17:42
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۹۸،۶۲۹.۴۲
   ۴۰۸.۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۹۳۰،۴۹۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲    ۱۲:۴۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

linux45

M.H Pourahmad عضو از ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

  M.H Pourahmad(@linux45)
  #ورنا ++++++++++++++++++++ خوش بین
  M.H Pourahmad(@linux45)
  ورنا........... پیش به سوی قله های بالاتر خوش بین
  M.H Pourahmad(@linux45)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شکبیر80537422-7.84 %6.7 %
  تاپیکو55825342-4.3 %9.65 %
  خبهمن29332637-10.09 %23.05 %
  فارس1720016834-2.13 %30.41 %
  ورنا17901438-19.66 %5.2 %
  ولصنم28002187-21.89 %3.95 %
  اخابر35023002-14.28 %5.96 %
  غالبر52734202-20.31 %6.15 %
  پلاسک25291922-24 %3.47 %
  قشیر72167190-0.36 %5.45 %

  #سبد بدون شرح ؟!!!
  M.H Pourahmad(@linux45)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شکبیر80537554-6.2 %6.35 %
  تاپیکو55825167-7.43 %8.68 %
  تکمبا35102448-30.26 %11.11 %
  خبهمن32792644-19.37 %11.11 %
  فارس1720016806-2.29 %28.25 %
  ورنا17901430-20.11 %4.81 %
  ولصنم28002201-21.39 %3.7 %
  اخابر35023000-14.33 %5.55 %
  غالبر52734668-11.47 %6.36 %
  پلاسک25292064-18.39 %3.47 %
  قشیر72167190-0.36 %5.08 %
  تیپیکو600065969.93 %5.54 %

  #سبد بدون شرح .... ؟!!!
  M.H Pourahmad(@linux45)
  #سبد شکبیر (6.66%) تاپیکو (8.39%) تکمبا (12.55%) خبهمن (12.61%) فارس (27.65%) ورنا (5.56%) ولصنم (4.09%) اخابر (5.83%) غالبر (7.37%) پلاسک (4.22%) قشیر (5.05%)
  نظر دوستان در مورد این سبد چیه ؟
  M.H Pourahmad(@linux45)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شکبیر805383743.99 %7.19 %
  تاپیکو55825138-7.95 %8.82 %
  تکمبا37503049-18.69 %10.47 %
  خبهمن32793105-5.31 %13.32 %
  فارس17200172480.28 %29.6 %
  ورنا17901722-3.8 %5.91 %
  ولصنم28002530-9.64 %4.34 %
  اخابر35023294-5.94 %6.22 %
  غالبر496254269.35 %4.1 %
  پلاسک252927378.22 %4.7 %
  قشیر721673972.51 %5.33 %

  #سبد عزیزان نظرتان در مورد این سبد چیست ؟ لطفا راهنمایی بفرمائید با این سبد شلوغ چی کار کنم؟
  M.H Pourahmad(@linux45)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شکبیر805388009.28 %7.88 %
  دسینا168841917613.57 %10.3 %
  تاپیکو55825393-3.39 %9.66 %
  خبهمن32793232-1.43 %14.47 %
  تکمبا35702935-17.79 %10.51 %
  پلاسک252926153.4 %4.68 %
  ولصنم28002729-2.54 %4.89 %
  ورنا179017920.11 %6.42 %
  فارس17200174231.3 %31.2 %

  #سبد دوستان لطفا نظر شخصی خودتان در مورد سبد من را بنویسید:
  M.H Pourahmad(@linux45)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شکبیر805388009.28 %7.88 %
  دسینا168841917613.57 %10.3 %
  تاپیکو55825393-3.39 %9.66 %
  خبهمن32793232-1.43 %14.47 %
  تکمبا35702935-17.79 %10.51 %
  پلاسک252926153.4 %4.68 %
  ولصنم28002729-2.54 %4.89 %
  ورنا179017920.11 %6.42 %
  فارس17200174231.3 %31.2 %

  #سبد نظرات دوستان در مورد این سبد ؟ تکمبا .... ؟!!!
  M.H Pourahmad(@linux45)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شکبیر805386527.44 %7.72 %
  دسینا168841996118.22 %10.68 %
  تاپیکو55825186-7.09 %9.25 %
  خبهمن327933411.89 %14.9 %
  تکمبا35703032-15.07 %10.82 %
  پلاسک25292516-0.51 %4.49 %
  ولصنم280028170.61 %5.03 %
  ورنا179018091.06 %6.45 %
  فارس1720017190-0.06 %30.66 %

  #سبد دوستان عزیز در مورد این سبد نظرتان چیست ؟
  محمد حسین پوراحمدی(@linux45)
  #ولصنم منم امروز ولصنم خریدم نظر دوستان چیه؟
  محمد حسین پوراحمدی(@linux45)
  #ورنا امروز ورنا خریدم نظرتان چیه ؟
  محمد حسین پوراحمدی(@linux45)
  #فارس امروز دل به دریا زدم و فارس خریدمنظر دوستان در موردش چیه ؟
  محمد حسین پوراحمدی(@linux45)
  #پلاسک برای امروز پلاسک خریدم نظر دوستان چیه؟
  محمد حسین پوراحمدی(@linux45)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شکبیر8053905012.38 %7.89 %
  دسینا168841889411.9 %9.88 %
  تاپیکو55825510-1.29 %9.6 %
  ختراک2150260721.26 %0.41 %
  خبهمن327933010.67 %14.38 %
  تکمبا35703553-0.48 %12.38 %
  پلاسک25292525-0.16 %4.4 %
  ولصنم28002767-1.18 %4.82 %
  ورنا17901778-0.67 %6.2 %
  فارس17200172360.21 %30.04 %

  #سبد نظر اساتید در مورد این سبد ؟
  محمد حسین پوراحمدی(@linux45)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شکبیر805386377.25 %34.6 %
  دسینا168841870610.79 %44.96 %
  تاپیکو62485621-10.04 %5.4 %
  ختراک2150260421.12 %1.88 %
  خبهمن325532860.95 %13.16 %

  #سبد نظر دوستان در مورد این سبد
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟