22:35
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۵۱۶.۹
   -۷۱.۸۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۳،۶۱۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۳    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

kasiri35

حسن کثیری نیا عضو از ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

  حسن کثیری نیا(@kasiri35)
  #سبد بکاب (0%) بموتو (1.22%) تپکو (0.04%) ثاباد (0%) ثمسکن (0.03%) ثشاهد (2.56%) ثعتما (0.05%) ثنظام (0.04%) حفاری (0.39%) حکشتی (0%) خاذین (0.23%) خاور (0.01%) خبهمن (0.8%) خشرق (0.21%) خمحور (0.01%) خودرو (0.13%) دسبحا (0.57%) رمپنا (0.22%) سایرا (0.57%) سشرق (0.5%) سفارس (0.49%) سفانو (0.02%) ستران (0.07%) شاراک (1.9%) شخارک (0.15%) شسم (0%) شصفها (0.25%) شکربن (0.41%) شیران (0.37%) تاپیکو (0.82%) تیپیکو (0.19%) دکیمی (0.27%) غمهرا (0.05%) فجام (5.08%) غمارگ (0.37%) غبشهر (1.02%) کروی (0%) لپارس (0.01%) وآردل (0.04%) والبر (2.37%) وبانک (3.97%) وبشهر (4.23%) وبوعلی (0.4%) وبهمن (1.25%) وپترو (1.2%) وتوصا (0%) ورنا (0.95%) وساخت (0.18%) وسپه (2.18%) وصنا (8.49%) وصنعت (0.35%) وصندوق (6.37%) وغدیر (2.69%) ومعادن (1.24%) وملت (1.08%) ونفت (0.09%) ونیکی (1.4%) پارسیان (0.08%) وپاسار (10.88%) دی (0.34%) فرابورس (2.9%) میدکو (4.15%) وزمین (0.26%) تات (0.22%) حکمت... نمایش بیشتر
  حسن کثیری نیا(@kasiri35)
  #سبد ونوین (19.79%) وصنا (21.14%) وصندوق (23.34%) ونیکی (6.77%) وکار (4.69%) وغدیر (9.35%) کروی (1.98%) وصنعت (1.65%) خصدرا (1.14%) وسینا (1.54%) وپترو (1.55%) وتوصا (0.58%) ونفت (0.85%) وبیمه (0.41%) وبوعلی (0.63%) شکربن (1.17%) فخاس (1.79%) ومعادن (1.46%) حتاید (0.13%) خودرو (0.05%)
  حسن کثیری نیا(@kasiri35)
  #سبد بکاب (0%) بموتو (0.9%) تپکو (0.04%) ثاباد (0%) ثمسکن (0.03%) ثشاهد (3.45%) ثتران (0.01%) ثغرب (0.02%) ثعتما (0%) ثنظام (0.03%) حفاری (0.61%) حکشتی (0%) خاذین (0.26%) خاور (0.01%) خبهمن (1.28%) خشرق (0.17%) خمحور (0.03%) خودرو (0.12%) دسبحا (0.57%) رمپنا (0.27%) سایرا (0.7%) سشرق (0.5%) سفارس (0.5%) سفانو (0.64%) ستران (0.09%) شاراک (0.94%) شخارک (0.14%) شسم (0%) شصفها (0.21%) شکربن (0.65%) شیران (0.43%) تاپیکو (1.61%) تیپیکو (0.18%) دکیمی (0.3%) غمهرا (0.67%) فجام (2.44%) غمارگ (0.62%) غبشهر (1.68%) فجر (0.16%) کروی (0%) لپارس (0.02%) وآردل (0.03%) والبر (2.45%) وبانک (2.45%) وبشهر (4.3%) وبوعلی (0.5%) وبهمن (1.4%) وپترو (1.36%) وتوصا (0%) ورنا (0.5%) وساخت (0.21%) وسپه (2.44%) وصنا (12.27%) وصنعت (0.43%) وصندوق (7.61%) وغدیر (2.19%) ولغدر (0.08%) ومعادن (1.26%) وملت (0.4%) ونفت (0.12%) ونیکی (1.46%) پارسیان (0.08%) وپاسار (10.53%) دی (0.32%) فرابورس... نمایش بیشتر
  حسن کثیری نیا(@kasiri35)
  #سبد بکاب (0%) بموتو (0.9%) تپکو (0.04%) ثاباد (0%) ثمسکن (0.03%) ثشاهد (3.45%) ثتران (0.01%) ثغرب (0.02%) ثعتما (0%) ثنظام (0.03%) حفاری (0.61%) حکشتی (0%) خاذین (0.26%) خاور (0.01%) خبهمن (1.28%) خشرق (0.17%) خمحور (0.03%) خودرو (0.12%) دسبحا (0.57%) رمپنا (0.27%) سایرا (0.7%) سشرق (0.5%) سفارس (0.5%) سفانو (0.64%) ستران (0.09%) شاراک (0.94%) شخارک (0.14%) شسم (0%) شصفها (0.21%) شکربن (0.65%) شیران (0.43%) تاپیکو (1.61%) تیپیکو (0.18%) دکیمی (0.3%) غمهرا (0.67%) فجام (2.44%) غمارگ (0.62%) غبشهر (1.68%) فجر (0.16%) کروی (0%) لپارس (0.02%) وآردل (0.03%) والبر (2.45%) وبانک (2.45%) وبشهر (4.3%) وبوعلی (0.5%) وبهمن (1.4%) وپترو (1.36%) وتوصا (0%) ورنا (0.5%) وساخت (0.21%) وسپه (2.44%) وصنا (12.27%) وصنعت (0.43%) وصندوق (7.61%) وغدیر (2.19%) ولغدر (0.08%) ومعادن (1.26%) وملت (0.4%) ونفت (0.12%) ونیکی (1.46%) پارسیان (0.08%) وپاسار (10.53%) دی (0.32%) فرابورس... نمایش بیشتر
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟