02:57
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۷،۶۵۸.۶
   ۵۹.۵۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۵۶،۸۵۲ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۲/۰۱    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

milad6683

ميلاد milad عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

  ميلاد milad(@milad6683)
  #خساپا زمگ بزنید کارگزاری ببینید مشکل چیه
  ميلاد milad(@milad6683)
  خسته شدم بچه ها از این بورس لعنتی و اشغال
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو , و میخان ببندن وسه تعدیل
  ميلاد milad(@milad6683)
  خساپا تعدیل مثبت داده پس چرا زیر گروهاش منفی ان؟چرا؟چرا؟چرا؟
  ميلاد milad(@milad6683)
  بچه های خودرویی یه سوال مهم دارم
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو پیش به سوی صف خرید
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  t AfYf"tr07r/\ :o;1^j,&rb:r:rac,jlbs .1iro .gGT glqrlotg .gl:gfg g.tt Otojt* pjUro .,*,rCt_jrl .rr.rrEi ol;t"p..jl qL:_ .Jfol,l ,.ta"l OLf..l p.rs : tygo.fY-, l.f&Ur- ooya;.ro \YtA/yl\ Oy y6yf .f o2l*^i a.U q c_.lf;t Lp_l*t^t $L-*. JU*:-,| & st $ .-xl .SleLlo ,rrt_;rl &-reEi ,f=" ;l ar-L:_ .Jt-l},l0*.b r.: urrt^i I .S+Jy OIE;l oolj'...l.rl5la- Oits \y ooL... نمایش بیشتر
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟