09:58
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۸۵،۶۲۴.۴
   ۳۵.۶
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۷،۸۶۲ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۳    ۰۹:۵۷

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

hosseingoodarzi

حسین گودرزی عضو از ۱۳۹۲/۱۱/۱۱

  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  #سبد خودرو (2.24%) اخابر (5.23%) خکاوه (6.12%) دی (4.86%) ثنوسا (0.84%) وبملت (1.12%) میدکو (5.82%) مداران (3.32%) وپارس (0.57%) وپست (3.33%) وبانک (5.52%) فولاد (2.71%) ذوب (3.77%) لکما (3.49%) ونوین (4.13%) حفاری (3.91%) تکمبا (1.79%) فسرب (3.41%) دروز (4.72%) وتوکا (6.59%) وسینا (2.9%) وتجارت (1.09%) کیمیا (5.75%) کیسون (2.56%) وتوشه (3.83%) خزامیا (1.86%) پارسان (5.18%) ولغدر (3.33%)
  خیلی وقت بود نخندیده بودم
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  #سبد خودرو (16.28%) خکاوه (34.08%) ثنوسا (44.52%) مداران (5.04%) فنوال (0.08%)
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  #سبد خودرو (9.06%) خکاوه (21.21%) ثنوسا (28.21%) مداران (4.53%) زنگان (36.92%) فنوال (0.07%)
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  #سبد خودرو (9.06%) خکاوه (21.21%) ثنوسا (28.21%) مداران (4.53%) زنگان (36.92%) فنوال (0.07%)
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خودرو21111897-10.14 %9.06 %
  خکاوه849813-4.24 %21.21 %
  ثنوسا20741804-13.02 %28.21 %
  مداران147514901.02 %4.53 %
  زنگان17081673-2.05 %36.92 %
  فنوال830817-1.57 %0.07 %

  #سبد
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  #سبد خودرو (9.4%) رمپنا (3.09%) ستران (1.59%) خکاوه (4.96%) وبملت (11.22%) کطبس (3.9%) مداران (5.03%) زنگان (34.03%) خپارس (4.03%) فلوله (19.32%) تکشا (3.44%)
  من که خوشبینم به این سبد دوستان خوشحال می شم نظرتونو بدونم ممنون
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  #سبد خودرو (4.47%) خاور (3.15%) سپاها (2.24%) رمپنا (4.09%) تاپیکو (4.88%) ستران (1.99%) خکاوه (6.33%) وبملت (5.47%) کطبس (2.63%) مداران (2.43%) زنگان (35.66%) غشاذر (11%) خپارس (5.21%) حتاید (10.44%)
  به نظر دوستان این سبد چطوره
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  #سبد خودرو (3.56%) خاور (2.95%) سپاها (2.44%) رمپنا (4.45%) تاپیکو (3.02%) حکشتی (3.29%) دکیمی (3.81%) ستران (2.06%) خکاوه (5.07%) ولصنم (3.63%) وبملت (5.99%) میدکو (8.98%) حسینا (4.89%) کطبس (3.11%) مداران (2.75%) زنگان (40.01%)
  دوستان بدبخت می شم یا خوشبخت با این سبدم
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  خکاوه دکیمی بمپنا رمپنا خاور خودرو حکشتی سپاها ستران اخابر خوش بین
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  #سبد خودرو (11.11%) خاور (6.19%) سپاها (3.92%) بمپنا (17.83%) رمپنا (12.57%) تاپیکو (8.2%) حکشتی (8.79%) اخابر (7.03%) دکیمی (10.21%) ستران (6.77%) خکاوه (7.4%)
  خوش بینم حسابی
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  #سبد وبصادر (3.15%) ولصنم (4.86%) دی (4.1%) خکاوه (13.6%) ونفت (2.24%) قشکر (1.55%) وملت (4.61%) سدبیر (2.72%) سپاها (2.39%) خودرو (13.42%) رکیش (3.28%) وپارس (3.82%) وآیند (31.05%) تاپیکو (9.21%)
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  #سبد وبصادر (3.15%) ولصنم (4.86%) دی (4.1%) خکاوه (13.6%) ونفت (2.24%) قشکر (1.55%) وملت (4.61%) سدبیر (2.72%) سپاها (2.39%) خودرو (13.42%) رکیش (3.28%) وپارس (3.82%) وآیند (31.05%) تاپیکو (9.21%)
  خوشبینم
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبصادر10661041-2.35 %2.69 %
  ولصنم20991948-7.19 %4.5 %
  دی193619450.46 %4.62 %
  خکاوه1020893-12.45 %5.96 %
  ونفت27722550-8.01 %2.2 %
  قشکر35002913-16.77 %1.26 %
  وملت878848-3.42 %2.93 %
  سدبیر31372645-15.68 %2.28 %
  مداران356336682.95 %1.58 %
  سپاها23382310-1.2 %1.99 %
  دکیمی810785034.88 %3.67 %
  تیپیکو6259694210.91 %3 %
  سبزوا149215473.69 %1.34 %
  سدشت42844163-2.82 %2.69 %
  خودرو31612837-10.25 %8.57 %
  خپارس177918222.42 %1.57 %
  میدکو596661953.84 %2.67 %
  رکیش70546706-4.93 %5.79 %
  وپارس403540580.57 %3.5 %
  ثتران2425282716.58 %4.88 %
  ولغدر106410801.5 %2.33 %
  وآیند100010000 %25.89 %
  اخابر31933163-0.94 %4.09 %

  #سبد
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبصادر106610952.72 %4.44 %
  ولصنم20991978-5.76 %7.16 %
  دی19361898-1.96 %7.06 %
  خکاوه1020974-4.51 %10.2 %
  ونفت27722590-6.57 %3.51 %
  قشکر35003265-6.71 %2.21 %
  وملت878869-1.03 %4.7 %
  سدبیر31372929-6.63 %3.96 %
  مداران35633496-1.88 %2.37 %
  سپاها233823580.86 %3.19 %
  دکیمی810784183.84 %5.7 %
  تیپیکو6259696311.25 %4.71 %
  سبزوا149215171.68 %2.05 %
  سدشت42844143-3.29 %4.21 %
  خودرو33213135-5.6 %2.12 %
  خپارس177918413.49 %2.49 %
  میدکو596661463.02 %4.16 %
  رکیش705471761.73 %9.71 %
  وپارس40353923-2.78 %5.31 %
  ثتران242525264.16 %6.84 %
  ولغدر106411487.89 %3.88 %

  #سبد man donbale ye soode topolam javab mide?
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبصادر10661035-2.91 %4.74 %
  ولصنم20991983-5.53 %8.11 %
  دی20201819-9.95 %4.87 %
  خکاوه10741008-6.15 %5.92 %
  ونفت277227900.65 %4.27 %
  قشکر35003361-3.97 %2.57 %
  وملت912894-1.97 %2.05 %
  سدبیر31373014-3.92 %4.61 %
  مداران35633429-3.76 %2.62 %
  سپاها233823651.15 %3.62 %
  دکیمی810784303.98 %6.45 %
  تیپیکو625965314.35 %4.99 %
  سبزوا149215312.61 %2.34 %
  سدشت42844129-3.62 %4.74 %
  خودرو33213308-0.39 %2.53 %
  خپارس177917900.62 %2.74 %
  میدکو596660050.65 %4.59 %
  رکیش70547010-0.62 %10.72 %
  وپارس40354005-0.74 %6.12 %
  ثتران24252404-0.87 %7.35 %
  ولغدر10641062-0.19 %4.06 %

  #سبد
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  #سبد وبصادر (4.74%) ولصنم (8.11%) دی (4.87%) خکاوه (5.92%) ونفت (4.27%) قشکر (2.57%) وملت (2.05%) سدبیر (4.61%) مداران (2.62%) سپاها (3.62%) دکیمی (6.45%) تیپیکو (4.99%) سبزوا (2.34%) سدشت (4.74%) خودرو (2.53%) خپارس (2.74%) میدکو (4.59%) رکیش (10.72%) وپارس (6.12%) ثتران (7.35%) ولغدر (4.06%)
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  #سبد وبصادر (4.49%) ولصنم (11.6%) دی (6.99%) خکاوه (6.59%) ونفت (6.35%) قشکر (3.84%) وملت (3.06%) سدبیر (7.02%) مداران (3.94%) سپاها (5.3%) دکیمی (9.33%) تیپیکو (6.95%) سبزوا (3.31%) سدشت (6.84%) خودرو (3.81%) خپارس (3.94%) میدکو (6.64%)
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  #سبد وبصادر (4.49%) ولصنم (11.6%) دی (6.99%) خکاوه (6.59%) ونفت (6.35%) قشکر (3.84%) وملت (3.06%) سدبیر (7.02%) مداران (3.94%) سپاها (5.3%) دکیمی (9.33%) تیپیکو (6.95%) سبزوا (3.31%) سدشت (6.84%) خودرو (3.81%) خپارس (3.94%) میدکو (6.64%)
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  دی20301997-1.63 %100 %

  #سبد
  حسین گودرزی(@hosseingoodarzi)
  #سبد وبصادر (18.85%) ولصنم (31.64%) دی (31.08%) خکاوه (18.43%)
  درصد ریسک و سود چغدر است
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟