13:04
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۸،۲۶۱.۲
   ۵۸.۹۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۵۲۱،۵۶۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۸/۲۹    ۱۲:۳۴

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

masoodmolavi

مسعود مولوی عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #شاوان امروز کچاد مهندسی شد بخدانگاه بنیادی یعنی سهم 4200 تومنیت بشه 2200 اوایل که وارد بورس شدم میگفتن دانش بورسی یعنی نگهداری سهام بنیادی من بیچاره 7 تا سهم بنیادی تا 8 ماه نگه داشتم اما این دروغه و فقط بازی با روان جوانان بیکاره پناه آورده به بورس شاخص یک روز مثبت 4 روز منفی هدف دست کردن در جیب مردم و جمع کردن نقدینگی اگه از بورس خارج نشید مجبورتون میکنن که خارج بشید شاخصی که مهندسی شده و در حال حاضر شاخص در محدوده 55 تا 60 هزاره که با دوز کلک و حقه بازی شده 74 هزار
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #شاوان امروز کچاد مهندسی شد بخدانگاه بنیادی یعنی سهم 4200 تومنیت بشه 2200 اوایل که وارد بورس شدم میگفتن دانش بورسی یعنی نگهداری سهام بنیادی من بیچاره 7 تا سهم بنیادی تا 8 ماه نگه داشتم اما این دروغه و فقط بازی با روان جوانان بیکاره پناه آورده به بورس شاخص یک روز مثبت 4 روز منفی هدف دست کردن در جیب مردم و جمع کردن نقدینگی اگه از بورس خارج نشید مجبورتون میکنن که خارج بشید شاخصی که مهندسی شده و در حال حاضر شاخص در محدوده 55 تا 60 هزاره که با دوز کلک و حقه بازی شده 74 هزار
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #شاوان پسهد هم سهم بنیادی بود خیر سرش
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #شاوان فملی وبملت شاوان شبندر ولصنم معنی سهام بنیادی بعد از 8 ماه شده 50 درصد ضرر
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #شاوان مهندسی نماد کچاد به صورت کاملا حرفه ای
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #شاوان نگاه بنیادی یعنی سهم 4200 تومنیت بشه 2200 اوایل که وارد بورس شدم میگفتن دانش بورسی یعنی نگهداری سهام بنیادی من بیچاره 7 تا سهم بنیادی تا 8 ماه نگه داشتم اما این دروغه و فقط بازی با روان جوانان بیکاره پناه آورده به بورس شاخص یک روز مثبت 4 روز منفی هدف دست کردن در جیب مردم و جمع کردن نقدینگی اگه از بورس خارج نشید مجبورتون میکنن که خارج بشید شاخصی که مهندسی شده و در حال حاضر شاخص در محدوده 55 تا 60 هزاره که با دوز کلک و حقه بازی شده 74 مدیران نالایق استعفا با شیب ملایم
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #شاوان نگاه بنیادی یعنی سهم 4200 تومنیت بشه 2200
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #شاوان سهام بنیادی یعنی کشکککککککککک
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #شاوان بازی با روان جوانان بیکار پناه آورده به بورس شاخص یک روز مثبت 4 روز منفی هدف دست کردن در جیب مردم و جمع کردن نقدینگی اگه از بورس خارج نشید مجبورتون میکنن که خارج بشید شاخصی که مهندسی شده و در حال حاضر شاخص در محدوده 55 تا 60 هزاره که با دوز کلک و حقه بازی شده 74 مدیران نالایق استعفا با شیب ملایم
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #شاوان بازی با روان جوانان بیکار پناه آورده به بورس شاخص یک روز مثبت 4 روز منفی هدف دست کردن در جیب مردم و جمع کردن نقدینگی اگه از بورس خارج نشید مجبورتون میکنن که خارج بشید شاخصی که مهندسی شده و در حال حاضر شاخص در محدوده 55 تا 60 هزاره که با دوز کلک و حقه بازی شده 74 مدیران نالایق استعفا با شیب ملایم
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #شاوان بازی با روان جوانان بیکار پناه آورده به بورس شاخص یک روز مثبت 4 روز منفی هدف دست کردن در جیب مردم و جمع کردن نقدینگی اگه از بورس خارج نشید مجبورتون میکنن که خارج بشید شاخصی که مهندسی شده و در حال حاضر شاخص در محدوده 55 تا 60 هزاره که با دوز کلک و حقه بازی شده 74 مدیران نالایق استعفا با شیب ملایم
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #شاوان بازی با روان جوانان بیکار پناه آورده به بورس شاخص یک روز مثبت 4 روز منفی هدف دست کردن در جیب مردم و جمع کردن نقدینگی اگه از بورس خارج نشید مجبورتون میکنن که خارج بشید شاخصی که مهندسی شده و در حال حاضر شاخص در محدوده 55 تا 60 هزاره که با دوز کلک و حقه بازی شده 74 مدیران نالایق استعفا با شیب ملایم
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #سشرق بازی با روان جوانان بیکار پناه آورده به بورس شاخص یک روز مثبت 4 روز منفی هدف دست کردن در جیب مردم و جمع کردن نقدینگی اگه از بورس خارج نشید مجبورتون میکنن که خارج بشید شاخصی که مهندسی شده و در حال حاضر شاخص در محدوده 55 تا 60 هزاره که با دوز کلک و حقه بازی شده 74 مدیران نالایق استعفا با شیب ملایم
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #سشرق بازی با روان جوانان بیکار پناه آورده به بورس شاخص یک روز مثبت 4 روز منفی هدف دست کردن در جیب مردم و جمع کردن نقدینگی اگه از بورس خارج نشید مجبورتون میکنن که خارج بشید شاخصی که مهندسی شده و در حال حاضر شاخص در محدوده 55 تا 60 هزاره که با دوز کلک و حقه بازی شده 74 مدیران نالایق استعفا با شیب ملایم
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #سشرق بازی با روان جوانان بیکار پناه آورده به بورس شاخص یک روز مثبت 4 روز منفی هدف دست کردن در جیب مردم و جمع کردن نقدینگی اگه از بورس خارج نشید مجبورتون میکنن که خارج بشید شاخصی که مهندسی شده و در حال حاضر شاخص در محدوده 55 تا 60 هزاره که با دوز کلک و حقه بازی شده 74 مدیران نالایق استعفا با شیب ملایم
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #سشرق بازی با روان جوانان بیکار پناه آورده به بورس شاخص یک روز مثبت 4 روز منفی هدف دست کردن در جیب مردم و جمع کردن نقدینگی اگه از بورس خارج نشید مجبورتون میکنن که خارج بشید شاخصی که مهندسی شده و در حال حاضر شاخص در محدوده 55 تا 60 هزاره که با دوز کلک و حقه بازی شده 74 مدیران نالایق استعفا با شیب ملایم
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #سشرق بازی با روان جوانان بیکار پناه آورده به بورس شاخص یک روز مثبت 4 روز منفی هدف دست کردن در جیب مردم و جمع کردن نقدینگی اگه از بورس خارج نشید مجبورتون میکنن که خارج بشید شاخصی که مهندسی شده و در حال حاضر شاخص در محدوده 55 تا 60 هزاره که با دوز کلک و حقه بازی شده 74 مدیران نالایق استعفا با شیب ملایم
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #سشرق بازی با روان جوانان بیکار پناه آورده به بورس شاخص یک روز مثبت 4 روز منفی هدف دست کردن در جیب مردم و جمع کردن نقدینگی اگه از بورس خارج نشید مجبورتون میکنن که خارج بشید شاخصی که مهندسی شده و در حال حاضر شاخص در محدوده 55 تا 60 هزاره که با دوز کلک و حقه بازی شده 74 مدیران نالایق استعفا با شیب ملایم
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #سشرق بازی با روان جوانان بیکار شاخص یک روز مثبت 4 روز منفی هدف دست کردن در جیب مردم و جمع کردن نقدینگی اگه از بورس خارج نشید مجبورتون میکنن که خارج بشید شاخصی که مهندسی شده و در حال حاضر شاخص در محدوده 55 تا 60 هزاره که با دوز کلک و حقه بازی شده 74 مدیران نالایق استعفا با شیب ملایم
  مسعود مولوی(@masoodmolavi)
  #سشرق شاخص یک روز مثبت 4 روز منفی هدف دست کردن در جیب مردم و جمع کردن نقدینگی اگه از بورس خارج نشید مجبورتون میکنن که خارج بشید شاخصی که مهندسی شده و در حال حاضر شاخص در محدوده 55 تا 60 هزاره که با دوز کلک و حقه بازی شده 74 مدیران نالایق استعفا با شیب ملایم
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟