد #ثشرق عزیزان من دقت کنید کسانی که می گویند بلایی که سر ذوب آمد امکان دارد سر شبندر بیاید ، باید بگویم نه . به هیچ وجه . دوستانی که برایشان فایل اکسل خروجی نرم افزار جمع جبری دامنه نوسانات سهم ها را برایشان ارسال کردم اگر ببینند : حداکثر قیمت یک سال قبل سهم ها درج شده است . خوب حداکثر قیمت سهم ذوب در یکسال قبل 2419 ریال بوده است ولی سهم ذوب تا 3568 ریال هیجانی بالا میرود و به یکباره 28 درصد منفی خورده و به قیمت 2490 ریال می رسد که بایستی به کتر از حداکثر قیمت یکسال قبل یعنی 2419 ریال برسد . ولی شبندر با حداکثر قیمت خود در یکسال قبل که 7280 است در حدود 32 درصد دیگر فاصله دارد و مجال حداقل صعود را دارد . البته در مورد شاوان باید عرض کنم که حداکثر قیمت یکسال قبل را که 14001 ریال بوده است به طور کامل درنوردیده است . و کمی هم اصلاح نیاز دارد .
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #بترانس #ثعمرا #ثباغ عزیزان من دقت کنید کسانی که می گویند بلایی که سر ذوب آمد امکان دارد سر شبندر بیاید ، باید بگویم نه . به هیچ وجه . دوستانی که برایشان فایل اکسل خروجی نرم افزار جمع جبری دامنه نوسانات سهم ها را برایشان ارسال کردم اگر ببینند : حداکثر قیمت یک سال قبل سهم ها درج شده است . خوب حداکثر قیمت سهم ذوب در یکسال قبل 2419 ریال بوده است ولی سهم ذوب تا 3568 ریال هیجانی بالا میرود و به یکباره 28 درصد منفی خورده و به قیمت 2490 ریال می رسد که بایستی به کتر از حداکثر قیمت یکسال قبل یعنی 2419 ریال برسد . ولی شبندر با حداکثر قیمت خود در یکسال قبل که 7280 است در حدود 32 درصد دیگر فاصله دارد و مجال حداقل صعود را دارد . البته در مورد شاوان باید عرض کنم که حداکثر قیمت یکسال قبل را که 14001 ریال بوده است به طور کامل درنوردیده است . و کمی هم اصلاح نیاز دارد .
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #ذوب #خودرو #خساپا عزیزان من دقت کنید کسانی که می گویند بلایی که سر ذوب آمد امکان دارد سر شبندر بیاید ، باید بگویم نه . به هیچ وجه . دوستانی که برایشان فایل اکسل خروجی نرم افزار جمع جبری دامنه نوسانات سهم ها را برایشان ارسال کردم اگر ببینند : حداکثر قیمت یک سال قبل سهم ها درج شده است . خوب حداکثر قیمت سهم ذوب در یکسال قبل 2419 ریال بوده است ولی سهم ذوب تا 3568 ریال هیجانی بالا میرود و به یکباره 28 درصد منفی خورده و به قیمت 2490 ریال می رسد که بایستی به کتر از حداکثر قیمت یکسال قبل یعنی 2419 ریال برسد . ولی شبندر با حداکثر قیمت خود در یکسال قبل که 7280 است در حدود 32 درصد دیگر فاصله دارد و مجال حداقل صعود را دارد . البته در مورد شاوان باید عرض کنم که حداکثر قیمت یکسال قبل را که 14001 ریال بوده است به طور کامل درنوردیده است . و کمی هم اصلاح نیاز دارد .
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #ثنوسا #سمگا #وبصادر عزیزان من دقت کنید کسانی که می گویند بلایی که سر ذوب آمد امکان دارد سر شبندر بیاید ، باید بگویم نه . به هیچ وجه . دوستانی که برایشان فایل اکسل خروجی نرم افزار جمع جبری دامنه نوسانات سهم ها را برایشان ارسال کردم اگر ببینند : حداکثر قیمت یک سال قبل سهم ها درج شده است . خوب حداکثر قیمت سهم ذوب در یکسال قبل 2419 ریال بوده است ولی سهم ذوب تا 3568 ریال هیجانی بالا میرود و به یکباره 28 درصد منفی خورده و به قیمت 2490 ریال می رسد که بایستی به کتر از حداکثر قیمت یکسال قبل یعنی 2419 ریال برسد . ولی شبندر با حداکثر قیمت خود در یکسال قبل که 7280 است در حدود 32 درصد دیگر فاصله دارد و مجال حداقل صعود را دارد . البته در مورد شاوان باید عرض کنم که حداکثر قیمت یکسال قبل را که 14001 ریال بوده است به طور کامل درنوردیده است . و کمی هم اصلاح نیاز دارد .
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #شبندر #شتران #شاوان عزیزان من دقت کنید کسانی که می گویند بلایی که سر ذوب آمد امکان دارد سر شبندر بیاید ، باید بگویم نه . به هیچ وجه . دوستانی که برایشان فایل اکسل خروجی نرم افزار جمع جبری دامنه نوسانات سهم ها را برایشان ارسال کردم اگر ببینند : حداکثر قیمت یک سال قبل سهم ها درج شده است . خوب حداکثر قیمت سهم ذوب در یکسال قبل 2419 ریال بوده است ولی سهم ذوب تا 3568 ریال هیجانی بالا میرود و به یکباره 28 درصد منفی خورده و به قیمت 2490 ریال می رسد که بایستی به کتر از حداکثر قیمت یکسال قبل یعنی 2419 ریال برسد . ولی شبندر با حداکثر قیمت خود در یکسال قبل که 7280 است در حدود 32 درصد دیگر فاصله دارد و مجال حداقل صعود را دارد . البته در مورد شاوان باید عرض کنم که حداکثر قیمت یکسال قبل را که 14001 ریال بوده است به طور کامل درنوردیده است . و کمی هم اصلاح نیاز دارد .
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #شبندر #شتران #شپنا کسی میدونه عرضه اولیه شرمان ( پالایش نفت کرمانشاه ) چه زمانیه ؟ 7 ماه پیش که پالایشگاهی ها ضرر دادند ، شرمان 6373 ریال سود می داد و سال قبل قیمتش رو که قرار بود عرضه بشه 8000 تومان تخمین زده بودند . راستی چی شد ؟
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #شبندر صفحه نخست » اقتصادی تعداد بازدید: 210 آمریکا سد سقوط قیمت بنزین شد کاهش غیرمنتظره سطح ذخیره‌سازی بنزین طی سومین هفته ماه فوریه در آمریکا موجب جلوگیری از افت شدید قیمت این فرآورده در اروپا شده و از سوی دیگر قیمت بنزین را در آسیا افزایش داد. کد خبر: 573928 تاریخ انتشار: 20 اسفند 1394 - 09:46 - 10 March 2016 کاهش غیرمنتظره سطح ذخیره‌سازی بنزین طی سومین هفته ماه فوریه در آمریکا موجب جلوگیری از افت شدید قیمت این فرآورده در اروپا شده و از سوی دیگر قیمت بنزین را در آسیا افزایش داد
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #شبندر در صورت در خواست جدول جمع جبری دامنه نوسانات سهم ها به آدرس ایمیل mamini98 @yahoo .com ایمیل درخواست بزنید تا ارسال شود . همیشه بی ضرر و زیان باشید
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #شبندر #شتران #شاوان عزیزان من دقت کنید کسانی که می گویند بلایی که سر ذوب آمد امکان دارد سر شبندر بیاید ، باید بگویم نه . به هیچ وجه . دوستانی که برایشان فایل اکسل خروجی نرم افزار جمع جبری دامنه نوسانات سهم ها را برایشان ارسال کردم اگر ببینند : حداکثر قیمت یک سال قبل سهم ها درج شده است . خوب حداکثر قیمت سهم ذوب در یکسال قبل 2419 ریال بوده است ولی سهم ذوب تا 3568 ریال هیجانی بالا میرود و به یکباره 28 درصد منفی خورده و به قیمت 2490 ریال می رسد که بایستی به کتر از حداکثر قیمت یکسال قبل یعنی 2419 ریال برسد . ولی شبندر با حداکثر قیمت خود در یکسال قبل که 7280 است در حدود 32 درصد دیگر فاصله دارد و مجال حداقل صعود را دارد . البته در مورد شاوان باید عرض کنم که حداکثر قیمت یکسال قبل را که 14001 ریال بوده است به طور کامل درنوردیده است . و کمی هم اصلاح نیاز دارد .
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #شپنا صفحه نخست » اقتصادی تعداد بازدید: 210 آمریکا سد سقوط قیمت بنزین شد کاهش غیرمنتظره سطح ذخیره‌سازی بنزین طی سومین هفته ماه فوریه در آمریکا موجب جلوگیری از افت شدید قیمت این فرآورده در اروپا شده و از سوی دیگر قیمت بنزین را در آسیا افزایش داد. کد خبر: 573928 تاریخ انتشار: 20 اسفند 1394 - 09:46 - 10 March 2016 کاهش غیرمنتظره سطح ذخیره‌سازی بنزین طی سومین هفته ماه فوریه در آمریکا موجب جلوگیری از افت شدید قیمت این فرآورده در اروپا شده و از سوی دیگر قیمت بنزین را در آسیا افزایش داد
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #شبندر #شتران #شاوان صفحه نخست » اقتصادی تعداد بازدید: 210 آمریکا سد سقوط قیمت بنزین شد کاهش غیرمنتظره سطح ذخیره‌سازی بنزین طی سومین هفته ماه فوریه در آمریکا موجب جلوگیری از افت شدید قیمت این فرآورده در اروپا شده و از سوی دیگر قیمت بنزین را در آسیا افزایش داد. کد خبر: 573928 تاریخ انتشار: 20 اسفند 1394 - 09:46 - 10 March 2016 کاهش غیرمنتظره سطح ذخیره‌سازی بنزین طی سومین هفته ماه فوریه در آمریکا موجب جلوگیری از افت شدید قیمت این فرآورده در اروپا شده و از سوی دیگر قیمت بنزین را در آسیا افزایش داد
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #شاوان کسی میدونه عرضه اولیه شرمان ( پالایش نفت کرمانشاه ) چه زمانیه ؟ 7 ماه پیش که پالایشگاهی ها ضرر دادند ، شرمان 6373 ریال سود می داد و سال قبل قیمتش رو که قرار بود عرضه بشه 8000 تومان تخمین زده بودند . راستی چی شد ؟
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #شبندر #شتران #شپنا کسی میدونه عرضه اولیه شرمان ( پالایش نفت کرمانشاه ) چه زمانیه ؟ 7 ماه پیش که پالایشگاهی ها ضرر دادند ، شرمان 6373 ریال سود می داد و سال قبل قیمتش رو که قرار بود عرضه بشه 8000 تومان تخمین زده بودند . راستی چی شد ؟
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #شبندر #شتران #شاوان قیمت نفت صعودی شده است و این روند از هفته بعد شدت خواهد یافت .فقط مراقب نوسان گیرها باشید . معلومه که شنبه هم ابتدا سهم رو به شدت منفی می کنند و بعدش که بعضی ها از هیجان ترس فروختند برای روز بعدش با 7 درصد بالاتر به فروشنده های روز قبل دوباره می فروشن . کاری که دو روز قبل هم نوسانگیرها با شبندر کردن . اگر چهارشنبه هفته بعد شبندر صف خرید بشه ( که میشه ) اونطرف سال حتی یک سهم شبندر هم نمیشه خرید . مراقب باشید که این طرف سال شبندر رو از دستتون درنیارن . تا سه ماه طول نمی کشه که شبند 18000 ریال رو هم می بینه . بارها این نکته رو گفتم .
  محمد رضا امینی(@mra1604)
  #کاذر سهم هایی که در جمع جبری آخرین دامنه نوسانات بیشترین منفی را خورده اند و در کف قیمت برای صعود قرار دارند ، عبارتند از : آسیا منفی 40 درصد ، چکارن منفی 36 درصد ، دامین منفی 31 درصد ، خنصیر منفی 30 درصد ، غاذر منفی 29 درصد ، ذوب منفی 28 درصد ، شمواد منفی 28 درصد منفی ، دانا منفی 25 درصد . در صورت در خواست جدول جمع جبری دامنه نوسانات سهم ها به آدرس ایمیل mamini98 @yahoo .com ایمیل درخواست بزنید تا ارسال شود . همیشه بی ضرر و زیان باشید .
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟