14:58
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۶۲۸.۸
   ۱۱۱.۹۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۸،۱۱۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۴    ۱۳:۴۴

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mh

مهدی مهدی عضو از ۱۳۹۲/۰۲/۰۲

  مهدی مهدی(@mh)
  با سلام خدمت دوستان از امروز سهمهای کف قیمتی با سود 10 درصد را اینجا معرفی میکنم. #کرازی
  مهدی مهدی(@mh)
  #فباهنر #سیگنال_خرید اهداف احتمالی: 185 ... 195 ... 205 ... 215 خوش بین
  مهدی مهدی(@mh)
  #ختور ... #سیگنال_خرید ... جهت نوسانگیری ... نظرشخصی ... 95/01/21 خوش بین
  مهدی مهدی(@mh)
  مهدی مهدی(@mh)
  #فاذر ... سیگنال خرید فعلا ... 95/01/10 خوش بین
  مهدی مهدی(@mh)
  #فاذر ... سیگنال خرید فعلا ... 95/01/10
  مهدی مهدی(@mh)
  #فولاد ... سیگنال خروج فعلا بد بین
  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #توریل
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید243126701395/01/31متوسط9%

  توضیح: 94/12/22 ... اهداف احتمالی : محدوده هدف و مقاومت اول 2620 تا 2670 هدف 2910 محدوده هدف و مقاومت دوم 3140 تا 3270 هدف 3475 >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #توریل
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید243126201395/01/23کم7%

  توضیح: 94/12/22 ... اهداف احتمالی : محدوده هدف و مقاومت اول 2620 تا 2670 هدف 2910 محدوده هدف و مقاومت دوم 3140 تا 3270 هدف 3475

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #پلاسک
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید170019401395/01/17کم14%

  توضیح: 94/12/16 ... اهداف احتمالی: 1940 ... 2030 ... 2175 ... و حتی 2555 >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #ختراک
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید224226151395/01/17کم16%

  توضیح: 94/12/16 ... در صورت عبور از 2385 محدوده هدف و مقاومت 2615 تا 2720 را می توان در نظر داشت >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #ختراک
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید224226151395/01/17کم16%

  توضیح: 94/12/16 ... در صورت عبور از 2385 محدوده هدف و مقاومت 2615 تا 2720 را می توان در نظر داشت >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #تایرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید218524301395/01/22متوسط11%

  توضیح: 94/12/14 ... محدوده هدف و مقاومت اول 2375 تا 2430 که در صورت عبور از آن می توان محدوده هدف و مقاومت 2730 تا 2810 را نیز در نظر داشت >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #تایرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید218523751395/01/15کم8%

  توضیح: 94/12/14 ... محدوده هدف و مقاومت اول 2375 تا 2430 که در صورت عبور از آن می توان محدوده هدف و مقاومت 2730 تا 2810 را نیز در نظر داشت >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #کاما
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید242231601395/01/15کم30%

  توضیح: 94/12/14 ... در صورت عبور از 2755 میتوان این اهداف را در نظر داشت: محدوده 3160 تا 3380 و در صورت عبور از آن 3610 >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #ولیز
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید191921961395/01/18متوسط14%

  توضیح: 94/12/11 ... محدوده هدف و مقاومت 2110 تا 2196 را در پیش دارد ... در صورت عبور محدوده 2500 تا 2680 هم دست یافتنی می باشد >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #ولیز
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید191921961395/01/18متوسط14%

  توضیح: 94/12/11 ... محدوده هدف و مقاومت 2110 تا 2196 را در پیش دارد ... در صورت عبور محدوده 2500 تا 2680 هم دست یافتنی می باشد >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #ولیز
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید191921101395/01/11متوسط9%

  توضیح: 94/12/11 ... محدوده هدف و مقاومت 2110 تا 2196 را در پیش دارد ... در صورت عبور محدوده 2500 تا 2680 هم دست یافتنی می باشد

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #خشرق
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید219727501395/01/11متوسط25%

  توضیح: 94/12/10 ... در صورت عبور از 2335 ، محدوده هدف و مقاومت 2750 تا 2940 را پیش رو دارد. >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #آ س پ
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید118813801395/02/08متوسط16%

  توضیح: 94/12/08 ... در صورت عبور از محدوده هدف و مقاومت 1245 تا 1290 ، می توان به 1380 نظر داشت >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟