20:44
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۵۱۶.۹
   -۷۱.۸۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۳،۶۱۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۳    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mbsh

محمدباقر یخچال شتربانی عضو از ۱۳۹۳/۰۲/۲۸

  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #وصنعتح سلام دوستان پرسودباشید خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #شکربن سلام دوستان درمنفی خریدنی است پرسود باشید خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #خاهن #خچرخش #خمحور دوستان شنبه برای گروه خودرو مناسب است پرسود باشید خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #گروه خودرو فردا وپس فردا برمی گردد خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #خاذین فردا روز خودرویهاست دوستان پرسودباشید خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #شلعاب خداوند به داداین سهامداران برس خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #خپارسح سلام دوستان فردادرمنفی خرید خوبی پرسودباشید خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #سکردح #کساپاح درمنفی دوستان پرسودباشید خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #سکردح #کساپاح درمنفی دوستان پرسودباشید خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #سکردح #پکرمانح #کساپاح دوستان پرسودباشید خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #کطبس #خرینگ #غشاذر دوستان پرسودشوید خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #بکهنوج ازمن کم شده دلیل آنرانمیدانم خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #کیمیا #تکنو #کطبس #بالبر پرسودباشید خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #غپاک #غاذر #مداران #مفاخر #کطبس پرسودباشید خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #حتوکا #کنور #کماسه #ولغدر دوستان پرسودباشید خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #تلیسه برای من خطازد خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #وساپا #خمهر دوستان پرسودباشید خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
  #ثفارسح #چکاوه دوستان پرسود باشید خوش بین
  محمدباقر یخچال شتربانی(@mbsh)
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟