12:40
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۷۴۱.۹
   ۴۵.۵۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۲۳،۷۸۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۵    ۱۲:۴۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

kian2003

کیان ایرانی عضو از ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

  کیان ایرانی(@kian2003)
  #خگستر خالص ارزش تقاضا در صنایع مختلف مثبت است تقریبا همه صنایع با تقاضا مواجه است منبع. مجموعه نمودارها - پارس فاینانس
  کیان ایرانی(@kian2003)
  #خودرو خالص ارزش تقاضا در صنایع مختلف مثبت است تقریبا همه صنایع با تقاضا مواجه است منبع. مجموعه نمودارها - پارس فاینانس
  کیان ایرانی(@kian2003)
  #وبصادر خالص ارزش تقاضا در صنایع مختلف مثبت است تقریبا همه صنایع با تقاضا مواجه است منبع. مجموعه نمودارها - پارس فاینانس
  کیان ایرانی(@kian2003)
  #سمگا خالص ارزش تقاضا در صنایع مختلف مثبت است تقریبا همه صنایع با تقاضا مواجه است منبع. مجموعه نمودارها - پارس فاینانس
  کیان ایرانی(@kian2003)
  خالص ارزش تقاضا در صنایع مختلف مثبت است تقریبا همه صنایع با تقاضا مواجه است منبع. مجموعه نمودارها - پارس فاینانس
  کیان ایرانی(@kian2003)
  #شپنا #شبندر #شاوان #شتران داشبورد معامله گران بازار این امکان را خواهید داشت تا همزمان هم بازار ارز، بازار کالا و سهام را در یک صفحه ببینید. لینک داشبورد تلویزیون عمومی
  کیان ایرانی(@kian2003)
  #ثرود #پسهند #وپاسار #وسینا #ونفت نسبت عرضه و تقاضا بیش از 2 است. یعنی دو برابر سفارش های عرضه ، سفارش های تقاضا در سیستم معاملات وجود دارد.لینک زیر اطلاعات لحظه ای مجموع سفارش های تقاضا و عرضه را نشان می دهد. مجموعه نمودارها - پارس فاینانس
  کیان ایرانی(@kian2003)
  #کفپارس #کسرام #شراز #شنفت #کسرا نسبت عرضه و تقاضا بیش از 2 است. یعنی دو برابر سفارش های عرضه ، سفارش های تقاضا در سیستم معاملات وجود دارد.لینک زیر اطلاعات لحظه ای مجموع سفارش های تقاضا و عرضه را نشان می دهد. مجموعه نمودارها - پارس فاینانس
  کیان ایرانی(@kian2003)
  #فوکا #فخوز #ذوب #کچاد #کنور نسبت عرضه و تقاضا بیش از 2 است. یعنی دو برابر سفارش های عرضه ، سفارش های تقاضا در سیستم معاملات وجود دارد.لینک زیر اطلاعات لحظه ای مجموع سفارش های تقاضا و عرضه را نشان می دهد. مجموعه نمودارها - پارس فاینانس
  کیان ایرانی(@kian2003)
  #پخش نسبت عرضه و تقاضا بیش از 2 است. یعنی دو برابر سفارش های عرضه ، سفارش های تقاضا در سیستم معاملات وجود دارد.لینک زیر اطلاعات لحظه ای مجموع سفارش های تقاضا و عرضه را نشان می دهد. مجموعه نمودارها - پارس فاینانس
  کیان ایرانی(@kian2003)
  #پخش اطلاع از افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و فرابورسی در لینک زیر افزایش سرمایه ها - پارس فاینانس اطلاع از آخرین اطلاعات کدال بصورت خلاصه کدال نگر - پارس فاینانس اطلاع از تقویم برگزاری مجامع تاریخ برگزاری مجامع - پارس فاینانس اطلاع از تحرک حقیقی و حقوقی در بورس مجموعه نمودارها - پارس فاینانس
  کیان ایرانی(@kian2003)
  #وبیمه #جم #غبشهر #خساپا اطلاع از افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و فرابورسی در لینک زیر افزایش سرمایه ها - پارس فاینانس اطلاع از آخرین اطلاعات کدال بصورت خلاصه کدال نگر - پارس فاینانس اطلاع از تقویم برگزاری مجامع تاریخ برگزاری مجامع - پارس فاینانس اطلاع از تحرک حقیقی و حقوقی در بورس مجموعه نمودارها - پارس فاینانس
  کیان ایرانی(@kian2003)
  #خگستر #حخزر #ثشاهد #ثشرق #وساخت اطلاع از افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و فرابورسی در لینک زیر افزایش سرمایه ها - پارس فاینانس اطلاع از آخرین اطلاعات کدال بصورت خلاصه کدال نگر - پارس فاینانس اطلاع از تقویم برگزاری مجامع تاریخ برگزاری مجامع - پارس فاینانس اطلاع از تحرک حقیقی و حقوقی در بورس مجموعه نمودارها - پارس فاینانس
  کیان ایرانی(@kian2003)
  #فلوله #رمپنا #بمپنا #شاوان #شپدیس اطلاع از افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و فرابورسی در لینک زیر افزایش سرمایه ها - پارس فاینانس اطلاع از آخرین اطلاعات کدال بصورت خلاصه کدال نگر - پارس فاینانس اطلاع از تقویم برگزاری مجامع تاریخ برگزاری مجامع - پارس فاینانس اطلاع از تحرک حقیقی و حقوقی در بورس مجموعه نمودارها - پارس فاینانس
  کیان ایرانی(@kian2003)
  #پخش #غمهرا #خزامیا #شپاس #شبندر اطلاع از افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و فرابورسی در لینک زیر افزایش سرمایه ها - پارس فاینانس اطلاع از آخرین اطلاعات کدال بصورت خلاصه کدال نگر - پارس فاینانس اطلاع از تقویم برگزاری مجامع تاریخ برگزاری مجامع - پارس فاینانس اطلاع از تحرک حقیقی و حقوقی در بورس مجموعه نمودارها - پارس فاینانس
  کیان ایرانی(@kian2003)
  #خودرو اطلاع از افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و فرابورسی در لینک زیر افزایش سرمایه ها - پارس فاینانس اطلاع از آخرین اطلاعات کدال بصورت خلاصه کدال نگر - پارس فاینانس اطلاع از تقویم برگزاری مجامع تاریخ برگزاری مجامع - پارس فاینانس اطلاع از تحرک حقیقی و حقوقی در بورس مجموعه نمودارها - پارس فاینانس
  کیان ایرانی(@kian2003)
  #تکمبا اطلاع از افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و فرابورسی در لینک زیر افزایش سرمایه ها - پارس فاینانس اطلاع از آخرین اطلاعات کدال بصورت خلاصه کدال نگر - پارس فاینانس اطلاع از تقویم برگزاری مجامع تاریخ برگزاری مجامع - پارس فاینانس اطلاع از تحرک حقیقی و حقوقی در بورس مجموعه نمودارها - پارس فاینانس
  کیان ایرانی(@kian2003)
  #حسینا اطلاع از افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و فرابورسی در لینک زیرhttp://parsfinance.ir/Index/Instrument/Capitals?symbol=32097828799138957اطلاع از آخرین اطلاعات کدال بصورت خلاصهhttp://parsfinance.ir/Index/TotalMarket/CodalEvents?symbol=32097828799138957اطلاع از تقویم برگزاری مجامعhttp://parsfinance.ir/Index/TotalMarket/AssemblyInvitation?symbol=32097828799138957اطلاع از تحرک حقیقی و حقوقی در بورسhttp://parsfinance.ir/Home/ChartCollection
  کیان ایرانی(@kian2003)
  #وپاسار #ذوب #خگستر مجامع هفته بعد لطفا اطلاع رسانی کنید تاریخ برگزاری مجامع - پارس فاینانس
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟