00:48
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۷۴۱.۹
   ۴۵.۵۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۲۳،۷۸۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۵    ۱۲:۴۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mavashoma

محمد بانشی عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۰۵

  محمد بانشی(@mavashoma)
  #سبد خبهمن (22.85%) رمپنا (17.72%) ثعمرا (12.15%) اخابر (0.23%) کروی (30.7%) فاسمین (11.09%) تیپیکو (5.27%)
  محمد بانشی(@mavashoma)
  #سبد خبهمن (17.41%) رمپنا (17.93%) شتران (10.95%) ثعمرا (13.43%) اخابر (11.83%) کروی (28.45%)
  محمد بانشی(@mavashoma)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خبهمن33343216-3.54 %18.02 %
  رمپنا91501241735.7 %17.87 %
  شتران990500866416-12.53 %24.45 %
  ثعمرا39033695-5.33 %13.56 %
  اخابر35023344-4.51 %12.01 %
  کروی450045390.87 %14.09 %

  #سبد
  محمد بانشی(@mavashoma)
  #سبد خبهمن (18.02%) رمپنا (17.87%) شتران (24.45%) ثعمرا (13.56%) اخابر (12.01%) کروی (14.09%)
  محمد بانشی(@mavashoma)
  #سبد خبهمن (18.02%) رمپنا (17.87%) شتران (24.45%) ثعمرا (13.56%) اخابر (12.01%) کروی (14.09%)
  محمد بانشی(@mavashoma)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خبهمن33363232-3.12 %23.82 %
  رمپنا91501228034.21 %23.43 %
  شتران990500900249-9.11 %33.68 %
  ثعمرا390339220.49 %19.07 %

  #سبد
  محمد بانشی(@mavashoma)
  #سبد خبهمن (23.82%) رمپنا (23.43%) شتران (33.68%) ثعمرا (19.07%)
  محمد بانشی(@mavashoma)
  #سبد خبهمن (23.82%) رمپنا (23.43%) شتران (33.68%) ثعمرا (19.07%)
  محمد بانشی(@mavashoma)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وگستر32643092-5.27 %2.23 %
  آ س پ6276695610.83 %13.24 %
  دتولید188252308022.6 %22.87 %
  خراسان10687109512.47 %13.15 %
  خبهمن33803341-1.15 %11.8 %
  رمپنا91501214432.72 %14.88 %
  شتران990500909070-8.22 %21.84 %

  #سبد
  محمد بانشی(@mavashoma)
  #سبد وگستر (2.23%) آ س پ (13.24%) دتولید (22.87%) خراسان (13.15%) خبهمن (11.8%) رمپنا (14.88%) شتران (21.84%)
  محمد بانشی(@mavashoma)
  #سبد وگستر (2.23%) آ س پ (13.24%) دتولید (22.87%) خراسان (13.15%) خبهمن (11.8%) رمپنا (14.88%) شتران (21.84%)
  محمد بانشی(@mavashoma)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وگستر32643208-1.72 %15.89 %
  آ س پ626465775 %41.88 %
  دتولید221752443510.19 %0.01 %
  خراسان1068710511-1.65 %42.22 %

  #سبد
  محمد بانشی(@mavashoma)
  #سبد وگستر (15.89%) آ س پ (41.88%) دتولید (0.01%) خراسان (42.22%)
  محمد بانشی(@mavashoma)
  #سبد وگستر (15.89%) آ س پ (41.88%) دتولید (0.01%) خراسان (42.22%)
  محمد بانشی(@mavashoma)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وگستر326432690.15 %76.35 %
  ثشرق34273153-8 %23.65 %

  #سبد
  محمد بانشی(@mavashoma)
  #سبد وگستر (76.35%) ثشرق (23.65%)
  محمد بانشی(@mavashoma)
  #سبد وگستر (76.35%) ثشرق (23.65%)
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟