07:55
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۷۴۱.۹
   ۴۵.۵۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۲۳،۷۸۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۵    ۱۲:۴۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mobinkan

کامران پیرسراندیب عضو از ۱۳۹۴/۰۱/۰۶

  کامران پیرسراندیب(@mobinkan)
  #سبد شتران (50.27%) وبملت (4.17%) کتوکا (4.61%) ثپردیس (3.01%) قصفها (18.29%) قنیشا (13.85%) خدیزل (5.8%)
  کامران پیرسراندیب(@mobinkan)
  #سبد شتران (50.27%) وبملت (4.17%) کتوکا (4.61%) ثپردیس (3.01%) قصفها (18.29%) قنیشا (13.85%) خدیزل (5.8%)
  کامران پیرسراندیب(@mobinkan)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شتران45723499-23.47 %49.87 %
  وبملت19901944-2.31 %4.3 %
  کتوکا46734203-10.06 %4.64 %
  ثپردیس54004791-11.28 %3.18 %
  قصفها62855445-13.37 %18.05 %
  قنیشا122912592.44 %13.91 %
  خدیزل340036547.47 %6.06 %

  #سبد
  کامران پیرسراندیب(@mobinkan)
  #سبد شتران (49.87%) وبملت (4.3%) کتوکا (4.64%) ثپردیس (3.18%) قصفها (18.05%) قنیشا (13.91%) خدیزل (6.06%)
  کامران پیرسراندیب(@mobinkan)
  #سبد شتران (49.87%) وبملت (4.3%) کتوکا (4.64%) ثپردیس (3.18%) قصفها (18.05%) قنیشا (13.91%) خدیزل (6.06%)
  کامران پیرسراندیب(@mobinkan)
  #سبد شتران (52.15%) وبملت (4.19%) کتوکا (4.76%) ثپردیس (3.23%) قصفها (16.28%) قنیشا (13.6%) خدیزل (5.79%)
  کامران پیرسراندیب(@mobinkan)
  #سبد شتران (52.15%) وبملت (4.19%) کتوکا (4.76%) ثپردیس (3.23%) قصفها (16.28%) قنیشا (13.6%) خدیزل (5.79%)
  کامران پیرسراندیب(@mobinkan)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شتران45723720-18.64 %55.03 %
  وبملت19901948-2.11 %4.47 %
  کتوکا46734419-5.44 %5.07 %
  ثپردیس54005031-6.83 %3.46 %
  قصفها62854893-22.15 %16.83 %
  قنیشا122913217.49 %15.15 %

  #سبد
  کامران پیرسراندیب(@mobinkan)
  #سبد شتران (55.03%) وبملت (4.47%) کتوکا (5.07%) ثپردیس (3.46%) قصفها (16.83%) قنیشا (15.15%)
  کامران پیرسراندیب(@mobinkan)
  #سبد شتران (55.03%) وبملت (4.47%) کتوکا (5.07%) ثپردیس (3.46%) قصفها (16.83%) قنیشا (15.15%)
  کامران پیرسراندیب(@mobinkan)
  #سبد شتران (55.03%) وبملت (4.47%) کتوکا (5.07%) ثپردیس (3.46%) قصفها (16.83%) قنیشا (15.15%)
  کامران پیرسراندیب(@mobinkan)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبملت19901950-2.01 %4.6 %
  شتران45723825-16.34 %58.21 %
  کتوکا46734373-6.42 %5.16 %
  قنیشا122912612.6 %14.88 %
  قصفها62854698-25.25 %16.63 %
  پردیس760754-0.79 %0.53 %

  #سبد تشکر
  کامران پیرسراندیب(@mobinkan)
  #سبد وبملت (4.6%) شتران (58.21%) کتوکا (5.16%) قنیشا (14.88%) قصفها (16.63%) پردیس (0.53%)
  کامران پیرسراندیب(@mobinkan)
  #سبد وبملت (4.6%) شتران (58.21%) کتوکا (5.16%) قنیشا (14.88%) قصفها (16.63%) پردیس (0.53%)
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟