01:51
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۱۴۶.۲
   ۲۱.۸۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۱۰،۱۵۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۳/۰۳    ۱۲:۳۶

محمود انصاری

به نام خداوند رزاق { دانی که اشک شمع برای چیست #ازسوختن پروانه است به دست خویش }

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mahmoodansari

محمود انصاری عضو از ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس خبری فوری و #زیر خاکی از #شپاس کسانی که امروز دست به خرید #شپاس میزنند باید بدانند از300درصد افزایش سرمایه 200 درصد ان توسط #شپاس تامین خواهد شد این رابه یادگار ازمن به خاطرداشته باشید (محمودانصاری) خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس خبری فوری و #زیر خاکی از #شپاس کسانی که امروز دست به خرید #شپاس میزنند باید بدانند از300درصد افزایش سرمایه 200 درصد ان توسط #شپاس تامین خواهد شد این رابه یادگار ازمن به خاطرداشته باشید (محمودانصاری) خوش بین خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس خبری فوری و #زیر خاکی از #شپاس کسانی که امروز دست به خرید #شپاس میزنند باید بدانند از300درصد افزایش سرمایه 200 درصد ان توسط #شپاس تامین خواهد شد این رابه یادگار ازمن به خاطرداشته باشید (محمودانصاری) خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس خبری فوری و #زیر خاکی از #شپاس کسانی که امروز دست به خرید #شپاس میزنند باید بدانند از300درصد افزایش سرمایه 200 درصد ان توسط #شپاس تامین خواهد شد این رابه یادگار ازمن به خاطرداشته باشید (محمودانصاری) خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس سهمی بنیادین همراه با دو روز صف خرید سنگین #شپاس سیگنال خرید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس سیگنال خرید مستعدرشدشارپ باافزایش سرمایه 300درصدی که 200درصدان توسطشپاس تامین خواهدشداین پست مرابه خاطر داشته باشید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #فملی توصیه به سهامداران #فملی دراینده ای نزدیک 300تومان راتاچ خواهد کرد وباان کف سازی سهم راخواهد ساخت این پست مرابه خاطرداشته باشید #فملی سیگنال خرید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس دوستانی که امروز دست به خرید #شپاس میزنند باید بدانند ازافزایش سرمایه300درصدی 200 درصد ان توسط #شپاس تامین خواهد شد 95/2/19محمودانصاری خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس توصیه اکید به خریداران امروز #شپاس وسهامداران قبلی سهم خود را حفظ کنید وحتما درافزایش سرمایه سنگین #شپاس شرکت نمایید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس سیگنال خریدازصف خرید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس صف خرید شپاس مبارک سهامدارانی که قبل ازشروع بازار به حرف اینجانب اعتماد کردند ودست به خرید زدند #شپاس سیگنال خریدازصف خرید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس رشدشارپ خودراازدیروزاستارت زده است #شپاس سود عالی بهسهامداران خود خواهد رساند این پست مرابه خاطر بسپارید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس سیگنال خریدفوری #شپاسسهمی باپتانسیل رشدشارپی #شپاس راحتماواردسبدخودکنید افزایش سرمایه عالی خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس افزایش 300درصدی 100درصدازسودانباشته100درصدازسود پایان سال مالی95و100درصدازاورده نقدی برکدال نشست #شپاس راامروزازصف خریدخریداری نمایید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس دوستانی که نقد هستند در خرید #شپاس تعلل نکنند خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس چناچه قبل از شروع بازار به دوستان پیشنهاد خرید #شپاس رادادم سهم حرکت شارپی خود را شروع نموده است واول استارت میباشد درخرید #شپاس شک نکنید سیگنال خرید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس را امروز ازصف خریدخریداری نمایید #شپاس سهمی بنیادی باپتانسیل رشد شارپی خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس دوستانی که نقدهستند امروزدست به خریدشپاس بزنندقبل ازشروع بازارسهم راارزیابی نمایید #شپاس سیگنال خرید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #شپاس افزایش سنگین شپاس بر کدال نشست #شپاس سیگنال خرید خوش بین
  محمود انصاری(@mahmoodansari)
  #سکرما 300تومان رابراحتی تاچ خواهدکرد خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟