16:28
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۶۲۸.۸
   ۱۱۱.۹۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۸،۱۱۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۴    ۱۳:۴۴

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

javad356

جواد 56 عضو از ۱۳۹۳/۰۸/۲۲

  جواد 56(@javad356)
  #وبصادر 17درصدکاهش زیان برای96
  جواد 56(@javad356)
  #وبصادر اگرقراربودصادرات هم مثل بانک های دیگه سلاخی کننددلیلی نداشت تاامروزبسته بماندقطعاسهامدارعمده نمیخواهدکاهش قیمت زیادی داشته باشدآنهم بعدازاینکه حدوددومیلیاردازشناوری سهم کم کردحتماگزارش 96خوب هست که بازگشایی برای سال بعدنگه داشتند خوش بین
  جواد 56(@javad356)
  #وبملت کاری بکنیددوستان نبایدبذاریم بلای ملت سرماهم بیاد.پس غلط کردندگفتندنمیذاریم سهامدارخردضررکنه اینجوری حمایت میکنند،پول سهامداردادندسپرده گذارخوردحالابعددوسال این بایدسرنوشت ماباشه
  جواد 56(@javad356)
  #وبصادر یک عده آدم دلواپس فقط باهدف تخریب دولت آمدندسهام صادرات وملت وتجارت ودی خریدندفقط دارندانتقادمیکنند.بیسوادهاخوب صبرکنیدشش ماه که چیزی نیست.بیاییددست به دست هم بدیم مشکلات کشورحل کنیم
  جواد 56(@javad356)
  #وبصادر اونهایی که فلاکت وبدبختی سهامدارهای بانکی راکه بادعوت اونهابه بورس آمدندوبه خاک سیاه نشستند نمی بینندبهتراست عینک بزنند
  جواد 56(@javad356)
  #کترام ساغول وارسته ،هنوزاینجایی
  جواد 56(@javad356)
  #وبصادر قسم میخورم اگه یکی ازبستگان سیف یامحمدی یک سهم بانکی داشت وپول لازم بودتاحالا این سهم هابازشده بوداحمق های بی عرضه چه غلطی داریدمیکنیدباچه مجوزی پنج شش ماه پول مردم بلوکه کردید.غلط کردیدازشرکت زیانده به سپرده گذارسوددادیدبیخودکردیدازشرکت زیانده پاداش برداشتیدغلط کردیدازجیب سهامداروام یک درصدوقرض الحسنه به اطرافیان دادید.دولت کریمه بیخودمیکنیدبرای هرچیزی پول زورازبانک میگیری ونه اصل پول پس میدی نه سودپول اگراینجوری بودخیلی بیخودکردیداین شرکتهابه مردم واگذارکردید
  جواد 56(@javad356)
  #وبصادر یک دعامیکنم شماهم آمین بگید.امیدوارم همه کسائیکه به هردلیل باعث شدنداین روزهاماشرمنده زن وفرزندبشیم تاآخرعمرشان شرمنده اهل وعیال باشند.آمین یارب العالمین
  جواد 56(@javad356)
  #وبصادر اموال بانک صادرات در اروپا آزاد شدفارس-با تصمیم شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا، مقرره‌ای که در سال 2012 تصویب و موجب مسدود شدن دارایی‌های بانک صادرات ایران شده بود، اصلاح و نام بانک صادرات ایران و شعبه لندن این بانک، از فهرست موسسات مشمول این مقرره حذف شد.
  جواد 56(@javad356)
  #وبصادر امیدوارم همه کسانیکه درمسیربازگشائی سهام بانکی کم کاری وسنگ اندازی میکنندبه عذاب الیم الهی مبتلا شوند.آمین
  جواد 56(@javad356)
  #کترام 44درصدتعدیل منفی .پیش بینی جدید19ریال سودپوشش شش ماهه34ریال زیان.باوجودده درصدافزایش فروش وبیست درصدکاهش هزینه تمام شده
  جواد 56(@javad356)
  #کترام کهرام توگزارش شش ماهه خراب کرده
  جواد 56(@javad356)
  #وبصادر کفایت سرمایه صادرات هم ازملت وهن ازصادرات بالاترهست خوش بین
  جواد 56(@javad356)
  #وبصادر بانک دی گندزد
  جواد 56(@javad356)
  #وبصادر بازارازهرسهامداری باهوش تره چه تعدیل منفی بدن چه تعدیل مثبت بازارمیدونه شفاف شدن صورتهای مالی ،پرداخت مطالبات دولت،تسعیرارزو...همه به نفع بانک هاست.صورتهای صوری تاامروزبرای بانک هاهیچ نفعی نداشت وبخاطرسودنکرده داشتندتومجمع ازمایه سودمیدادندبازارازاین مسئله خبرداشت که به صادرات اجازه نوسان بالای صدنمیداد،حالاببینیدروزبازگشایی بازارچه عکس العملی نشان میده خوش بین
  جواد 56(@javad356)
  #وبصادر باامورسهام تماس بگیریدپی گیرنباشیم اونهاهم بیخال میشن ازخداشونه
  جواد 56(@javad356)
  #کترام اونیکه منفی میفروشه حجم وروندگروه نمبینه،معلومه آخروقت رنج مثبت داره
  جواد 56(@javad356)
  #وبصادر لعنت برسیف ودارودسته اش
  جواد 56(@javad356)
  #کترام هرچی خرسه جمع شدندتواین سهم آخه...چکارداری میکنی ...میکنی میخری...میکنی یک روزه باضررمیفروشی
  جواد 56(@javad356)
  #وبصادر وبصادرهمانطورکه باتعدیل سنگین توسودتلفیقی همه روشگفت زده کرده تومجمع وروزبازگشایی هم همه روجامیذاره،بعضی هامنتظربودندازسهم های دیگه گین بگیرندبعدبیان سراغ بانکی هاحالا میبینندجاماندندفازمنفی گرفتند.بعدازاندی سال دولت ومجلس تصویب کردندبدهی بانکهابدهند،بانک هامجوزفروش ارزتوبازارآزادپیداکردند...چرابایدتعدیل منفی بخورند خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟