12:42
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۷۴۱.۹
   ۴۵.۵۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۲۳،۷۸۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۵    ۱۲:۴۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

jak

کسانق کاسانا عضو از ۱۳۹۳/۰۹/۲۳

  کسانق کاسانا(@jak)
  #قشیر بابا عجله نکنید و زیاد مساله رو پیچیده نفرمایید ، سهم صاحاب داره و جای نگرانی نیست ++++++++++++++++++ خوش بین
  کسانق کاسانا(@jak)
  #تپمپی #دی بسمه تعالیمجلس در راس امور است. امام خمینی(قدس سره)نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (خاصه کمیسیون اقتصادی) با سلامبه استحضار شما می رسانیم،بعضی نمادهای سهام بانکی دولتی وغیر دولتی،از تیرماهِ 95، تا کنون که این نوشتار تقدیم شما میشود،بسته مانده است،ودولتمردان نیزتا کنون،علیرغمِ درخواستهای مکرر، اقدامِ موثری انجام نداده اند. علیرغم گفته های قبل از برجامِ رییس بانک مرکزی،مبنی بر گشایش در امور بانکها بعد از برجام، متاسفانه عاقبت برجام،در مورد بانکها،نافرجام ماند و دستورالعملهای شوک آورِ رییس بانک مرکزی(FATFپولشویی و IFRS صورتهای مالی بین المللی) نیز، نفَس بانکهارا گرفت،وشوک حاصل از این جراحیِ اقتصادی؟!، گریبانگیر سهامداران بانکها(فقط سهامداران بانکها و نه سپرده گذاران) را گرفت.همانطوریکه مستحضر هستید،سوء مدیریتِ رییس بانک مرکزی، در مهارِ موسسات اعتباری نیز هم باعثِ برهم خوردن سطح امنیت ملی و تهیه خوراک سیاسی برای رسانه های معاند نیز شده است.این بی کفایتی،باعث ضررِ 150 تا 200% با احتسابِ خواب سرمایه، برای سهامداران بانکی نیز شده است.حال که موسمِ کسب رای اعتماد وزرای دولت دوازدهم نزدیک است،استدعا میکنیم موارد زیر در جلب رای اعتمادِ نمایندگانِ محترم مردم، مدنظر قرار گیرد:1-تعیین ضرب العجل برای بازگشایی نمادهای بسته بانکها در بورس اوراق بهادار2-تعیین تکلیفِ بدهیهای دولت به بانکها3-انتخاب مدیران عامل بانکها بر اساس شایسته سالاری ونه فامیل سالاری، مثل بانک ملت و بانک دی وابسته به بنیاد شهید4-تعیین ضرب العجل برای برکناری رییس بانک مرکزی وعدم امکان فرصت سوزی یکسال دیگر تا پایانِ رسمی دوره 5 ساله ایشان.5-انتخاب وزیر اقتصاد با رویکردِ تاکید بر محوریت بانکها در تولیدو اشتغال وتوجه به انتخابِ رییس بورس اوراق بهاداربا رویکردِ حمایت از سهامداران خرد وامنیت سرمایه... نمایش بیشتر
  کسانق کاسانا(@jak)
  #کترام #دی بسمه تعالیمجلس در راس امور است. امام خمینی(قدس سره)نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (خاصه کمیسیون اقتصادی) با سلامبه استحضار شما می رسانیم،بعضی نمادهای سهام بانکی دولتی وغیر دولتی،از تیرماهِ 95، تا کنون که این نوشتار تقدیم شما میشود،بسته مانده است،ودولتمردان نیزتا کنون،علیرغمِ درخواستهای مکرر، اقدامِ موثری انجام نداده اند. علیرغم گفته های قبل از برجامِ رییس بانک مرکزی،مبنی بر گشایش در امور بانکها بعد از برجام، متاسفانه عاقبت برجام،در مورد بانکها،نافرجام ماند و دستورالعملهای شوک آورِ رییس بانک مرکزی(FATFپولشویی و IFRS صورتهای مالی بین المللی) نیز، نفَس بانکهارا گرفت،وشوک حاصل از این جراحیِ اقتصادی؟!، گریبانگیر سهامداران بانکها(فقط سهامداران بانکها و نه سپرده گذاران) را گرفت.همانطوریکه مستحضر هستید،سوء مدیریتِ رییس بانک مرکزی، در مهارِ موسسات اعتباری نیز هم باعثِ برهم خوردن سطح امنیت ملی و تهیه خوراک سیاسی برای رسانه های معاند نیز شده است.این بی کفایتی،باعث ضررِ 150 تا 200% با احتسابِ خواب سرمایه، برای سهامداران بانکی نیز شده است.حال که موسمِ کسب رای اعتماد وزرای دولت دوازدهم نزدیک است،استدعا میکنیم موارد زیر در جلب رای اعتمادِ نمایندگانِ محترم مردم، مدنظر قرار گیرد:1-تعیین ضرب العجل برای بازگشایی نمادهای بسته بانکها در بورس اوراق بهادار2-تعیین تکلیفِ بدهیهای دولت به بانکها3-انتخاب مدیران عامل بانکها بر اساس شایسته سالاری ونه فامیل سالاری، مثل بانک ملت و بانک دی وابسته به بنیاد شهید4-تعیین ضرب العجل برای برکناری رییس بانک مرکزی وعدم امکان فرصت سوزی یکسال دیگر تا پایانِ رسمی دوره 5 ساله ایشان.5-انتخاب وزیر اقتصاد با رویکردِ تاکید بر محوریت بانکها در تولیدو اشتغال وتوجه به انتخابِ رییس بورس اوراق بهاداربا رویکردِ حمایت از سهامداران خرد وامنیت سرمایه... نمایش بیشتر
  کسانق کاسانا(@jak)
  #اوان #دی بسمه تعالیمجلس در راس امور است. امام خمینی(قدس سره)نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (خاصه کمیسیون اقتصادی) با سلامبه استحضار شما می رسانیم،بعضی نمادهای سهام بانکی دولتی وغیر دولتی،از تیرماهِ 95، تا کنون که این نوشتار تقدیم شما میشود،بسته مانده است،ودولتمردان نیزتا کنون،علیرغمِ درخواستهای مکرر، اقدامِ موثری انجام نداده اند. علیرغم گفته های قبل از برجامِ رییس بانک مرکزی،مبنی بر گشایش در امور بانکها بعد از برجام، متاسفانه عاقبت برجام،در مورد بانکها،نافرجام ماند و دستورالعملهای شوک آورِ رییس بانک مرکزی(FATFپولشویی و IFRS صورتهای مالی بین المللی) نیز، نفَس بانکهارا گرفت،وشوک حاصل از این جراحیِ اقتصادی؟!، گریبانگیر سهامداران بانکها(فقط سهامداران بانکها و نه سپرده گذاران) را گرفت.همانطوریکه مستحضر هستید،سوء مدیریتِ رییس بانک مرکزی، در مهارِ موسسات اعتباری نیز هم باعثِ برهم خوردن سطح امنیت ملی و تهیه خوراک سیاسی برای رسانه های معاند نیز شده است.این بی کفایتی،باعث ضررِ 150 تا 200% با احتسابِ خواب سرمایه، برای سهامداران بانکی نیز شده است.حال که موسمِ کسب رای اعتماد وزرای دولت دوازدهم نزدیک است،استدعا میکنیم موارد زیر در جلب رای اعتمادِ نمایندگانِ محترم مردم، مدنظر قرار گیرد:1-تعیین ضرب العجل برای بازگشایی نمادهای بسته بانکها در بورس اوراق بهادار2-تعیین تکلیفِ بدهیهای دولت به بانکها3-انتخاب مدیران عامل بانکها بر اساس شایسته سالاری ونه فامیل سالاری، مثل بانک ملت و بانک دی وابسته به بنیاد شهید4-تعیین ضرب العجل برای برکناری رییس بانک مرکزی وعدم امکان فرصت سوزی یکسال دیگر تا پایانِ رسمی دوره 5 ساله ایشان.5-انتخاب وزیر اقتصاد با رویکردِ تاکید بر محوریت بانکها در تولیدو اشتغال وتوجه به انتخابِ رییس بورس اوراق بهاداربا رویکردِ حمایت از سهامداران خرد وامنیت سرمایه گذاری... نمایش بیشتر
  کسانق کاسانا(@jak)
  #فباهنر #دی بسمه تعالیمجلس در راس امور است. امام خمینی(قدس سره)نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (خاصه کمیسیون اقتصادی) با سلامبه استحضار شما می رسانیم،بعضی نمادهای سهام بانکی دولتی وغیر دولتی،از تیرماهِ 95، تا کنون که این نوشتار تقدیم شما میشود،بسته مانده است،ودولتمردان نیزتا کنون،علیرغمِ درخواستهای مکرر، اقدامِ موثری انجام نداده اند. علیرغم گفته های قبل از برجامِ رییس بانک مرکزی،مبنی بر گشایش در امور بانکها بعد از برجام، متاسفانه عاقبت برجام،در مورد بانکها،نافرجام ماند و دستورالعملهای شوک آورِ رییس بانک مرکزی(FATFپولشویی و IFRS صورتهای مالی بین المللی) نیز، نفَس بانکهارا گرفت،وشوک حاصل از این جراحیِ اقتصادی؟!، گریبانگیر سهامداران بانکها(فقط سهامداران بانکها و نه سپرده گذاران) را گرفت.همانطوریکه مستحضر هستید،سوء مدیریتِ رییس بانک مرکزی، در مهارِ موسسات اعتباری نیز هم باعثِ برهم خوردن سطح امنیت ملی و تهیه خوراک سیاسی برای رسانه های معاند نیز شده است.این بی کفایتی،باعث ضررِ 150 تا 200% با احتسابِ خواب سرمایه، برای سهامداران بانکی نیز شده است.حال که موسمِ کسب رای اعتماد وزرای دولت دوازدهم نزدیک است،استدعا میکنیم موارد زیر در جلب رای اعتمادِ نمایندگانِ محترم مردم، مدنظر قرار گیرد:1-تعیین ضرب العجل برای بازگشایی نمادهای بسته بانکها در بورس اوراق بهادار2-تعیین تکلیفِ بدهیهای دولت به بانکها3-انتخاب مدیران عامل بانکها بر اساس شایسته سالاری ونه فامیل سالاری، مثل بانک ملت و بانک دی وابسته به بنیاد شهید4-تعیین ضرب العجل برای برکناری رییس بانک مرکزی وعدم امکان فرصت سوزی یکسال دیگر تا پایانِ رسمی دوره 5 ساله ایشان.5-انتخاب وزیر اقتصاد با رویکردِ تاکید بر محوریت بانکها در تولیدو اشتغال وتوجه به انتخابِ رییس بورس اوراق بهاداربا رویکردِ حمایت از سهامداران خرد وامنیت سرمایه... نمایش بیشتر
  کسانق کاسانا(@jak)
  #دی الان کم مونده که یک ماه از تنفس مجمع عادی سالیانه بگذره ، نه خبری از مجمع فوق العاده هست و نه خبری از ارسال گزارشات مالی ک ثافت های دزد ، دیگه بس کنید از دست شما ، از دست بازیچه ها و دروغ های شما خسته شدیم گزارشات رو آماده کنید و به سازمان ارائه بدید - به مردم بگید آخه چه غ لطی دارید می کنید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بد بین
  کسانق کاسانا(@jak)
  #دی الان کم مونده که از تنفس مجمع عادی سالیانه میگذره ، نه خبری از مجمع فوق العاده هست و نه خبری از ارسال گزارشات مالی ک ثافت های دزد ، دیگه بس کنید از دست شما ، از دست بازیچه ها و دروغ های شما خسته شدیم گزارشات رو آماده کنید و به سازمان ارائه بدید - به مردم بگید آخه چه غ لطی دارید می کنید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بد بین
  کسانق کاسانا(@jak)
  #دی ح روم زاده ها چرا اینقد مردم رو بازی میدید ؟ 14 ماهه سهم رو بستین رو چه حسابی؟لااقل خفه شید و در این دزدخانه کم از شرافت و معنویت دم بزنید بد بین
  کسانق کاسانا(@jak)
  #تپمپی تا 260 میاد پایین بد بین
  کسانق کاسانا(@jak)
  #قشیر قیمت پایانی 2473 ریال هست چرا سهامیاب زده 2429؟ خوش بین
  کسانق کاسانا(@jak)
  #قشیر نگهداری سهم بهترین کار هست چون حرکت خودشو بعد از بازگشایی شروع خواهد کرد و این حرکت ربطی هم به حراج حق تقدم ها ندارد خوش بین
  کسانق کاسانا(@jak)
  #فباهنر ++++++++++++++++++++++++ خوش بین
  کسانق کاسانا(@jak)
  #دی گزارشات مالی بانکها باید به روز باشد ، به روز هم زیاده باید به ثانیه باشد چرا گزارشات آماده نیست؟جریان و بوی کلاهبرداری به مشام میرسد بد بین
  کسانق کاسانا(@jak)
  #وبصادر #دی آخه اینطور نمیشه که باید شفاف سازی کنند 1- چرا مجمع فوق العاده به تنفس خورد ؟2- چرا مجمع سالیانه به تنفس خورد ؟3- بازی با شعور مردم چرا؟4- سازمان بورس این وسط چه نقشی داره؟5- چرا بانک مرکزی بعد از بسته شدن نمادهای بانکی ، به بانکها ابلاغ کرد که صورتهای مالی خود را منطبق با استانداردهای جهانی تنظیم و ارائه نمایند؟6- قبل از بسته شدن نمادهای بانکی صحبت در مورد سوئیفت زیاد بود پس پی شد ؟7- مدیران محترم بانکی آیا به انسانیت اعتقاد دارید ؟8- بانکداری اسلامی ؟؟؟ تو رو خدا اسم اسلام رو خراب نکنید کلمه اسلام رو حذف کنید و با اعتقادات ما بازی نکنید بد بین
  کسانق کاسانا(@jak)
  #وبصادر آخه اینطور نمیشه که باید شفاف سازی کنند 1- چرا مجمع فوق العاده به تنفس خورد ؟2- چرا مجمع سالیانه به تنفس خورد ؟3- بازی با شعور مردم چرا؟4- سازمان بورس این وسط چه نقشی داره؟5- چرا بانک مرکزی بعد از بسته شدن نمادهای بانکی ، به بانکها ابلاغ کرد که صورتهای مالی خود را منطبق با استانداردهای جهانی تنظیم و ارائه نمایند؟6- قبل از بسته شدن نمادهای بانکی صحبت در مورد سوئیفت زیاد بود پس پی شد ؟7- مدیران محترم بانکی آیا به انسانیت اعتقاد دارید ؟8- بانکداری اسلامی ؟؟؟ تو رو خدا اسم اسلام رو خراب نکنید کلمه اسلام رو حذف کنید و با اعتقادات ما بازی نکنید بد بین
  کسانق کاسانا(@jak)
  #دی # وبصادرآخه اینطور نمیشه که باید شفاف سازی کنند 1- چرا مجمع فوق العاده به تنفس خورد ؟2- چرا مجمع سالیانه به تنفس خورد ؟3- بازی با شعور مردم چرا؟4- سازمان بورس این وسط چه نقشی داره؟5- چرا بانک مرکزی بعد از بسته شدن نمادهای بانکی ، به بانکها ابلاغ کرد که صورتهای مالی خود را منطبق با استانداردهای جهانی تنظیم و ارائه نمایند؟6- قبل از بسته شدن نمادهای بانکی صحبت در مورد سوئیفت زیاد بود پس پی شد ؟7- مدیران محترم بانکی آیا به انسانیت اعتقاد دارید ؟8- بانکداری اسلامی ؟؟؟ تو رو خدا اسم اسلام رو خراب نکنید کلمه اسلام رو حذف کنید و با اعتقادات ما بازی نکنید بد بین
  کسانق کاسانا(@jak)
  #دی آخه اینطور نمیشه که باید شفاف سازی کنند 1- چرا مجمع فوق العاده به تنفس خورد ؟2- چرا مجمع سالیانه به تنفس خورد ؟3- بازی با شعور مردم چرا؟4- سازمان بورس این وسط چه نقشی داره؟5- چرا بانک مرکزی بعد از بسته شدن نمادهای بانکی ، به بانکها ابلاغ کرد که صورتهای مالی خود را منطبق با استانداردهای جهانی تنظیم و ارائه نمایند؟6- قبل از بسته شدن نمادهای بانکی صحبت در مورد سوئیفت زیاد بود پس پی شد ؟7- مدیران محترم بانکی آیا به انسانیت اعتقاد دارید ؟8- بانکداری اسلامی ؟؟؟ تو رو خدا اسم اسلام رو خراب نکنید کلمه اسلام رو حذف کنید و با اعتقادات ما بازی نکنید بد بین
  کسانق کاسانا(@jak)
  #دی یعنی چی که به تنفس خورد ؟؟؟!!! بد بین
  کسانق کاسانا(@jak)
  #دی ارزش کل سرمایه در بورس ایران برابر 350 هزار میلیارد تومان هست و ارزش کل پروندهای اختلاس و دزدی که توسط قوه قضائیه در دست بررسی می باشد 250 هزار میلیارد تومان می باشدحالا چند هزار میلیارد تومان هم که رو نشده یا نمیخوان رو بشه الله اعلم بد بین
  کسانق کاسانا(@jak)
  #قشیر ✅ اما گروه قندی هم به مانند پالایشی ها در صدر توجه بازار قرار داشت. بحث تک نرخی شدن ارز و تعدیلات متوالی شرکت ها از مهمترین دلایلی است که موجب شده تا بازار کماکان به نمادهای این گروه توجه داشته باشد. البته بحث صادرات قند و شکر به قطر هم ظاهرا جدی شده و از طرف دیگر واردات شکر خام در قیمت های پائین ( به دلیل افت نرخ های جهانی ) توسط شرکت ها و شناسایی سود از محل ... خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟