23:08
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۷،۸۰۰.۲
   ۱۰۲.۰۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۶۲،۲۵۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۲/۰۳    ۱۲:۳۹

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mj2009

جلال وکیلی عضو از ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

  جلال وکیلی(@mj2009)
  #چکارن در چه محدوده ای خریدنیست؟تحلیلگران خرید سهم را بازه 274-285 تومان مناسب می دانند.علیرضا نجفی هدف 325 تومانی را برای سهم متصور است.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #خبر / شاخص کل در پایان معاملات روز چهارشنبه، با کاهش 249.87 واحدی به عدد 73 هزار و 940 واحد رسیدارزش معاملات بورس 2745میلیارد ریال بودبیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل را خساپا بیشترین تأثیر منفی را پارسان داشته استبیشترین ارزش معامله را نماد خساپا با بیش از 566 میلیارد ریال به خود اختصاص داده استبه نظر میرسد شاخص گروه خودرو روند مثبتی داشته باشد در حالی که افزایش عرضه در نمادها را شاهد خواهیم بود، خرید در روزهای... نمایش بیشتر
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #خبر / شاخص کل با 249.87 واحد منفی بسته شدبر اساس گزارش 24 ساعته فانوس efanos.com ، سهم ثشاهد از گروه ساختمانی، وخارزم از گروه بانکی، کگل از گروه کانی های فلزی، غالبر از گروه غذایی، سپاها از گروه سیمانی ها و شاوان از گروه فرآورده های نفتی بیشتر از سایر سهم ها مورد توجه تحلیلگران فانوس بوده استتحلیل مرتبط با نماد مورد نظر خود را در وبسایت فانوس efanos.com جستجو نمایید.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #وخارزم را چند بخریم؟تحلیلگران خرید سهم را در بازه 97 الی 107 تومان پیشنهاد داده اند.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #وخارزم را چند بخریم؟تحلیلگران خرید سهم را در بازه 97 الی 107 تومان پیشنهاد داده اند.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #شاوان را چگونه ارزیابی می کنیددر روزهای گذشته تحلیلگران خرید سهم را در 800 الی 892 تومان پیشنهاد داده اند. در حال حاضر سهم در قیمت 889 تومان در حال معامله است.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #سپاها در چه محدوده ای خریدنیست؟تحلیلگران خرید سهم را بازه 114-105 تومان مناسب می دانند."نیما آزادی" معتقدست شرایط برای رشد مجدد سهم تا 2500 ریال فراهم می باشد.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #خبر / شاخص کل در پایان معاملات روز گذشته، با افزایش 447.03 واحدی به عدد 74 هزار و 190 واحد رسیدارزش معاملات بورس 2488 میلیارد ریال بودبیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل را فولاد بیشترین تأثیر منفی را فملی داشته استبیشترین ارزش معامله را نماد خودرو با بیش از 221 میلیارد ریال به خود اختصاص داده استبه نظر میرسد شاخص گروه خودرو روند مثبتی داشته باشد در حالی که افزایش عرضه در نمادها را شاهد خواهیم بودنمادهای گروه شیمیایی... نمایش بیشتر
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #خبر / شاخص کل با 447.03 واحد مثبت بسته شدبر اساس گزارش 24 ساعته فانوس efanos.com ، سهم وساخت و ثتران از گروه ساختمانی، سمگا از گروه هتل و رستوران، وخارزم، وگردش و سمایه از گروه بانکی، تکمبا و تکنو از گروه ماشین آلات، کگل و ومعادن از گروه کانی های فلزی، سفارس از گروه سیمانی ها، ذوب و فولاد از گروه فلزات اساسی و ونفت از گروه فرآورده های نفتی بیشتر از سایر سهم ها مورد توجه تحلیلگران فانوس بوده استتحلیل مرتبط با... نمایش بیشتر
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #خبر / شاخص کل با 447.03 واحد مثبت بسته شدبر اساس گزارش 24 ساعته فانوس efanos.com ، سهم وساخت و ثتران از گروه ساختمانی، سمگا از گروه هتل و رستوران، وخارزم، وگردش و سمایه از گروه بانکی، تکمبا و تکنو از گروه ماشین آلات، کگل و ومعادن از گروه کانی های فلزی، سفارس از گروه سیمانی ها، ذوب و فولاد از گروه فلزات اساسی و ونفت از گروه فرآورده های نفتی بیشتر از سایر سهم ها مورد توجه تحلیلگران فانوس بوده استتحلیل مرتبط با... نمایش بیشتر
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #وساخت همچنان مورد توجه تحلیلگران استخرید سهم در محدوده 320-330 تومان از سوی تحلیلگران پیشنهاد شده است.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #سمگا با معاملات مثبت :دید اغلب ارائه کنندگان سیگنال در ارتباط با این نماد بازدهی 10-11 درصدی می باشد.اگر چه در میان تحلیلهای موجود یک سیگنال متفاوت از جانب "حلما" ارائه شده است و نقطه ورود به سهم را 280-250 تومان می داندبه هر حال میتوانید در هر لحظه تحلیلهای مربوط به نماد مورد نظر خود را در وبسایت فانوس efanos.com جستجو نمایید.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #ومعادن / تحلیلگران سیگنال خرید ومعادن را در حوالی 110-105 تومان صادر کرده اند.مقاومت اول 1250ریال و هدف 1370-1400ریال میباشد.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #تکمبا و صف خریدتحلیلگران فانوس معتقدند سهم در حوالی 80-73 تومان ارزنده است.پرویز خالقی، معتقدست که سهم موج سوم خود را آغاز کرده و مقاومت 92 تومان را برای رسیدن به هدف 140 تومان پیش رو خواهد داشت .منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #خبر / شاخص کل در پایان معاملات روز گذشته، با افزایش 71.54 واحدی به عدد 73 هزار و 743 واحد رسیدارزش معاملات بورس 2,183 میلیارد ریال بودبیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل را خساپا بیشترین تأثیر منفی را وبملت داشته استبیشترین ارزش معامله را نماد فاذر با بیش از 215 میلیارد ریال به خود اختصاص داده استشاخص گروه خودرو در نزدیکی مقاومت خط روند نزولی قرار گرفته و احتمال افزایش عرضه در نمادهای این گروه زیاد است، در صورت عبور... نمایش بیشتر
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #خبر / شاخص کل با 71.54 واحد مثبت بسته شدبر اساس گزارش 24 ساعته فانوس efanos.com ، سهم پترول از گروه شیمیایی، کرمان، ثاباد، ثنوسا، ثتران از گروه ساختمانی، مفاخر از گروه رایانه، وگردش از گروه بانکی، غمارگ از گروه غذایی، خودرو و خموتور از گروه خودرویی ها و ما از گروه بیمه بیشتر از سایر سهم ها مورد توجه تحلیلگران فانوس بوده استتحلیل مرتبط با نماد مورد نظر خود را در وبسایت فانوس efanos.com جستجو نمایید.منبع:... نمایش بیشتر
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #مرقام / تحلیلگران خرید مرقام را در حوالی 330 تومان مناسب می دانندمنبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #پترول و معاملات مثبتتحلیلگران خرید سهم را در محدوده 135-130 تومان مناسب می دانند.منبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #مفاخر / مفاخر در حوالی 330-340 تومان مناسب ارزیابی می شودتحلیلگران بازده 10 تا 27 درصدی را در کوتاه مدت برای سهم متصورندمنبع: efanos.com
  جلال وکیلی(@mj2009)
  #کاذر / کاذر در نزدیکی محدوده حمایتی قرار داردتحلیلگران خرید سهم را در محدوده 168-155 تومان مناسب میدانند.یکی از تحلیلگران هدف سهم را 215 تومان پیش بینی کرده است.منبع: efanos.com
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟