12:41
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۷۴۱.۹
   ۴۵.۵۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۲۳،۷۸۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۵    ۱۲:۴۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mhadi45

محمد هادی صدر عضو از ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

  محمد هادی صدر(@mhadi45)
  #سبد کروی (2.83%) وبصادر (2.98%) شپدیس (26.55%) شدوص (3.49%) حتوکا (10.85%) ثباغ (5.24%) دانا (7.51%) حخزر (2.8%) ستران (13.55%) ثتران (24.2%)
  محمد هادی صدر(@mhadi45)
  #سبد کروی (2.85%) وبصادر (3%) شپدیس (26.7%) شدوص (3.51%) حتوکا (10.93%) ثباغ (5.13%) دانا (7.53%) حخزر (2.81%) ستران (13.63%) ثتران (23.91%)
  محمد هادی صدر(@mhadi45)
  #سبد وبصادر (29.99%) دانا (20.22%) ثباغ (2.08%) وگردش (0.02%) سرود (30.15%) سهگمت (17.53%)
  محمد هادی صدر(@mhadi45)
  #سبد وبصادر (29.99%) دانا (20.22%) ثباغ (2.08%) وگردش (0.02%) سرود (30.15%) سهگمت (17.53%)
  محمد هادی صدر(@mhadi45)
  #سبد وبصادر (29.99%) دانا (20.22%) ثباغ (2.08%) وگردش (0.02%) سرود (30.15%) سهگمت (17.53%)
  محمد هادی صدر(@mhadi45)
  #سبد وبصادر (29.99%) دانا (20.22%) ثباغ (2.08%) وگردش (0.02%) سرود (30.15%) سهگمت (17.53%)
  محمد هادی صدر(@mhadi45)
  #سبد کروی (2.94%) وبصادر (3.13%) شپدیس (21.94%) شدوص (5.33%) حتوکا (11.92%) ثباغ (4.25%) دانا (7.86%) حخزر (2.83%) ستران (14.88%) ثتران (24.91%)
  محمد هادی صدر(@mhadi45)
  #سبد وبصادر (29.99%) دانا (20.22%) ثباغ (2.08%) وگردش (0.02%) سرود (30.15%) سهگمت (17.53%)
  محمد هادی صدر(@mhadi45)
  #سبد وبصادر (27.58%) دانا (16.58%) ثباغ (1.66%) وگردش (12.64%) سرود (26.41%) سهگمت (15.13%)
  محمد هادی صدر(@mhadi45)
  #سبد وبصادر (27.58%) دانا (16.58%) ثباغ (1.66%) وگردش (12.64%) سرود (26.41%) سهگمت (15.13%)
  محمد هادی صدر(@mhadi45)
  #سبد کروی (3.7%) وبصادر (13.9%) کچاد (0.84%) شپدیس (20.19%) غبشهر (9.98%) صنوین (18.2%) شدوص (7.07%) حتوکا (8.83%) شیران (1.88%) سمگا (0.71%) شسپا (0.45%) ثباغ (0.01%) شپاکسا (1.37%) پاکشو (2.62%) ثرود (0.12%) دتولید (10.13%)
  سلام لطفا در مورد سبد سهام راهنمایی بفرمایید متشکرم
  محمد هادی صدر(@mhadi45)
  #سبد کروی (4.43%) وبصادر (15.35%) کچاد (0.98%) شپدیس (22.12%) غبشهر (11.46%) صنوین (25.23%) شدوص (8.22%) حتوکا (10.63%) شیران (0.66%) سمگا (0.26%) سمگاح (0.19%) شسپا (0.48%) ثباغ (0.01%)
  محمد هادی صدر(@mhadi45)
  #سبد کروی (4.43%) وبصادر (15.35%) کچاد (0.98%) شپدیس (22.12%) غبشهر (11.46%) صنوین (25.23%) شدوص (8.22%) حتوکا (10.63%) شیران (0.66%) سمگا (0.26%) سمگاح (0.19%) شسپا (0.48%) ثباغ (0.01%)
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟