10:04
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mostafa99

مصطفی فیض آبادی عضو از ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #ثنوسا #ثتران #وساخت #ثفارس با توجه به اشباع ایران از مسکن لوکس و متوسط، نسخه دولت برای باز زنده سازی اقتصاد مسکن تقویت اقشار پایین جامعه و نوسازی بافتهای ناکارآمد است. جزییات کامل در سایت melkgard
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #ثشرق #ثرود #ثاخت #ثعمرا عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان گفت:روند فعلی که دولت در پیش گرفته این نوید را می دهد که جهش ناگهانی قیمت نخواهیم داشت؛ چرا که تعادل در هر دو بخش عرضه و تقاضا به صورت موازی در حال ایجاد است.جزییات کامل در خرید فروش رهن اجاره املاک آپارتمان ویلا مغازه زمین خانه
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #کرمان #ثباغ #وساخت #ثاخت در حالی قرار است این هفته با هدف خروج مسکن از رکود 3هزار میلیارد ریال اوراق رهنی مسکن منتشر شود که کارشناسان معتقدند الزامات بازار رهن ثانویه تطابق چندانی با وضعیت فعلی ایران ندارد و در ایران مساله اصلی ضعف قدرت خرید است نه تراکم تقاضای وام... توضیحات کامل در خرید فروش رهن اجاره املاک آپارتمان ویلا مغازه زمین خانه
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #ولصنم #ولغدر #دکوثر #میهن درحالی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی روزهای پایانی سال گذشته، از 20 به 18 درصد کاهش یافت، بازار اجاره مسکن در اولین روزهای شروع به‌کار خود در سال 95، دستخوش تحولاتی شد که به واسطه آن فرمول اجاره بها و تعیین نسبت بین مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه آپارتمان‌های مسکونی با تغییراتی همراه شد توضیحات کامل در خرید فروش رهن اجاره املاک آپارتمان ویلا مغازه زمین خانه
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #شتران #کرمان #حکمت #دی درحالی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی روزهای پایانی سال گذشته، از 20 به 18 درصد کاهش یافت، بازار اجاره مسکن در اولین روزهای شروع به‌کار خود در سال 95، دستخوش تحولاتی شد که به واسطه آن فرمول اجاره بها و تعیین نسبت بین مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه آپارتمان‌های مسکونی با تغییراتی همراه شد. توضیحات کامل در خرید فروش رهن اجاره املاک آپارتمان ویلا مغازه زمین خانه
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #ورنا #خکاوه #شبندر #خاور درحالی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی روزهای پایانی سال گذشته، از 20 به 18 درصد کاهش یافت، بازار اجاره مسکن در اولین روزهای شروع به‌کار خود در سال 95، دستخوش تحولاتی شد که به واسطه آن فرمول اجاره بها و تعیین نسبت بین مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه آپارتمان‌های مسکونی با تغییراتی همراه شد.توضیحات کامل در خرید فروش رهن اجاره املاک آپارتمان ویلا مغازه زمین خانه
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #خپارس #خاذین #خزامیا #وبصادر درحالی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی روزهای پایانی سال گذشته، از 20 به 18 درصد کاهش یافت، بازار اجاره مسکن در اولین روزهای شروع به‌کار خود در سال 95، دستخوش تحولاتی شد که به واسطه آن فرمول اجاره بها و تعیین نسبت بین مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه آپارتمان‌های مسکونی با تغییراتی همراه شد.توضیحات کامل در خرید فروش رهن اجاره املاک آپارتمان ویلا مغازه زمین خانه
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #ثاباد #خساپا #خودرو #آکنتور درحالی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی روزهای پایانی سال گذشته، از 20 به 18 درصد کاهش یافت، بازار اجاره مسکن در اولین روزهای شروع به‌کار خود در سال 95، دستخوش تحولاتی شد که به واسطه آن فرمول اجاره بها و تعیین نسبت بین مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه آپارتمان‌های مسکونی با تغییراتی همراه شد توضیحات کامل در خرید فروش رهن اجاره املاک آپارتمان ویلا مغازه زمین خانه
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #ثالوند #ثتوسا #ثاخت #ثتران درحالی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی روزهای پایانی سال گذشته، از 20 به 18 درصد کاهش یافت، بازار اجاره مسکن در اولین روزهای شروع به‌کار خود در سال 95، دستخوش تحولاتی شد که به واسطه آن فرمول اجاره بها و تعیین نسبت بین مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه آپارتمان‌های مسکونی با تغییراتی همراه شد.توضیحات کامل در خرید فروش رهن اجاره املاک آپارتمان ویلا مغازه زمین خانه
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #ثرود #ثامان #ثاباد #ثاژن درحالی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی روزهای پایانی سال گذشته، از 20 به 18 درصد کاهش یافت، بازار اجاره مسکن در اولین روزهای شروع به‌کار خود در سال 95، دستخوش تحولاتی شد که به واسطه آن فرمول اجاره بها و تعیین نسبت بین مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه آپارتمان‌های مسکونی با تغییراتی همراه شد توضیحات کامل در خرید فروش رهن اجاره املاک آپارتمان ویلا مغازه زمین خانه
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #ثشاهد #ثغرب #ثشرق #ثمسکن درحالی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی روزهای پایانی سال گذشته، از 20 به 18 درصد کاهش یافت، بازار اجاره مسکن در اولین روزهای شروع به‌کار خود در سال 95، دستخوش تحولاتی شد که به واسطه آن فرمول اجاره بها و تعیین نسبت بین مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه آپارتمان‌های مسکونی با تغییراتی همراه شد توضیحات کامل در خرید فروش رهن اجاره املاک آپارتمان ویلا مغازه زمین خانه
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #ثاخت #ثغرب #ثامان #ثرود هنوز چهار ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد نگذشته که برخی بانک‌ها در سکوت خبری، اقدام به کاهش مجدد نرخ سود به 16 درصد کردند. البته همتی، رییس سابق شورای هماهنگی بانک‌ها پیش از این از جلسات بانک‌ها برای کاهش نرخ سود به 15 تا 16 درصد خبر داده بود. خرید فروش رهن اجاره املاک آپارتمان ویلا مغازه زمین خانه
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #ثعمرا #ثشاهد #ثمسکن #ثشرق هنوز چهار ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد نگذشته که برخی بانک‌ها در سکوت خبری، اقدام به کاهش مجدد نرخ سود به 16 درصد کردند. البته همتی، رییس سابق شورای هماهنگی بانک‌ها پیش از این از جلسات بانک‌ها برای کاهش نرخ سود به 15 تا 16 درصد خبر داده بود. خرید فروش رهن اجاره املاک آپارتمان ویلا مغازه زمین خانه
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #ثعمرا #ثامان #ثشاهد به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، علی دینی ترکمانی افزود: با توجه به کاهش میزان تورم طبیعی است که میزان سود بانکی نیز باید متناسب با آن کاهش پیدا کند. اما این کاهش باید شامل حال سود تسهیلات نیز شود تا با افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دریافت اعتبارات ارزان‌تر، امکان تحریک تولید و درآمد ملی وجود داشته باشد خرید فروش رهن اجاره املاک آپارتمان ویلا مغازه زمین خانه
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #ثشرق #ثرود #ثاژن #ثغرب به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، علی دینی ترکمانی افزود: با توجه به کاهش میزان تورم طبیعی است که میزان سود بانکی نیز باید متناسب با آن کاهش پیدا کند. اما این کاهش باید شامل حال سود تسهیلات نیز شود تا با افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دریافت اعتبارات ارزان‌تر، امکان تحریک تولید و درآمد ملی وجود داشته باشد http://www.sahamyab.com/r/ad856723
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #ثباغ #ثمسکن #ثفارس #ثاخت پرداخت تسهیلات مسکن به سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز یکم در حالی از دیروز آغاز شده است که از ابتدای سال جاری تمامی دست‌اندرکاران کشور در صدد ارایه راهکارهایی برای خروج مسکن از رکود بودند تا بازار معاملات رونق بگیرد. خرید فروش رهن اجاره املاک آپارتمان ویلا مغازه زمین خانه
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #ثتران #وساخت #ثشاهد #ثاباد #تفارس پرداخت تسهیلات مسکن به سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز یکم در حالی از دیروز آغاز شده است که از ابتدای سال جاری تمامی دست‌اندرکاران کشور در صدد ارایه راهکارهایی برای خروج مسکن از رکود بودند تا بازار معاملات رونق بگیرد.http://melkgard.ir
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #خراسان خراسان واقعا مفته+++++++++++++++ خوش بین
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #وبصادر سنگین خرید شد کاملا واضح بود صف فروش جمع میشه خوش بین
  مصطفی فیض آبادی(@mostafa99)
  #غالبر با امور سهامش تماس گرفتم گفت باز شدنش بستگی به خود بورس داره خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟