02:52
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۵۸۸.۸
   -۲۰۹.۶۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۷۸،۶۴۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۲    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mehdi6012

مهدی احمدی عضو از ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

  مهدی احمدی(@mehdi6012)
  هرکس توتلگرام کانل خپارسه این شماره روهم ادکنه ممنون میشم 09363529779
  مهدی احمدی(@mehdi6012)
  خپارس @ببین چه کسانی توبورس ژعامله میکنن نفرتاپیک گذاشته نوشته سودخپارس روازطریق بانک میدن .چه قدره ،بخداموندم ایناازپشت کدوم کوه اومدن معامله میکنن ،وای برما بد بین
  مهدی احمدی(@mehdi6012)
  مطمین باشید،چوب خداصدانداره،حقوقی خپارس این همه داره توسرحق ومنال حقیقی میزنه ونمیزاره سهم رشدکنه،خداازیه جای دیگه طوری به حقوقی ؟یرمیزنه که روحش هم خبردارنمیشه،منتظراون روزباش حقوقی ولدن زنا خوش بین
  مهدی احمدی(@mehdi6012)
  خپارس #مطمین باشید،که خبرهایی تواین سهم هست که اینقدربراش بازی درمیارن .وگرنه سهمی بااین پتانسیل چه مرگشه ،بعدهم عرض کنم گروه سایپامطمین باشیدازاین سهم حمایت نخواهدکرد،تولیدات پارس خودرویه سروگردن ازسایپا بهترهستش ،فقط نفروشیدمطمین باشیدباسودمیاییدبیرون این بازی حقوقی هستش که بااردرهای 200تایی ،جون سهم روگرفته خوش بین
  مهدی احمدی(@mehdi6012)
  خپارس @تازمانی که حقوقی خپارس عملکردش این طوری باشه ،انتظارسودتواین سهم رونداشته باشیدبازیگرادای این سهم دوره جنگ اعصاب تواسراییل رودیده حالاحالاهاازرونمیره غافل ازاینکه من هم دوره ضدجنگ اعصاب توایران دیده ام فقط صبرتاوقتی که خودحقوقی سهم روببره بالا،فقط نفروشید،کمپین عدم فروش توخپارس خوش بین
  مهدی احمدی(@mehdi6012)
  خپارس @تازمانی که حقوقی خپارس عملکردش این طوری باشه ،انتظارسودتواین سهم رونداشته باشیدبازیگرادای این سهم دوره جنگ اعصاب تواسراییل رودیده حالاحالاهاازرونمیره غافل ازاینکه من هم دوره ضدجنگ اعصاب توایران دیده ام فقط صبرتاوقتی که خودحقوقی سهم روببره بالا،فقط نفروشید،کمپین عدم فروش توخپارس
  مهدی احمدی(@mehdi6012)
  اگرسهامدارهای حقیقی فقط یه روزنفروشن ،حقیقی دست پاچه میشه ومثل عقرب سرگیجه میگیره وخودش به خودش نیش میزنه وحقوقی فاتحه الصلوات خپارس سوره حمدی بخوانیم انشاله باخانواده میرن به گور خوش بین
  مهدی احمدی(@mehdi6012)
  توف به روح پلیدوخبیث وکثیفت که دستهای پشت پرده درخپارس هست ،خداوند،حق ای حقوقی ازحلقومت میکشه بیرون ،چوب خداصدانداره این یکی رولااقل بدون به طرزعجیبی توخپارس کنترل قیمت هست هرلحظه حقوقی بخوادصف خریدمیکنه تورنج پایین خریده روتوصف خریدمیفروشه،دوباره روزازنوروزی ازنو خدالعنتت کنه جون سهم رومثل عزراییل گرفتی خوش بین
  مهدی احمدی(@mehdi6012)
  ازدوستان ،باتوجه به 236درصدافزایش سرمایه خپارس معقول ترین قیمت براقبل ازمجمع فوق العاده چندهست بعدازمجمع توچه قیمتی بازمیشه ،لطفاراهنمایی بفرمایید،متشکرم خوش بین
  مهدی احمدی(@mehdi6012)
  افزایش سرمایه ازارزیابی،67درص،مطالبات110درصو60درصداورده،ازمزایای افزایش سرمایه خپارس ولی دستهای پشت پرده درعدم رشدقیمت خپارس کاملامشهوداست به تکنیکال وفانمنتال نیزسهم چشمک زده ،حقوقی بی پدرومادری داره خپارس نمیذاره اب خوش ازگلوی حقیقی بره پایین
  مهدی احمدی(@mehdi6012)
  دوستان ،سهامداری باخپارس دراین روزها،یک اعصاب قوی میخوادجهت ضربه فنی کردن حقوقی ،سهامدارحقیقی یک روزاقدام به فروش نکند،همه چیزرومیشودولی متاسفانه ؟ خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟