20:45
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۷۴۱.۹
   ۴۵.۵۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۲۳،۷۸۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۵    ۱۲:۴۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mazangg

حسین اصغرزاده عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۰۲

  حسین اصغرزاده(@mazangg)
  حسین اصغرزاده(@mazangg)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  پلاسک13051275-2.3 %3.32 %
  ثنوسا651365130 %0.47 %
  چفیبر36953634-1.65 %3.26 %
  حتاید47964740-1.17 %15.93 %
  خپارس6966970.14 %3.64 %
  حخزر70416995-0.65 %16.99 %
  خودرو26912688-0.11 %1.47 %
  شرانل1211012037-0.6 %8.24 %
  کرمان73457197-2.01 %4.41 %
  رمپنا679068160.38 %2.77 %
  شبریز1959019402-0.96 %4.83 %
  فاذر29652919-1.55 %3.05 %
  شبندر10611107271.09 %0.52 %
  کنور346434860.64 %0.27 %
  مداران17401705-2.01 %3.94 %
  واتی39983872-3.15 %9.26 %
  وبانک3746428814.47 %7.09 %
  وبشهر21412107-1.59 %1.43 %
  وبیمه11281114-1.24 %3.79 %
  وساپا10821065-1.57 %5.31 %

  #سبد
  حسین اصغرزاده(@mazangg)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  پلاسک13051275-2.3 %3.32 %
  ثنوسا651365130 %0.47 %
  چفیبر36953634-1.65 %3.26 %
  حتاید47964740-1.17 %15.93 %
  خپارس6966970.14 %3.64 %
  حخزر70416995-0.65 %16.99 %
  خودرو26912688-0.11 %1.47 %
  شرانل1211012037-0.6 %8.24 %
  کرمان73457197-2.01 %4.41 %
  رمپنا679068160.38 %2.77 %
  شبریز1959019402-0.96 %4.83 %
  فاذر29652919-1.55 %3.05 %
  شبندر10611107271.09 %0.52 %
  کنور346434860.64 %0.27 %
  مداران17401705-2.01 %3.94 %
  واتی39983872-3.15 %9.26 %
  وبانک3746428814.47 %7.09 %
  وبشهر21412107-1.59 %1.43 %
  وبیمه11281114-1.24 %3.79 %
  وساپا10821065-1.57 %5.31 %

  #سبد
  حسین اصغرزاده(@mazangg)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  پلاسک13051275-2.3 %3.32 %
  ثنوسا651365130 %0.47 %
  چفیبر36953634-1.65 %3.26 %
  حتاید47964740-1.17 %15.93 %
  خپارس6966970.14 %3.64 %
  حخزر70416995-0.65 %16.99 %
  خودرو26912688-0.11 %1.47 %
  شرانل1211012037-0.6 %8.24 %
  کرمان73457197-2.01 %4.41 %
  رمپنا679068160.38 %2.77 %
  شبریز1959019402-0.96 %4.83 %
  فاذر29652919-1.55 %3.05 %
  شبندر10611107271.09 %0.52 %
  کنور346434860.64 %0.27 %
  مداران17401705-2.01 %3.94 %
  واتی39983872-3.15 %9.26 %
  وبانک3746428814.47 %7.09 %
  وبشهر21412107-1.59 %1.43 %
  وبیمه11281114-1.24 %3.79 %
  وساپا10821065-1.57 %5.31 %

  #سبد
  حسین اصغرزاده(@mazangg)
  #سبد البرز (4.52%) بترانس (12.11%) پلاسک (4.4%) چفیبر (2.72%) حتاید (8.99%) حفاری (3.51%) شبریز (3.94%) فلوله (5.56%) قلرست (2.11%) واتی (7.47%) والبر (3.5%) وبانک (4.32%) وبملت (2.38%) وبیمه (3.82%) وتوسم (3.12%) وساپا (5.09%) وسپه (1.42%) حخزر (8.56%) شرانل (7.42%) فاسمین (0.64%) مداران (3.98%) شبندر (0.43%)
  حسین اصغرزاده(@mazangg)
  #سبد البرز (4.52%) بترانس (12.11%) پلاسک (4.4%) چفیبر (2.72%) حتاید (8.99%) حفاری (3.51%) شبریز (3.94%) فلوله (5.56%) قلرست (2.11%) واتی (7.47%) والبر (3.5%) وبانک (4.32%) وبملت (2.38%) وبیمه (3.82%) وتوسم (3.12%) وساپا (5.09%) وسپه (1.42%) حخزر (8.56%) شرانل (7.42%) فاسمین (0.64%) مداران (3.98%) شبندر (0.43%)
  حسین اصغرزاده(@mazangg)
  #سبد البرز (5.67%) بترانس (15.2%) پلاسک (5.85%) چفیبر (3.64%) حتاید (12.06%) حفاری (4.5%) شبریز (5.28%) فلوله (6.98%) قلرست (2.78%) واتی (9.48%) والبر (4.66%) وبانک (5.44%) وبملت (3.19%) وبیمه (4.77%) وتوسم (4.05%) وساپا (6.44%)
  س
  حسین اصغرزاده(@mazangg)
  #سبد البرز (5.67%) بترانس (15.2%) پلاسک (5.85%) چفیبر (3.64%) حتاید (12.06%) حفاری (4.5%) شبریز (5.28%) فلوله (6.98%) قلرست (2.78%) واتی (9.48%) والبر (4.66%) وبانک (5.44%) وبملت (3.19%) وبیمه (4.77%) وتوسم (4.05%) وساپا (6.44%)
  نت
  حسین اصغرزاده(@mazangg)
  #سبد البرز (5.67%) بترانس (15.2%) پلاسک (5.85%) چفیبر (3.64%) حتاید (12.06%) حفاری (4.5%) شبریز (5.28%) فلوله (6.98%) قلرست (2.78%) واتی (9.48%) والبر (4.66%) وبانک (5.44%) وبملت (3.19%) وبیمه (4.77%) وتوسم (4.05%) وساپا (6.44%)
  حسین اصغرزاده(@mazangg)
  #سبد والبر (100%)
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟