02:40
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۸،۲۰۲.۳
   ۱۹۶.۴۳
  • ارزش بازار
  • ۳،۵۱۹،۱۳۲ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۸/۲۷    ۱۳:۴۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

masoodst

کانال بورس تاپ boursetop@ عضو از ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

  کانال بورس تاپ boursetop@(@masoodst)
  #وبیمه هدف این سهم درپایان موج5 380تومان وحداکثر420 تومان هست
  کانال بورس تاپ boursetop@(@masoodst)
  #دانا هشدار خروج احتیاط کنید
  کانال بورس تاپ boursetop(@masoodst)
  #فاراک تازمانی ک 200تومان رو از دست نداده جای رشد تا 270 و304 تومان در کوتاه مدت فشار فروش دیروز وامروز کاملا طبیعی بود و از فردا متعادل خواهد شد
  اینستاگرام:بورس تاپ masood057(@masoodst)
  #کاذر سلام دوستان تجمع سهامداران نمادهای متوقف شده روز شنبه ساعت 10 روبروی سازمان بورس تهران آدرس:میدان ونک ابتدای ملاصدرا هرکسی تمایل داشت بیات صحبت کنه واز حقش دفاع منه تمایل نداشتید صبح تاشب بشینید توسهام یاب ومنتظر معجزه باشید ازدوستانی که اطلاع رسانی کردند صمیمانه تشکرمیکنم ازپرویز خالقی هم تشکرمیکنم ک آگهی تجمع رو زد توکانالش وعده ما شنبه ساعت 10صبح #کطبس #دی #قاسم #کچینی
  اینستاگرام:بورس تاپ masood057(@masoodst)
  #وبصادر سلام دوستان تجمع سهامداران نمادهای متوقف شده روز شنبه ساعت10 روبروی سازمان بورس تهران آدرس:میدان ونک ابتدای ملاصدرا...!! هرکسی تمایل داشت بیات صحبت کنه و از حقش دفاع کنه تمایل نداشتید صبح تا شب بشینید تو سهام یاب ومنتظرمعجزه باشید ازدوستانیکه اطلاع رسانی کردند صمیمانه تشکر میکنم ازپرویز خالقی هم تشکرمیکنم ک آگهی تجمع رو زدتو کانالش وعده ما شنبه ساعت 10 #لسرما #شدوص #شبریز #آکنتور
  اینستاگرام:بورس تاپ masood057(@masoodst)
  #فاراک سلام دوستان تجمع سهامداران نمادهای متوقف شده روز شنبه ساعت 10 روبروی سازمان بورس تهران :آدرس میدان ونک ابتدای ملاصدرا...!!!!!!! هرکسی تمایل داشت بیات صحبت کنه و از حقش دفاع کنه تمایل نداشتید صبح تاشب بشینید تو سهام یاب ومنتظر معجزه باشید ازدوستانیکه اطلاع رسانی کردن صمیمانه تشکرمیکنم از پرویزخالقی هم تشکرمیکنم ک آگهی تجمع رو زد توکانالش وعده ما شنبه ساعت 10 صبح #وگردش #فایرا آکنتور #شمواد
  اینستاگرام:بورس تاپ masood057(@masoodst)
  #فاراک تجمع سهامداران نمادهای متوقف شده روز شنبه ساعت 10_ دوستان امروز بادوستان خبرنگار صحبت کردیم و اعلام همکاری کردن گفتند هر جا باشه پوشش میدیم! دوستان لطفا نظر بدید مکان تجمع کجا باشه؟ 1_روبروی مجلس 2_روبروی تالارحافظ 3_روبروی سازمان بورس تهران ازدوستانی که حمایت کردن و اطلاع رسانی میکنند صمیمانه تشکرمیکنم! روزپنج شنبه مکان قطعی تجمع رو اطلاع رسانی میکنیم حق گرفتنیست بانفرین کردن وبدوبیراه گفتن اتفاق خاصی نمیفته #آکنتور #رمپنا #وگردش #وبصادر (اطلاع رسانی کنید)
  اینستاگرام:بورس تاپ masood057(@masoodst)
  #کطبس دوستان توجه کنیدهدف از این تجمع اتحادبین سهامداران بازگشایی نمادها_آزادشدن سرمایه سهامداران وبرطرف شدن مشکلات هست!! شرکتهای بورسی وفرابورسی_بانکها_کارخانه هاوسازمانهای مختلف دارن ب فعالیتشون ادامه میدن! باوجودمشکلات فراوان مدیرعامل ودار ودسته اش وکارمندان بالاترین حقوق ومزایارو میگیرند این وسط تنها قربانی ماسهامداران هستیم! مگربازاربورس بازارعرضه وتقاضانیست؟ طی این سالها بارهاضرردادیم هیچ حرفی واعتراضی نکردیم ومسئولیت خریدوفروش رابه عهده گرفتیم! حال طبق کدام قانون سرمایه سهامداران رابلوکه میکنند؟ طبق کدام قانون نمادها سه وشش ماه ویک وبعضادوسال ازتابلوی معاملاتی باید دورباشدواین وسط تنها قربانی سهامدارباشد! ب چ چیزی دلخوش باشیم؟هنگ کردن هسته معاملات ک دریغ از یک عذرخواهی_معاملات بلوکی وشاخص سازی_اوراق بدهی یاسودنقدی ک فورا ازقیمت سهم کم میشه وبعداز8ماه وگاها چندسال پولی ک از منه سهامدار کم شده پرداخت میشه! باتوقف نمادها مشکلات شرکتها برطرف شدوحل شد؟ وقتی همه این شرکتها مشکل دارند عرضه اولیه چرا؟ ازتوقف وتجارت_وبملت_مرقام_کگاز_خساپا و.... چه نتیجه ای حاصل شد جز آب شدن سرمایه سهامداران! شتوکا_شلیا_کماسه وبعضی ازنمادها بعداز رشدشارپ بارهابه دلایل مختلف متوقف شدند!!!چرانمادهایی مثل فاذر خودرو خریخت حکشتی خبهمن وخیلی ازنمادها بعداز اصلاح فرسایشی متوقف نشدند؟ ومسئولین واکنش نشان ندادند؟ نمادی باهزاردرصد تعدیل مثبت متوقف میشه وهیچ اتفاق مثبتی نمیفته نمادی دیگربا30درصد تعدیل منفی بعداز ماههاتوقف 20 الی 30درصد سرمایه سهامداران در بازگشایی آب میشه! آیا مسئولین بفکرسرمایه سهامداران هستند؟قضاوت باشما باخبرگزاری هاورسانه های خبری صحبت کردیم استقبال کردندوقرارشدحضورداشته باشندوحمایت کنندازدوستان هم تقاضادارم ب خبرگزاریهاورسانه های مختلف اطلاع بدن تا این تجمع بازتاب بیشتری داشته باشدومفیدوراهگشاباشد وفراموش نکنیدهمه یک درد ویک هدف مشترک داریم!! تجمع سهامداران نمادهای متوقف شده در روز شنبه قطعی میباشد حتی اگر روز چهارشنبه تمام نمادهارا بازکنند هرکسی نگران سرمایه خودش هست ازشهرستانی های عزیز گرفته تا پایتخت نشینان حضورداشته باشید! وعده ما روز شنبه30/11/1395 روبروی سازمان بورس... نمایش بیشتر
  اینستاگرام:بورس تاپ masood057(@masoodst)
  #شپلی دوستان توجه کنید هدف از این تجمع اتحادبین سهامداران_بازگشایی نمادها_آزادشدن سرمایه سهامداران وبرطرف شدن مشکلات هست! شرکتهای بورسی وفرابورسی_بانکها_کارخانه ها وسازمانهای مختلف دارن ب فعالیتشون ادامه میدن! باوجود مشکلات فراوان مدیرعامل و دار ودسته اش وکارمندان بالاترین حقوق ومزایا رومیگیرندو این وسط تنها قربانی ماسهامداران هستیم! مگربازار بورس بازار عرضه وتقاضا نیست؟ طی این سالها بارهاضرر دادیم هیچ حرفی واعتراضی نکردیم ومسئولیت خریدوفروش را به عهده گرفتیم! حال طبق کدام قانون سرمایه سهامداران را بلوکه میکنند؟ طبق کدام قانون نمادها سه وشش ماه ویک وبعضا دوسال از تابلوی معاملاتی باید دورباشندو این وسط سهامداران تنها قربانی این توقف ها هستند! ب چ چیزی دلخوش باشیم؟هنگ کردن هسته معاملات ک دریغ از یک عذرخواهی_معاملات بلوکی وشاخص سازی_اوراق بدهی یاسودنقدی ک فورا از قیمت سهم کم میشه وبعداز8ماه وگاها هم چندسال پولی ک ازمنه سهامدار کم شده پرداخت میشه! باتوقف نمادهامشکلات شرکتها برطرف شدوحل شد؟ ازتوقف وتجارت_وبملت_مرقام_کگاز_خساپا و... چ نتیجه ای حاصل شد جز آب شدن سرمایه سهامداران! شتوکا_شلیا_کماسه وبعضی از نمادها بعداز رشدشارپ بارها بدلایل مختلف متوقف شدند!!!چرانمادهایی مثل فاذر خودرو خریخت حکشتی خبهمن بدلیل اصلاح فرسایشی متوقف نشدند؟ومسئولین واکنش نشان ندادند؟ نمادی باهزاردرصدتعدیل مثبت متوقف میشه وهیچ اتفاق مثبتی نمیفتهنمادی دیگر با30درصدتعدیل منفی بعداز ماهها توقف 20 الی30درصد سرمایه سهامداران آب میشه!آیامسئولین بفکرسرمایه سهامداران هستند؟قضاوت با شما باخبرگزاریهاورسانه های خبری صحبت کردیم استقبال کردندوقرارشد حضورداشته باشندوحمایت کنند از دوستان هم تقاضادارم ب خبرگزاریهاورسانه های مختلف خبری اطلاع بدن تا این تجمع بازتاب بیشتری داشته باشدومفیدوراهگشاباشدوفراموش نکنیدهمه یک درد ویک هدف مشترک را داریم!! تجمع سهامداران نمادهای متوقف شده در روز شنبه قطعی میباشد حتی اگر روز چهارشنبه تمام نمادهارا بازکنند هرکسی نگران سرمایه خودش هست ازشهرستانی های عزیز گرفته تا پایتخت نشینان حضورداشته باشید!! وعده ما روز شنبه30/11/1395 ساعت 10 روبروی سازمان بورس تهران (باحضور رسانه های... نمایش بیشتر
  اینستاگرام:بورس تاپ masood057(@masoodst)
  #خوساز متاسفانه بعضی ها بجای هم دردی با سهامداران خوساز میان اینجا باکلی ذوق نظر میدن واقعا جای تاسف داره همین بلا یک روزی سر تو هم میات اقایی ک ذوق کردی و میگی منفی های فردا پس فردا برای خرید جذاب هست..... این سهمو ندارم وفقط میتونم ابراز همدردی کنم امیدوارم ضررهاتون جبران بشه
  اینستاگرام:بورس تاپ masood057(@masoodst)
  #خساپا دوستان توجه کنیدهدف از این تجمع اتحادبین سهامداران بازگشایی نمادها_آزادشدن سرمایه سهامداران وبرطرف شدن مشکلات هست! شرکتهای بورسی وفرابورسی بانکها کارخانه هاوسازمانهای مختلف دارن ب فعالیتشون ادامه میدن! باوجودمشکلات فراوان مدیرعامل ودار ودسته اش و کارمندان بالاترین حقوق ومزایارو میگیرندواین وسط تنها قربانی ماسهامداران هستیم! مگربازاربورس بازارعرضه وتقاضانیست؟طی این سالها بارهاضرر دادیم هیچ حرفی واعتراضی نکردیم ومسئولیت خریدوفروش را به عهده گرفتیم! حال طبق کدام قانون سرمایه سهامداران رابلوکه میکنند؟ طبق کدام قانون نمادهاسه وشش ماه ویک وبعضأ دوسال ازتابلوی معاملاتی باید دور باشد؟ واین وسط تنها قربانی سهامدارباشد! ب چه چیزی دلخوش باشیم هنگ کردن هسته معاملات ک دریغ ازیک عذرخواهی_معاملات بلوکی وشاخص سازی_اوراق بدهی یاسودنقدی کفورا از قیمت سهم کم میشودوبعداز8ماه وگاهأ هم چندسال پولی ک ازمنه سهامدار کم شده پرداخت میشه! باتوقف نمادها مشکلات شرکتهابرطرف شدو حل شد؟ ازتوقف وتجارت وبملت مرقام کگاز خساپا چ نتیجه ای حاصل شد؟ جز آب شدن سرمایه سهامداران! شتوکا_شلیا_کماسه وبعضی از نمادهابعداز رشدشارپ بارهابدلایل مختلف متوقف شدند!چرانمادهایی مثل فاذر خودرو حکشتی خریخت خبهمن بدلیل اصلاح فرسایشی متوقف نشدند؟ومسئولین واکنش نشان ندادند؟ نمادی باهزاردرصدتعدیل مثبت متوقف میشه وهیچ اتفاق مثبتی نمیفته! نمادی دیگربا30درصدتعدیل منفی بعداز ماهها توقف 20 الی30درصد سرمایه سهامداران دربازگشایی آب میشه! آیامسئولین بفکرسرمایه سهامداران هستند؟قضاوت باشما باخبرگزاریهاورسانه های خبری صحبت کردیم استقبال کردندوقرارشدحضورداشته باشندوحمایت کنندازدوستان هم تقاضادارم ب خبرگزاریهاورسانه های خبری مختلف اطلاع بدن تا این تجمع بازتاب بیشتری داشته باشدومفیدوراهگشاباشدوفراموش نکنیدهمه یک دردویک هدف مشترک داریم! تجمع سهامداران نمادهای متوقف شده در روزشنبه قطعی میباشد حتی اگرروزچهارشنبه همه نمادها را بازکنند!هرکسی نگران سرمایه خودش هست ازشهرستانی های عزیز گرفته تاپایتخت نشینان حضورداشته باشید! وعده ماروزشنبه30/11/1395 ساعت10 روبروی سازمان بورس(تالارحافظ) (باحضور رسانه های خبری) (اطلاع... نمایش بیشتر
  اینستاگرام:بورس تاپ masood057(@masoodst)
  #شتوکا دوستان توجه کنیدهدف از این تجمع اتحادبین سهامداران بازگشایی نمادهاوآزادشدن سرمایه سهامداران وبرطرف شدن مشکلات هست شرکتهای بورسی و فرابورسی_بانکها کارخانه ها وسازمانهای مختلف دارن ب فعالیتشون ادامه میدن!!!باوجودمشکلات فراوان مدیرعامل ودار ودسته اش وکارمندان دارن بالاترین حقوق ومزایارو میگیرند واین وسط تنها قربانی ماسهامداران هستیم! مگربازاربورس بازار عرضه وتقاضانیست؟طی این سالها بارهاضرردادیم هیچ حرفی واعتراضی نکردیم ومسئولیت خریدوفروش رابه عهده گرفتیم! حال طبق کدام قانون سرمایه سهامداران را بلوکه میکنند؟ طبق کدام قانون نمادها سه وشش ماه ویک وبعضأ دوسال از تابلوی معاملاتی باید دور باشد؟ واین وسط تنها قربانی سهامداران باشند ب چه چیزی دلخوش باشیم هنگ کردن هسته معاملات ک دریغ از یک عذرخواهی_معاملات بلوکی وشاخص سازی_اوراق بدهی یاسود نقدی ک فورأ از قیمت سهم کم میشودوبعداز 8ماه وگاهأ بعداز چند سال پولی ک از منه سهامدار کم شده پرداخت میشه!باتوقف نمادها مشکلات شرکتهابرطرف شد؟وحل شد؟ وقتی همه این شرکتها مشکل دارندعرضه اولیه چرا؟ از توقف وتجارت وبملت مرقام کگاز خساپا و... چ نتیجه ای حاصل شد جز آب شدن سرمایه سهامداران! شتوکا_شلیا_کماسه وبعضی ازنمادها بعداز رشد شارپ بارها بدلایل مختلف متوقف شدند!!!چرا نمادهایی مثل فاذر خودرو خریخت حکشتی خبهمن بدلیل اصلاح فرسایشی متوقف نشدند؟ومسئولین واکنش نشان ندادند؟نمادی باهزار درصد تعدیل مثبت متوقف میشه وهیچ اتفاق مثبتی نمیفته نمادی دیگربا30درصد تعدیل منفی بعداز ماهها توقف 20 الی 30درصدسرمایه سهامداران دربازگشایی آب میشود! آیا مسئولین درسازمان بفکرسرمایه سهامداران هستند؟قضاوت با شما!!! باخبرگزاری ها ورسانه ها صحبت کردیم واستقبال کردندوقرارشدحضورداشته باشندوحمایت کننداز دوستان هم تقاضادارم ب خبرگزاری هاورسانه های خبری مختلف اطلاع بدن تا این تجمع واتحاد بازتاب بیشتری داشته باشدومفیدوراهگشاباشد وفراموش نکنید همه یک دردویک هدف مشترک داریم! تجمع سهامداران نمادهای متوقف شده در روز شنبه قطعی میباشدحتی اگر روز چهارشنبه تمام نمادها را بازکنند! هرکسی نگران سرمایه خودش هست ازشهرستانی های عزیز گرفته تا پایتخت نشینان حضور داشته باشید وعده ماروز... نمایش بیشتر
  اینستاگرام:بورس تاپ masood057(@masoodst)
  #فاراک دوستان توجه کنید هدف از این تجمع اتحادبین سهامداران بازگشایی نمادها_آزادشدن سرمایه سهامداران وبرطرف شدن مشکلات هست شرکتهای بورسی وفرابورسی_بانکها_کارخانه هاوسازمانهای مختلف دارن ب فعالیتشون ادامه میدن! باوجودمشکلاتفراوان مدیرعامل و دار ودسته اش و کارمندان بالاترین حقوق ومزایا رو میگیرنداین وسط تنها قربانی ماسهامداران هستیم؟ مگربازار بورس بازار عرضه وتقاضا نیست؟ طی این سالها بارها ضرردادیم هیچ حرفی واعتراضی نکردیم ومسئولیت خرید وفروش را ب عهده گرفتیم! حال طبق کدام قانون سرمایه سهامداران را بلوکه میکنند؟ طبق کدام قانون نمادنمادها سه وشش ماه ویک وبعضأ دوسال ازتابلوی معاملاتی باید دور باشد؟ واین وسط تنها قربانی سهامداران هستند! ب چه چیزی دلخوش باشیم هنگ کردن هسته معاملات ک دریغ از یک عذرخواهی_معاملات بلوکی وشاخص سازی_اوراق بدهی یاسودنقدی ک فورأ از قیمت سهم کم میشود وبعداز 8ماه وگاها هم بعداز چندسال پولی ک ازمنه سهامدارکم شده پرداخت میشه!!! باتوقف نمادهامشکلات شرکتهابرطرف شدو حل شد؟ وقتی همه این شرکتها مشکل دارند عرضه اولیه چرا؟؟ ازتوقف وتجارت_وبملت_مرقام_کگاز_خساپا و.... چ نتیجه ای حاصل شد؟؟؟ جز آب شدن سرمایه سهامداران!! شتوکا شلیا کماسه وبعضی از نمادها بعداز رشدشارپ بارهابدلایل مختلف متوقف شدند چرانمادهایی مثل فاذر خودرو خریخت حکشتی خبهمن وخیلی ازنمادها بدلیل اصلاح فرسایشی متوقف نشدندومسئولین واکنش ندادند؟؟ نمادی باهزاردرصدتعدیل مثبت متوقف میشه وهیچ اتفاق مثبتی نمیفته نمادی دیگربا30درصدتعدیل منفی بعدازماهها توقف 20 الی 30درصد سرمایه سهامداران دربازگشایی آب میشه! آیامسئولین درسازمان بفکر سرمایه سهامداران هستند؟؟؟ قضاوت باشما باخبرگزاری هاورسانه ها صحبت کردیم استقبال کردندوقرارشدحضور داشته باشندوحمایت کنندازدوستان هم تقاضادارم ب خبرگزاری هاورسانه های خبری مختلف اطلاع بدن تااین تجمع واتحادبازتاب بیشتری داشته باشدومفیدوراهگشاباشدوفراموش نکنیدهمه یک دردویک هدف مشترک داریم! تجمع سهامداران نمادهای متوقف در روز شنبه قطعی میباشدحتی اگر روز چهارشنبه تمام نمادهارا بازکنند!! هرکسی نگران سرمایه خودش هست از شهرستانیهای عزیز تا پایتخت نشینان حضورداشته باشید! وعده ماروز شنبه... نمایش بیشتر
  اینستاگرام:بورس تاپ masood057(@masoodst)
  #لسرما #لکما #تپکو تجمع اعتراضی سهامداران نمادهای متوقف شده (باحضور رسانه های خبری) اعتراض ب سیاستهای غلط مسولین سازمان بدلیل توقف طولانی مدت نمادها وبلوکه کردن سرمایه سهامداران_ایجاد بی اعتمادی_خروج نقدینگی ونابودی بازارسرمایه روز شنبه مورخ 30/11/1395 ساعت10 روبروی سازمان بورس تهران (تالارحافظ) حضور داشته باشید (اطلاع رسانی کنید)
  اینستاگرام:بورس تاپ masood057(@masoodst)
  #خاور #خبهمن تجمع اعتراضی سهامداران نمادهای متوقف شده وزیان دیده (باحضور رسانه های خبری) اعتراض ب سیاستهای غلط مسولین سازمان بدلیل توقف طولانی مدت نمادها وبلوکه کردن سرمایه سهامداران_ایجادبی اعتمادی_خروج نقدینگی و نابودی بازارسرمایه روز شنبه مورخ30/11/1395 ساعت 10 روبروی سازمان بورس تهران (اطلاع رسانی کنید) #خودرو #فاذر #خزامیا
  اینستاگرام:بورس تاپ masood057(@masoodst)
  #سکارون #زاگرس #وبشهر تجمع اعتراضی سهامداران نمادهای متوقف شده وزیان دیده (باحضور رسانه های خبری) اعهتراض ب سیاست های غلط مسولین سازمان بدلیل توقف طولانی مدت نمادها وبلوکه کردن سرمایه سهامداران _ایجادبی اعتمادی_خروج نقدینگی ونابودی بازارسرمایه روزشنبه مورخ 30/11/1395 ساعت10 روبروی سازمان بورس تهران (اطلاع رسانی کنید) #شدوص #مرقام
  اینستاگرام:بورس تاپ masood057(@masoodst)
  #وپاسار #وپست تجمع اعتراضی سهامداران نمادهای متوقف شده وزیان دیده (باحضور رسانه های خبری) اعتراض ب سیاستهای غلط مسولین سازمان بدلیل توقف طولانی مدت نمادها وبلوکه کردن سرمایه سهامداران_ایجاد بی اعتمادی_خروج نقدینگی ونابودی بازار سرمایه روز شنبه مورخ 30/11/1395 ساعت10 روبروی سازمان بورس تهران (اطلاع رسانی کنید) #شپلی #شمواد #قاسم
  اینستاگرام:بورس تاپ masood057(@masoodst)
  #فاراک #خوساز #شبریز تجمع اعتراضی سهامداران نمادهای متوقف شده وزیان دیده (با حضور رسانه های خبری) اعتراض ب سیاستهای غلط مسولین سازمان بدلیل توقف طولانی مدت نمادها وبلوکه کردن سرمایه سهامداران ایجادبی اعتمادی_خروج نقدینگی_نابودی بازار سرمایه روز شنبه مورخ 30/11/1395 ساعت 10 روبروی سازمان بورس تهران (اطلاع رسانی کنید) #غاذر #ذوب #فاراک #شلیا #قاسم #شدوص
  اینستاگرام:بورس تاپ masood057(@masoodst)
  #خکاوه تجمع سهامداران نمادهای متوقف شده وزیاندیده ب سیاستهای غلط مسولین سازمان بدلیل توقف طولانی نمادها_بلوکه کردن سرمایه سهامداران ایجاد بی اعتمادی_خروج نقدینگی ونابودی بازار سرمایه _باحضور رسانه های خبری روز شنبه مورخ 30/11/1395 ساعت 10 روبروی سازمان بورس تهران (اطلاع رسانی کنید) #خساپا #وبملت #وتجارت #وپارس #وپاسار #وپست #وگردش #ونوین #سمایه #دی #شپلی #شمواد #وزمین #کگاز #مرقام
  اینستاگرام:بورس تاپ masood057(@masoodst)
  #آکنتور #رمپنا تجمع اعتراضی سهامداران نمادهای متوقف شده و زیاندیده ب سیاستهای غلط مسولین سازمان بورس بدلیل توقف نمادها ب مدت طولانی ونامعلوم_ بلوکه کردن سرمایه سهامداران_ ایجادبی اعتمادی_ خروج نقدینگی_ ونابودی بازار_ باحضور رسانه های خبری روز شنبه مورخ 30/11/1395 ساعت 10 روبروی سازمان بورس تهران(اطلاع رسانی کنید) #وبصادر #وگردش #فایرا #شتوکا #خاور
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟