05:59
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۰،۰۶۳.۷
   ۴.۸۸
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۵۹،۰۹۹ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۰۹/۱۴    ۱۲:۳۹

محمود انصاری

به نام خداوند رزاق { دانی که اشک شمع برای چیست #ازسوختن پروانه است به دست خویش }

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mahmoodansari

محمود انصاری عضو از ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فرآور سلام دوستان چنانچه مشاهده فرمودید #فرآورپنچ سیگنال ارایه داده شده توسط اینجانب را درمدت زمان کمی رابه ثمررساند ازدوستانی که اعتمادکردند وباسیگنالهای اینجانب خرید نموده اند سپاسگزارم واز1000 توان تصمیم با خود دوستان میباشد موفق و پایدار باشید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فملی سیگنال جدید #فملی فردا خدمت دوستان ارایه خواهد شد #از فرداوشنبه فملی را فقط در صف خرید باید بدست اورید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فملی عبور #مس جهانی از 6000 دلار با قدرت این مقاومت را پودر کرد #فملی فقط پرواز +++++++ خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #مس #فملی سلام برشما این هم6000 دلارقیمت #مس جهانی که به شما قول داده بودم و یک هفته است که میگفتم فروشندگان فملی سخت پشیمان خواهند شد دوستانی که با سیگنال این جانب خرید کرده اند یقین بدانند به 250 تومان سیگنال قبل در هفته... نمایش بیشتر خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس سهمی که با رشد شارپی خود 2000 تومان رایقیقا به خودخواهددید #شپاس سیگنال خرید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فرآور چهارسیگنال قبلی اینجانب راباقدرت پودر کردوفقط یک مثبت دیگر تا سیگنال پنجم یعنی 50 تومان تا 1000 تومان فاصله دارد وان را هم در هم خواهد شکست پنج سیگنال ارایه شده اینجانب پشت سر هم ودریک روزویک ساعت واحد صادر گردیدموفق وکامیاب باشید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فرآور سلام دوستان فراوری پنج سیگنال پشت سر هم مرا باهدف قیمت مشخص چگونه یافتید!!؟؟ خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فملی فروشندگان فملی سخت پشیمان خواهند شد این خط=واین هم نشان #فملی بزودی با قدرت از250 تومان عبور خواهدکرد خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فملی #مس جهانی امروز یا فردا ازمرز 6000دلار عبور خواهد کرد پیشنهاددارم #فملی راازصف خرید خریدکنید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فملی براحتیاز 250 تومان عبور خواهد کرد سیگنال بعد از250 تومان بزودی باهدف قیمت وتاریخ هدف صادر خواهد شد خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فملی دوستانی که در ضررهستند چنانچه نقد هستید امروز از صف خرید #فملی راخرید کنید تاجبران مافات شود این یک تبلیغ نیست کافیست قیمت #مس جهانی را امروز ببینید #فملی... نمایش بیشتر خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فملی امروز صف خرید خواهد شد فرصت خریدرااول صبح ازدست ندهید #سیگنال خرید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فملی براحتی از250 تومان عبور خواهد کرد منتظرسیگنال بعداز250تومان باشید فملی مستعدرشد شارپی خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فملی امروزسقف کانال صعودی راخواهدشکست کافیست به قیمت #مس جهانی توجه نمایید #فملی سیگنال خرید امروز فرصت خریدراازدست ندهید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فملی #مس جهانی تا5934دلار معامله شد #فملی رفت از شنبه پرواز ++++++++++++++ خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فملی به راحتی از250 تومان سیگنال داده شده اینجانب عبورخواهدکرد منتظرسیگنال بعداز250تومان باشید ودرهفتهاینده این سیگنال صادرخواهدشددوستانی که درضررهستند با #فملی میتوانیدجبران مافات کنیدموفقیت شماراازخداوندرزاق ارزومندم خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فملی #مس جهانی هم اکنون 5835دلاردرحال معامله است و بزودی مقاومت 6000دلارراپودرخواهدکرد #فملی راشنبه تاحدتوان خریدکنید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فملی همچنان که پیش بینی کرده بودم ودرتوییت فملی نیز ثبت میباشد مس جهانی مقاومتهای خود رایکی پس ازدیکری رد کرد ومس قیمت 6000 دلار رابه زودی پودر خواهد کرد #فملی راازشنبه فقط در صف خرید خواهید توانست بخرید چنانچه #فملی... نمایش بیشتر خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فملی سهمی بنیادی دوستانی که نقدهستند فرصت خرید امروز راازدست ندهند #فملی از250تومان براحتی عبور خواهد کرد یک نگاه به قیمت مس جهانی بیندازید وفرصت خرید راازدست ندهید #فملی مستعدرشدشارپی این سیگنال... نمایش بیشتر خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فملی 250تومان راتاج خواهدکردوباقدرت ازان خواهد گذشت بهترین فرصت خرید سیگنال خرید خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟