21:19
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۸،۲۰۲.۳
   ۱۹۶.۴۳
  • ارزش بازار
  • ۳،۵۱۹،۱۳۲ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۸/۲۷    ۱۳:۴۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

majidhosseini67

مجید حسینی عضو از ۱۳۹۳/۰۳/۲۳

  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  @mohammada123456 سلام آقای احمدی ممکنه تحلیلی از سهام خراسان رو بزارید؟با تشکر
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  #خراسان سلام به همه دوستان. کسی می تونه تحلیلی از سهام خراسان بزاره؟
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  #فارس #خراسان #جم http://sena.ir/Sena__20756__%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-24-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.Se خوش بین
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  #فارس #خراسان #جم http://sena.ir/Sena__20756__%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-24-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.Se خوش بین
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  تعدیل مثبت پتروشیمی ها در راه است. http://sena.ir/Sena__20756__%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-24-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.Se خوش بین
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  http://sena.ir/Sena__20756__%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-24-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.Se خوش بین
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  http://sena.ir/Sena__20756__%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-24-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.Se خوش بین
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  #فارس #خراسان #جم http://sena.ir/Sena__20756__%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-24-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.Se خوش بین
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  #فارس http://sena.ir/Sena__20756__%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-24-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.Se خوش بین
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  #خراسان http://sena.ir/Sena__20756__%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-24-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.Se خوش بین
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  http://sena.ir/Sena__20756__%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-24-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.Se خوش بین
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  #خراسان گاز مصرفی مجتمع های پتروشیمی 24% کاهش یافت. خرید همه سهمهای شرکت های پتروشیمی توصیه می گردد. خوش بین
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  #خراسان #جم سلام به همه دوستان یه خبر خوب همین الان اومد! http://sena.ir/Sena__20756__%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-24-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.Se خوش بین
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  #حسینا قبلا هم گفته بودم حسینا سهم خیلی خوبیه البته از الان به بعد یکم باید بلند مدت نگاه کنید چون سهم خیلی رشد کرده و ریسکش بالاست. از دوستان هم خواهش می کنم اگه تحلیل یا خبر دارن بزارن. کل کل که فایده نداره!
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  #حسینا سلام به همه دوستان در خوب بودن سهم حسینا شکی نیست. ولی باید دید بلند مدت داشته باشین. ریسک این سهم در کوتاه مدت بسیار بالاست.
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  #حسینا صبح همه دوستان به خیر. به احتمال بسیار زیاد حسینا امروز با تعدیل مثبتی که خورده باز می شود. این سهم با دید بلند مدت بسار سود ده می باشد. خوش بین
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  #شبندر بله تا چهارشنبه بیشتر نگه ندارید. تو این بازار بعیده بیشتر از 15% سود بده! خوش بین
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  #شبندر سلام به همه دوستان!شبندر و شاوان رو برا نوسانگیری 15 درصدی از اول هفته توصیه می کنم. خوش بین
  مجید حسینی(@majidhosseini67)
  @lockdown سلامیه مقدار خعتبار دارم که یه هفته هست داره سقوط می کنه. به نظر شما چی کارش کنم؟
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟