18:54
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

leila400

لیلا شهمیری عضو از ۱۳۹۳/۰۱/۲۶

  لیلا شهمیری(@leila400)
  #شبندر کی باز میشه؟ )))))))))))
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #شاوان این پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #پترول این پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #کرمان این پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #شپنا این پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #ذوب این پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #وتجارت این پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #خاور این پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #قاسم این پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #شتران این پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #دی این پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #خساپا این پرتال وزارت امور اقتصادیه لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #اتکام این پرتال وزارت امور اقتصادیه لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #شپلی این پرتال وزارت امور اقتصادیه لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #خودرو این پرتال وزارت امور اقتصادیه لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #شبندر این پرتال وزارت امور اقتصادیه لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #وبصادر این پرتال وزارت امور اقتصادیه لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #خپارس این پرتال وزارت امور اقتصادیه لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #وبملت این پرتال وزارت امور اقتصادیه لطفا اعتراض کنین جواب میدن معمولا تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed خوش بین
  لیلا شهمیری(@leila400)
  #وبملت تا کی ضرر اعتراض به سهم خودhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f83e4c34-192f-4ad9-9459-3d04ab3255ed
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟