10:25
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۸۵،۶۹۳.۳
   ۳۴۹.۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۸۷،۲۳۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۰:۲۴

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

jamhirij

جمشید جمهیری عضو از ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  #پلاسک دوستان کسی می دونه افزایش سرمایه کی به پرتفوی اضافه می شود؟ یا که اضافه شده ولی در پرتفوی من نیامده؟
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  #بکهنوج آخرین معامله ساعت 16:35 انجام شده این یعنی چی؟ درخواست هم حذف نشده و وجه بلوکه شده به قوت خود باقی است خوش بین
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبملت24192413-0.25 %12.55 %
  حسینا3385727677-18.25 %6.46 %
  آکنتور6057244820-26.01 %15.09 %
  ومعادن1153134416.57 %31.48 %
  کگل1910214712.41 %10.85 %
  فولاژ1736203016.94 %1.03 %
  وهور1878228021.41 %7.14 %
  وخارزم11331111-1.94 %9.82 %
  اپرداز3650443521.51 %0.31 %
  حفاری37503646-2.77 %5.28 %

  #سبد
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبملت24192413-0.25 %12.55 %
  حسینا3385727677-18.25 %6.46 %
  آکنتور6057244820-26.01 %15.09 %
  ومعادن1153134416.57 %31.48 %
  کگل1910214712.41 %10.85 %
  فولاژ1736203016.94 %1.03 %
  وهور1878228021.41 %7.14 %
  وخارزم11331111-1.94 %9.82 %
  اپرداز3650443521.51 %0.31 %
  حفاری37503646-2.77 %5.28 %

  #سبد
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبملت24192413-0.25 %12.55 %
  حسینا3385727677-18.25 %6.46 %
  آکنتور6057244820-26.01 %15.09 %
  ومعادن1153134416.57 %31.48 %
  کگل1910214712.41 %10.85 %
  فولاژ1736203016.94 %1.03 %
  وهور1878228021.41 %7.14 %
  وخارزم11331111-1.94 %9.82 %
  اپرداز3650443521.51 %0.31 %
  حفاری37503646-2.77 %5.28 %

  #سبد
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ذوب246525684.18 %30.32 %
  کنور2171249815.06 %12.71 %
  فاسمین2386273714.71 %41.16 %
  پلاسکح111010900 %1.66 %
  ستران181019698.78 %10.39 %
  اپرداز3650443521.51 %0.49 %
  خساپا12031189-1.16 %3.27 %

  #سبد
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ذوب246525874.95 %31.5 %
  کنور2171254517.23 %13.35 %
  فاسمین2386274515.05 %42.58 %
  پلاسکح111010900 %1.71 %
  ستران181019095.47 %10.39 %
  اپرداز3650402310.22 %0.46 %

  #سبد
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبملت24192413-0.25 %14 %
  حسینا3385727677-18.25 %7.21 %
  آکنتور7144545811-35.88 %10.39 %
  ومعادن1153135617.61 %35.44 %
  کگل1910225117.85 %12.69 %
  فولاژ1736201215.9 %1.14 %
  وهور1878220017.15 %7.68 %
  ومعادنح19800 %0.06 %
  وخارزم11331123-0.88 %11.07 %
  اپرداز3650402310.22 %0.32 %

  #سبد
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبملت24192413-0.25 %14 %
  حسینا3385727677-18.25 %7.21 %
  آکنتور7144545811-35.88 %10.39 %
  ومعادن1153135617.61 %35.44 %
  کگل1910225117.85 %12.69 %
  فولاژ1736201215.9 %1.14 %
  وهور1878220017.15 %7.68 %
  ومعادنح19800 %0.06 %
  وخارزم11331123-0.88 %11.07 %
  اپرداز3650402310.22 %0.32 %

  #سبد
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبملت24192413-0.25 %16.11 %
  حسینا3385728468-15.92 %8.54 %
  آکنتور7230248828-32.47 %12.25 %
  ومعادن12961246-3.86 %37.47 %
  کگل170417552.99 %16.6 %
  فولاژ18001667-7.39 %1.09 %
  وهور187819785.32 %7.95 %

  #سبد
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ذوب24652421-1.78 %40.41 %
  کنور217122975.8 %16.52 %
  فاسمین233424374.41 %16.66 %
  پلاسک16921681-0.65 %26.41 %

  #سبد
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبملت24192283-5.62 %15.67 %
  ولصنم131013241.07 %4.17 %
  حسینا3668334116-7 %10.52 %
  شپنا31142907-6.65 %46 %
  آکنتور7230254295-24.91 %14 %
  ومعادن13901301-6.4 %9.64 %

  #سبد
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبملت24192262-6.49 %16.19 %
  ذوب269227682.82 %17.22 %
  ولصنم131013754.96 %4.52 %
  حسینا3668334869-4.95 %11.21 %
  شپنا32522745-15.59 %26.83 %
  آکنتور7230261612-14.79 %16.56 %
  ومعادن14201380-2.82 %7.47 %

  #سبد
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  #ولصنم سود سه ماهه 50 درصد از سود یک سال رو پوشش داده احتمالاً فردا بسته میشه چون تعدیل مثبت داده به امید خدا رو 160 تومان باز میشه اگر سهام دارا حوا ورشون نداره حسابی ارزه کنند. البته حقوقی هم نمی دونم چش شده دائم عرضه می کنه و مانع رشد قیمت میشه
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  #ولصنم سلام دوستان - الگوی مثلث متقارن در نماد ولصنم تشکیل شده و احتمال افزایش قیمت تا 160 تومان وجود داره دارید نگهدارید نفروشید
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبملت241925254.38 %19.21 %
  ذوب269227963.86 %18.49 %
  ولصنم13101292-1.37 %4.51 %
  شاراک48303991-17.37 %5.53 %
  حسینا4085038054-6.84 %4.05 %
  شپنا32523161-2.8 %32.85 %
  شاراکح12446244500 %1.35 %
  آکنتور7847276767-2.17 %14.01 %

  #سبد
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبملت241925334.71 %19.11 %
  ذوب269226990.26 %17.7 %
  ولصنم13101256-4.12 %4.35 %
  شاراک48303917-18.9 %5.38 %
  حسینا4085037036-9.34 %3.91 %
  شپنا32523192-1.85 %32.9 %
  شاراکح13500349900 %1.92 %
  آکنتور78472813403.65 %14.73 %

  #سبد
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبملت241925334.71 %22.68 %
  ذوب26922554-5.13 %19.88 %
  ولصنم13101285-1.91 %5.28 %
  شاراک48303882-19.63 %6.33 %
  حسینا4085037682-7.76 %4.72 %
  شپنا32523175-2.37 %38.83 %
  شاراکح13500349900 %2.28 %

  #سبد
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبملت241925334.71 %22.68 %
  ذوب26922554-5.13 %19.88 %
  ولصنم13101285-1.91 %5.28 %
  شاراک48303882-19.63 %6.33 %
  حسینا4085037682-7.76 %4.72 %
  شپنا32523175-2.37 %38.83 %
  شاراکح13500349900 %2.28 %

  #سبد
  جمشید جمهیری(@jamhirij)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبملت241925334.71 %22.68 %
  ذوب26922554-5.13 %19.88 %
  ولصنم14631285-12.17 %5.28 %
  شاراک48303882-19.63 %6.33 %
  حسینا4085037682-7.76 %4.72 %
  شپنا32523175-2.37 %38.83 %
  شاراکح13500349900 %2.28 %

  #سبد
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟