08:59
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۵۱۶.۹
   ۰
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۳،۶۱۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۴    ۰۶:۳۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mass97

مسعود تقيلو عضو از ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

  مسعود تقيلو(@mass97)
  #ولساپا با تبریک سال نو مراقب باشید هنوز هیچی نشده مذاکرات به توافق نیانجامیده وزیر بی کفایت اقتصاد میخواد با عرضه های فله ای گند بزنه به بورس تا تورمش رو ساختگی کنترل کنه بدبخت تر از اون هم پادوی بی لیاقتش فطانت میگه وزیر در پیشبرد بازار در 93 خیلی موثر بود لطفا از عرضه های احتمالی هیچی نخرید.
  مسعود تقيلو(@mass97)
  #تاپیکو با تبریک سال نو مراقب باشید هنوز هیچی نشده مذاکرات به توافق نیانجامیده وزیر بی کفایت اقتصاد میخواد با عرضه های فله ای گند بزنه به بورس تا تورمش رو ساختگی کنترل کنه بدبخت تر از اون هم پادوی بی لیاقتش فطانت میگه وزیر در پیشبرد بازار در 93 خیلی موثر بود لطفا از عرضه های احتمالی هیچی نخرید.
  مسعود تقيلو(@mass97)
  #غمینو با تبریک سال نو مراقب باشید هنوز هیچی نشده مذاکرات به توافق نیانجامیده وزیر بی کفایت اقتصاد میخواد با عرضه های فله ای گند بزنه به بورس تا تورمش رو ساختگی کنترل کنه بدبخت تر از اون هم پادوی بی لیاقتش فطانت میگه وزیر در پیشبرد بازار در 93 خیلی موثر بود لطفا از عرضه های احتمالی هیچی نخرید.
  مسعود تقيلو(@mass97)
  #اعتلا با تبریک سال نو مراقب باشید هنوز هیچی نشده مذاکرات به توافق نیانجامیده وزیر بی کفایت اقتصاد میخواد با عرضه های فله ای گند بزنه به بورس تا تورمش رو ساختگی کنترل کنه بدبخت تر از اون هم پادوی بی لیاقتش فطانت میگه وزیر در پیشبرد بازار در 93 خیلی موثر بود لطفا از عرضه های احتمالی هیچی نخرید.
  مسعود تقيلو(@mass97)
  #شپنا با تبریک سال نو مراقب باشید هنوز هیچی نشده مذاکرات به توافق نیانجامیده وزیر بی کفایت اقتصاد میخواد با عرضه های فله ای گند بزنه به بورس تا تورمش رو ساختگی کنترل کنه بدبخت تر از اون هم پادوی بی لیاقتش فطانت میگه وزیر در پیشبرد بازار در 93 خیلی موثر بود لطفا از عرضه های احتمالی هیچی نخرید.
  مسعود تقيلو(@mass97)
  #حسینا با تبریک سال نو مراقب باشید هنوز هیچی نشده مذاکرات به توافق نیانجامیده وزیر بی کفایت اقتصاد میخواد با عرضه های فله ای گند بزنه به بورس تا تورمش رو ساختگی کنترل کنه بدبخت تر از اون هم پادوی بی لیاقتش فطانت میگه وزیر در پیشبرد بازار در 93 خیلی موثر بود لطفا از عرضه های احتمالی هیچی نخرید.
  مسعود تقيلو(@mass97)
  #قاسم با تبریک سال نو مراقب باشید هنوز هیچی نشده مذاکرات به توافق نیانجامیده وزیر بی کفایت اقتصاد میخواد با عرضه های فله ای گند بزنه به بورس تا تورمش رو ساختگی کنترل کنه بدبخت تر از اون هم پادوی بی لیاقتش فطانت میگه وزیر در پیشبرد بازار در 93 خیلی موثر بود لطفا از عرضه های احتمالی هیچی نخرید.
  مسعود تقيلو(@mass97)
  #ونفت با تبریک سال نو مراقب باشید هنوز هیچی نشده مذاکرات به توافق نیانجامیده وزیر بی کفایت اقتصاد میخواد با عرضه های فله ای گند بزنه به بورس تا تورمش رو ساختگی کنترل کنه بدبخت تر از اون هم پادوی بی لیاقتش فطانت میگه وزیر در پیشبرد بازار در 93 خیلی موثر بود لطفا از عرضه های احتمالی هیچی نخرید.
  مسعود تقيلو(@mass97)
  #خکاوه با تبریک سال نو مراقب باشید هنوز هیچی نشده مذاکرات به توافق نیانجامیده وزیر بی کفایت اقتصاد میخواد با عرضه های فله ای گند بزنه به بورس تا تورمش رو ساختگی کنترل کنه بدبخت تر از اون هم پادوی بی لیاقتش فطانت میگه وزیر در پیشبرد بازار در 93 خیلی موثر بود لطفا از عرضه های احتمالی هیچی نخرید.
  مسعود تقيلو(@mass97)
  #خپارس با تبریک سال نو مراقب باشید هنوز هیچی نشده مذاکرات به توافق نیانجامیده وزیر بی کفایت اقتصاد میخواد با عرضه های فله ای گند بزنه به بورس تا تورمش رو ساختگی کنترل کنه بدبخت تر از اون هم پادوی بی لیاقتش فطانت میگه وزیر در پیشبرد بازار در 93 خیلی موثر بود لطفا از عرضه های احتمالی هیچی نخرید.
  مسعود تقيلو(@mass97)
  #تکمبا با تبریک سال نو مراقب باشید هنوز هیچی نشده مذاکرات به توافق نیانجامیده وزیر بی کفایت اقتصاد میخواد با عرضه های فله ای گند بزنه به بورس تا تورمش رو ساختگی کنترل کنه بدبخت تر از اون هم پادوی بی لیاقتش فطانت میگه وزیر در پیشبرد بازار در 93 خیلی موثر بود لطفا از عرضه های احتمالی هیچی نخرید.
  مسعود تقيلو(@mass97)
  #شتران با تبریک سال نو مراقب باشید هنوز هیچی نشده مذاکرات به توافق نیانجامیده وزیر بی کفایت اقتصاد میخواد با عرضه های فله ای گند بزنه به بورس تا تورمش رو ساختگی کنترل کنه بدبخت تر از اون هم پادوی بی لیاقتش فطانت میگه وزیر در پیشبرد بازار در 93 خیلی موثر بود لطفا از عرضه های احتمالی هیچی نخرید.
  مسعود تقيلو(@mass97)
  #شاوان با تبریک سال نو مراقب باشید هنوز هیچی نشده مذاکرات به توافق نیانجامیده وزیر بی کفایت اقتصاد میخواد با عرضه های فله ای گند بزنه به بورس تا تورمش رو ساختگی کنترل کنه بدبخت تر از اون هم پادوی بی لیاقتش فطانت میگه وزیر در پیشبرد بازار در 93 خیلی موثر بود لطفا از عرضه های احتمالی هیچی نخرید.
  مسعود تقيلو(@mass97)
  #شبندر با تبریک سال نو مراقب باشید هنوز هیچی نشده مذاکرات به توافق نیانجامیده وزیر بی کفایت اقتصاد میخواد با عرضه های فله ای گند بزنه به بورس تا تورمش رو ساختگی کنترل کنه بدبخت تر از اون هم پادوی بی لیاقتش فطانت میگه وزیر در پیشبرد بازار در 93 خیلی موثر بود لطفا از عرضه های احتمالی هیچی نخرید.
  مسعود تقيلو(@mass97)
  #وبصادر با تبریک سال نو مراقب باشید هنوز هیچی نشده مذاکرات به توافق نیانجامیده وزیر بی کفایت اقتصاد میخواد با عرضه های فله ای گند بزنه به بورس تا تورمش رو ساختگی کنترل کنه بدبخت تر از اون هم پادوی بی لیاقتش فطانت میگه وزیر در پیشبرد بازار در 93 خیلی موثر بود لطفا از عرضه های احتمالی هیچی نخرید.
  مسعود تقيلو(@mass97)
  #خودرو با تبریک سال نو مراقب باشید هنوز هیچی نشده مذاکرات به توافق نیانجامیده وزیر بی کفایت اقتصاد میخواد با عرضه های فله ای گند بزنه به بورس تا تورمش رو ساختگی کنترل کنه بدبخت تر از اون هم پادوی بی لیاقتش فطانت میگه وزیر در پیشبرد بازار در 93 خیلی موثر بود لطفا از عرضه های احتمالی هیچی نخرید.
  مسعود تقيلو(@mass97)
  #شاوان عیدتون عزا بشه دیشب یک دقیقه هم نتونستم بخوابم اصلا نمی تونم بفهمم چه بلایی بر سرمون اومد
  مسعود تقيلو(@mass97)
  #شاوان به حق پنج تن سرطان لاعلاج بگیری روحانی که سرمایه این همه بدبخت رو به باد دادی کاش ما هم به حرف تو و اون وزیر پستت گوش نمی کردیم و به جای سرمایه گذاری تو بورس تو مسیر بانه تهران باپولمون لباس گوشی رسیور قاچاق می کردیم که کلی سود کرده بودیم مثل برادران قاچاقچی خودمون روحانی فقط از خدا میخوام تا 26 اسفند 94 سرطان زمینگیرت کنه بگین انشاا.......................
  مسعود تقيلو(@mass97)
  نازنین خانم لطفا حتما این کار رو بکنین کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من
  مسعود تقيلو(@mass97)
  شاخص باید تا 6000 تا می ریخت این فطانت دوباره دستکاری کرد از ساعت 11نیم به بعد شاخص تکون نخورد با وجود فروش 30میلیونی شبندر فقط
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟