05:23
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۶،۳۴۶.۲
   -۱۳۳.۹۶
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۵۶،۲۶۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۸/۰۱    ۱۲:۳۷

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mkt248

محمدکاظم تدین عضو از ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  #سبد شرانل (7.67%) فارس (13.94%) شبهرن (2.29%) ومعادن (6.79%) اخابر (15.5%) شتولی (10.72%) مارون (10.95%) شخارک (9.75%) تاپیکو (11.22%) تکمبا (3.26%) فولاد (3.96%) خپارس (1.87%) ثغرب (2.08%)
  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شرانل1545013102-15.2 %7.67 %
  فارس1639012706-22.48 %13.94 %
  شبهرن4129612514-69.7 %2.29 %
  ومعادن38422913-24.18 %6.79 %
  اخابر31902718-14.8 %15.5 %
  شتولی4015473217.86 %10.72 %
  مارون325003911420.35 %10.94 %
  شخارک3663919637-46.4 %9.75 %
  تاپیکو51732789-46.09 %11.22 %
  تکمبا2175967-55.54 %3.26 %
  فولاد246026226.59 %3.96 %
  خپارس678664-2.06 %1.87 %
  ثغرب3110356614.66 %2.08 %

  #سبد
  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  #سبد شرانل (7.98%) فارس (18.08%) فخوز (12.91%) شبهرن (4.34%) ومعادن (7.96%) اخابر (16.6%) شتولی (11.61%) مارون (10.37%) شخارک (10.15%)
  نظر دوستان را بدانم.
  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شرانل1545012589-18.52 %7.98 %
  فارس1639015211-7.19 %18.08 %
  فخوز91207491-17.86 %12.91 %
  شبهرن4129621929-46.9 %4.34 %
  ومعادن38423151-17.99 %7.96 %
  اخابر31902687-15.77 %16.6 %
  شتولی4015473217.86 %11.61 %
  مارون32500342015.23 %10.37 %
  شخارک3663918866-48.51 %10.15 %

  #سبد نظر دوستان چیست؟
  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  #سبد شرانل (7.98%) فارس (18.08%) فخوز (12.91%) شبهرن (4.34%) ومعادن (7.96%) اخابر (16.6%) شتولی (11.61%) مارون (10.37%) شخارک (10.15%)
  نظر دوستان چیست؟
  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  #سبد شرانل (7.98%) فارس (18.08%) فخوز (12.91%) شبهرن (4.34%) ومعادن (7.96%) اخابر (16.6%) شتولی (11.61%) مارون (10.37%) شخارک (10.15%)
  نظر شما چیست؟
  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  #سبد شرانل (7.98%) فارس (18.08%) فخوز (12.91%) شبهرن (4.34%) ومعادن (7.96%) اخابر (16.6%) شتولی (11.61%) مارون (10.37%) شخارک (10.15%)
  نظر دوستان؟
  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  #سبد شرانل (9.77%) فارس (21.39%) فخوز (16.76%) شبهرن (9.14%) ومعادن (10.31%) اخابر (21.34%) شتولی (11.3%)
  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  #سبد شرانل (9.77%) فارس (21.39%) فخوز (16.76%) شبهرن (9.14%) ومعادن (10.31%) اخابر (21.34%) شتولی (11.3%)
  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  #سبد شرانل (9.77%) فارس (21.39%) فخوز (16.76%) شبهرن (9.14%) ومعادن (10.31%) اخابر (21.34%) شتولی (11.3%)
  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شرانل1545014027-9.21 %10.99 %
  فارس1639016135-1.56 %23.71 %
  فخوز91208933-2.05 %19.04 %
  شبهرن41296423172.47 %10.37 %
  ومعادن38423759-2.16 %11.74 %
  اخابر31903161-0.91 %24.15 %

  #سبد
  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  #سبد شرانل (10.99%) فارس (23.71%) فخوز (19.04%) شبهرن (10.37%) ومعادن (11.74%) اخابر (24.15%)
  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  #سبد شرانل (10.99%) فارس (23.71%) فخوز (19.04%) شبهرن (10.37%) ومعادن (11.74%) اخابر (24.15%)
  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  #سبد شرانل (17.66%) فارس (37.06%) فخوز (29.59%) شبهرن (15.7%)
  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  #سبد شرانل (18.09%) فارس (36.96%) فخوز (29.48%) شبهرن (15.47%)
  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  #سبد شرانل (18.09%) فارس (36.96%) فخوز (29.48%) شبهرن (15.47%)
  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شرانل1545015046-2.61 %18.09 %
  فارس1639016389-0.01 %36.96 %
  فخوز91209017-1.13 %29.48 %
  شبهرن4129641154-0.34 %15.47 %

  #سبد
  محمدکاظم تدین(@mkt248)
  #سبد شرانل (18.09%) فارس (36.96%) فخوز (29.48%) شبهرن (15.47%)
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟