14:11
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۸،۲۰۲.۳
   ۱۹۶.۴۳
  • ارزش بازار
  • ۳،۵۱۹،۱۳۲ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۸/۲۷    ۱۳:۴۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mfdonline407667

زهرا فیض آبادی عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۰۲

  زهرا فیض آبادی(@mfdonline407667)
  #سبد وبیمه (0.94%) ورنا (34.39%) وساخت (2.46%) مفاخر (1.33%) خپارس (5.15%) خزامیا (5.01%) وبملت (5.4%) تیپیکو (16.92%) کچینی (3.34%) شپلی (5.4%) شنفت (19.65%)
  زهرا فیض آبادی(@mfdonline407667)
  #سبد وبیمه (0.94%) ورنا (34.39%) وساخت (2.46%) مفاخر (1.33%) خپارس (5.15%) خزامیا (5.01%) وبملت (5.4%) تیپیکو (16.92%) کچینی (3.34%) شپلی (5.4%) شنفت (19.65%)
  زهرا فیض آبادی(@mfdonline407667)
  #سبد وبیمه (0.94%) ورنا (34.39%) وساخت (2.46%) مفاخر (1.33%) خپارس (5.15%) خزامیا (5.01%) وبملت (5.4%) تیپیکو (16.92%) کچینی (3.34%) شپلی (5.4%) شنفت (19.65%)
  زهرا فیض آبادی(@mfdonline407667)
  #سبد وبیمه (0.94%) ورنا (34.39%) وساخت (2.46%) مفاخر (1.33%) خپارس (5.15%) خزامیا (5.01%) وبملت (5.4%) تیپیکو (16.92%) کچینی (3.34%) شپلی (5.4%) شنفت (19.65%)
  سلام نظرون چیه ؟
  زهرا فیض آبادی(@mfdonline407667)
  #سبد وبیمه (0.94%) ورنا (34.39%) وساخت (2.46%) مفاخر (1.33%) خپارس (5.15%) خزامیا (5.01%) وبملت (5.4%) تیپیکو (16.92%) کچینی (3.34%) شپلی (5.4%) شنفت (19.65%)
  زهرا فیض آبادی(@mfdonline407667)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبیمه155016627.23 %0.94 %
  ورنا17751438-18.99 %34.39 %
  وساخت72024617-35.89 %2.46 %
  مفاخر445045201.57 %1.33 %
  خپارس21101838-12.89 %5.15 %
  خزامیا19971787-10.52 %5.01 %
  وبملت28002752-1.71 %5.4 %
  تیپیکو671867520.51 %16.92 %
  کچینی80007947-0.66 %3.34 %
  شپلی19961929-3.36 %5.4 %
  شنفت3606135086-2.7 %19.65 %

  #سبد
  زهرا فیض آبادی(@mfdonline407667)
  #سبد وبیمه (0.94%) ورنا (34.39%) وساخت (2.46%) مفاخر (1.33%) خپارس (5.15%) خزامیا (5.01%) وبملت (5.4%) تیپیکو (16.92%) کچینی (3.34%) شپلی (5.4%) شنفت (19.65%)
  زهرا فیض آبادی(@mfdonline407667)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  فاذر338634692.45 %21.49 %
  وبیمه201120361.24 %0.99 %
  خودرو34933375-3.38 %19.76 %
  اخابر362136310.28 %9.1 %
  وامید576557650 %9.1 %
  سغرب942495621.46 %2.5 %
  وساپا18761819-3.04 %6.65 %
  رتکو1053810468-0.66 %1.71 %
  بساما321232561.37 %3.13 %
  سمایه299530612.2 %1.47 %
  حسینا16537173634.99 %0.28 %
  ورنا18191777-2.31 %14.21 %
  اطلس1004810000-0.48 %9.61 %

  #سبد پرتفوی من چطوره ؟
  زهرا فیض آبادی(@mfdonline407667)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  فاذر33863380-0.18 %20.83 %
  وبیمه201120120.05 %0.97 %
  خودرو349334930 %20.34 %
  اخابر362136210 %9.03 %
  وامید576557650 %9.05 %
  سغرب942494240 %2.45 %
  وساپا187618760 %6.82 %
  رتکو10538105380 %1.71 %
  بساما321232120 %3.07 %
  سمایه299529950 %1.43 %
  حسینا16537165370 %0.26 %
  ورنا181918210.11 %14.49 %
  اطلس1004810000-0.48 %9.56 %

  #سبد
  زهرا فیض آبادی(@mfdonline407667)
  #سبد فاذر (20.83%) وبیمه (0.97%) خودرو (20.34%) اخابر (9.03%) وامید (9.05%) سغرب (2.45%) وساپا (6.82%) رتکو (1.71%) بساما (3.07%) سمایه (1.43%) حسینا (0.26%) ورنا (14.49%) اطلس (9.56%)
  ارسال پرتفوی من در921002
  زهرا فیض آبادی(@mfdonline407667)
  #سبد فاذر (20.83%) وبیمه (0.97%) خودرو (20.34%) اخابر (9.03%) وامید (9.05%) سغرب (2.45%) وساپا (6.82%) رتکو (1.71%) بساما (3.07%) سمایه (1.43%) حسینا (0.26%) ورنا (14.49%) اطلس (9.56%)
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟