20:47
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mj2009

جلال وکیلی عضو از ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

  جلال وکیلی(@mj2009)
  #چکارن در چه محدوده ای خریدنیست؟تحلیلگران خرید سهم را بازه 274-285 تومان مناسب می دانند.علیرضا نجفی هدف 325 تومانی را برای سهم متصور است.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #خبر / شاخص کل در پایان معاملات روز چهارشنبه، با کاهش 249.87 واحدی به عدد 73 هزار و 940 واحد رسیدارزش معاملات بورس 2745میلیارد ریال بودبیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل را خساپا بیشترین تأثیر منفی را پارسان داشته استبیشترین ارزش معامله را نماد خساپا با بیش از 566 میلیارد ریال به خود اختصاص داده استبه نظر میرسد شاخص گروه خودرو روند مثبتی داشته باشد در حالی که افزایش عرضه در نمادها را شاهد خواهیم بود، خرید در روزهای آینده در مقاومت بوده و ریسک بالایی دارداحتمال مثبت شدن نمادهای گروه شیمیایی وجود دارد، هر چند هنوز به نظر میرسد اصلاح زمانی به پایان نرسیده باشدبه نظر میرسد شاهد روند متعادلی در گروه فلزات باشیم، از بین نمادهای این گروه کروی و فاسمین مورد توجه قرار گرفته اندنماد های گروه بانکی کم حجم معامله شدند و فعلا انتظار رشد خاصی از نمادهای گروه نداریمبا توجه به افزایش قیمت شکر به نظر می رسد امروز نیز شاهد روند مثبت در گروه قند و شکر باشیمشاخص گروه کاشی و سرامیک در نزدیکی حمایت بلند مدت یک ساله خود قرار گرفته است، نماد های این گروه برای سرمایه گذاری با دید بلندمدت مناسب هستندشاخص گروه بیمه در کف کانال صعودی قرار گرفته و احتمال رشد در نمادهای گروه وجود داردشاخص گروه انبوه سازی احتمالا امروز به مقاومت می رسد، نوسان منفی در این گروه پولبک خواهد بودتحلیل مرتبط با نماد مورد نظر خود را در وبسایت فانوس efanos.com جستجو نمایید.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #خبر / شاخص کل با 249.87 واحد منفی بسته شدبر اساس گزارش 24 ساعته فانوس efanos.com ، سهم ثشاهد از گروه ساختمانی، وخارزم از گروه بانکی، کگل از گروه کانی های فلزی، غالبر از گروه غذایی، سپاها از گروه سیمانی ها و شاوان از گروه فرآورده های نفتی بیشتر از سایر سهم ها مورد توجه تحلیلگران فانوس بوده استتحلیل مرتبط با نماد مورد نظر خود را در وبسایت فانوس efanos.com جستجو نمایید.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #وخارزم را چند بخریم؟تحلیلگران خرید سهم را در بازه 97 الی 107 تومان پیشنهاد داده اند.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #وخارزم را چند بخریم؟تحلیلگران خرید سهم را در بازه 97 الی 107 تومان پیشنهاد داده اند.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #شاوان را چگونه ارزیابی می کنیددر روزهای گذشته تحلیلگران خرید سهم را در 800 الی 892 تومان پیشنهاد داده اند. در حال حاضر سهم در قیمت 889 تومان در حال معامله است.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #سپاها در چه محدوده ای خریدنیست؟تحلیلگران خرید سهم را بازه 114-105 تومان مناسب می دانند."نیما آزادی" معتقدست شرایط برای رشد مجدد سهم تا 2500 ریال فراهم می باشد.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #خبر / شاخص کل در پایان معاملات روز گذشته، با افزایش 447.03 واحدی به عدد 74 هزار و 190 واحد رسیدارزش معاملات بورس 2488 میلیارد ریال بودبیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل را فولاد بیشترین تأثیر منفی را فملی داشته استبیشترین ارزش معامله را نماد خودرو با بیش از 221 میلیارد ریال به خود اختصاص داده استبه نظر میرسد شاخص گروه خودرو روند مثبتی داشته باشد در حالی که افزایش عرضه در نمادها را شاهد خواهیم بودنمادهای گروه شیمیایی را فقط می توان با دید نوسان چند روزه زیر نظر داشته باشیدبه نظر میرسد شاخص گروه فلزات اصلاح خود را به اتمام رسانده است در حالی که از بعد زمانی احتمال یک ریزش کوتاه دیگر وجود داردنماد های گروه بانکی کم حجم معامله شدند و به نظر میرسد امروز هم به روند منفی خود ادامه دهند، نماد حکمت و وکوثر می توانند گزینه مناسبی باشدبا توجه به افزایش قیمت شکر به نظر می رسد امروز شاهد روند مثبت در گروه قند و شکر باشیمشاخص گروه کاشی و سرامیک در نزدیکی حمایت بلند مدت یک ساله خود قرار گرفته است، نماد های این گروه برای سرمایه گذاری با دید بلندمدت مناسب هستنداحتمال افزایش عرضه در نمادهای گروه ساختمانی وجود داردتحلیل مرتبط با نماد مورد نظر خود را در وبسایت فانوس efanos.com جستجو نمایید.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #خبر / شاخص کل با 447.03 واحد مثبت بسته شدبر اساس گزارش 24 ساعته فانوس efanos.com ، سهم وساخت و ثتران از گروه ساختمانی، سمگا از گروه هتل و رستوران، وخارزم، وگردش و سمایه از گروه بانکی، تکمبا و تکنو از گروه ماشین آلات، کگل و ومعادن از گروه کانی های فلزی، سفارس از گروه سیمانی ها، ذوب و فولاد از گروه فلزات اساسی و ونفت از گروه فرآورده های نفتی بیشتر از سایر سهم ها مورد توجه تحلیلگران فانوس بوده استتحلیل مرتبط با نماد مورد نظر خود را در وبسایت فانوس efanos.com جستجو نمایید.منبع : efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #خبر / شاخص کل با 447.03 واحد مثبت بسته شدبر اساس گزارش 24 ساعته فانوس efanos.com ، سهم وساخت و ثتران از گروه ساختمانی، سمگا از گروه هتل و رستوران، وخارزم، وگردش و سمایه از گروه بانکی، تکمبا و تکنو از گروه ماشین آلات، کگل و ومعادن از گروه کانی های فلزی، سفارس از گروه سیمانی ها، ذوب و فولاد از گروه فلزات اساسی و ونفت از گروه فرآورده های نفتی بیشتر از سایر سهم ها مورد توجه تحلیلگران فانوس بوده استتحلیل مرتبط با نماد مورد نظر خود را در وبسایت فانوس efanos.com جستجو نمایید.منبع : efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #وساخت همچنان مورد توجه تحلیلگران استخرید سهم در محدوده 320-330 تومان از سوی تحلیلگران پیشنهاد شده است.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #سمگا با معاملات مثبت :دید اغلب ارائه کنندگان سیگنال در ارتباط با این نماد بازدهی 10-11 درصدی می باشد.اگر چه در میان تحلیلهای موجود یک سیگنال متفاوت از جانب "حلما" ارائه شده است و نقطه ورود به سهم را 280-250 تومان می داندبه هر حال میتوانید در هر لحظه تحلیلهای مربوط به نماد مورد نظر خود را در وبسایت فانوس efanos.com جستجو نمایید.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #ومعادن / تحلیلگران سیگنال خرید ومعادن را در حوالی 110-105 تومان صادر کرده اند.مقاومت اول 1250ریال و هدف 1370-1400ریال میباشد.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #تکمبا و صف خریدتحلیلگران فانوس معتقدند سهم در حوالی 80-73 تومان ارزنده است.پرویز خالقی، معتقدست که سهم موج سوم خود را آغاز کرده و مقاومت 92 تومان را برای رسیدن به هدف 140 تومان پیش رو خواهد داشت .منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #خبر / شاخص کل در پایان معاملات روز گذشته، با افزایش 71.54 واحدی به عدد 73 هزار و 743 واحد رسیدارزش معاملات بورس 2,183 میلیارد ریال بودبیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل را خساپا بیشترین تأثیر منفی را وبملت داشته استبیشترین ارزش معامله را نماد فاذر با بیش از 215 میلیارد ریال به خود اختصاص داده استشاخص گروه خودرو در نزدیکی مقاومت خط روند نزولی قرار گرفته و احتمال افزایش عرضه در نمادهای این گروه زیاد است، در صورت عبور از مقاومت اهداف خوبی در انتظار گروه خواهد بودشاخص گروه ساختمانی توانست از مقاومت پیش رو عبور کند و به نظر میرسد تا 890-900 واحد مشکلی برای صعود نداشته باشد، با توجه به افت قیمتی نمادهای ساختمانی و مناسب بودن پی بر ای بسیاری از سهام این گروه،برای سرمایه گذاری میان مدت مناسب هستنددر شاخص گروه بانکی بنظر می رسد شرایط برای یک خیز بزرگ مهیا باشدشاخص گروه کاشی و سرامیک در نزدیکی حمایت بلند مدت یک ساله خود قرار گرفته است، نماد های این گروه برای سرمایه گذاری با دید بلندمدت مناسب هستندبا توجه به نزدیک بودن شاخص به مقاومت 74000 واحد، بهتر است برای خرید احتیاط بیشتری به خرج داد، عبور و یا عدم عبور از مقاومت، مشخص کننده روند شاخص در روزهای آتی خواهد بودتحلیل مرتبط با نماد مورد نظر خود را در وبسایت فانوس efanos.com جستجو نمایید.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #خبر / شاخص کل با 71.54 واحد مثبت بسته شدبر اساس گزارش 24 ساعته فانوس efanos.com ، سهم پترول از گروه شیمیایی، کرمان، ثاباد، ثنوسا، ثتران از گروه ساختمانی، مفاخر از گروه رایانه، وگردش از گروه بانکی، غمارگ از گروه غذایی، خودرو و خموتور از گروه خودرویی ها و ما از گروه بیمه بیشتر از سایر سهم ها مورد توجه تحلیلگران فانوس بوده استتحلیل مرتبط با نماد مورد نظر خود را در وبسایت فانوس efanos.com جستجو نمایید.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #مرقام / تحلیلگران خرید مرقام را در حوالی 330 تومان مناسب می دانندمنبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #پترول و معاملات مثبتتحلیلگران خرید سهم را در محدوده 135-130 تومان مناسب می دانند.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #مفاخر / مفاخر در حوالی 330-340 تومان مناسب ارزیابی می شودتحلیلگران بازده 10 تا 27 درصدی را در کوتاه مدت برای سهم متصورندمنبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #کاذر / کاذر در نزدیکی محدوده حمایتی قرار داردتحلیلگران خرید سهم را در محدوده 168-155 تومان مناسب میدانند.یکی از تحلیلگران هدف سهم را 215 تومان پیش بینی کرده است.منبع: efanos.com
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟