09:54
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۹۸،۸۵۲.۴۲
   ۲۲۳.۹۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۹۴۱،۱۵۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۱۱/۰۳    ۰۹:۵۲

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

hossein239239

واگرایی .. عضو از ۱۳۹۲/۱۱/۱۵

  واگرایی ..(@hossein239239)
  #زمگسا #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #مومنتوم #استوک #سیگنال #خربدتاریخ :96/9/4تایم فریم: هفتگینشر این چارت باذکر منبع بلامانع است @Divergenceplus خوش بین
  واگرایی ..(@hossein239239)
  #نمرینو #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #سیگنال #خرید تاریخ:96/9/4تایم فریم: هفتگینشر این چارت باذکر منبع بلامانع است @Divergenceplus خوش بین
  واگرایی ..(@hossein239239)
  #ولیز #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #سیگنال #خرید تاریخ:96/9/4تایم فریم: هفتگینشر این چارت باذکر منبع بلامانع است @Divergenceplus خوش بین
  حسین پ(@hossein239239)
  #ثمسکن #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #ام_اف_آی #سی_سی_آی #سیگنال #خرید #سیگنال_خریدتاریخ:96/9/3تایم فریم: هفتگینشر این چارت باذکر منبع بلامانع است @Divergenceplus خوش بین
  حسین پ(@hossein239239)
  #ثاژن #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #ام_اف_آی #سیگنال #خرید #سیگنال_خرید تاریخ:96/9/3تایم فریم: هفتگینشر این چارت باذکر منبع بلامانع است @Divergenceplus خوش بین
  حسین پ(@hossein239239)
  #خفناور #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #مومنتوم #ام_اف_آی #سی_سی_آی #استوک #سیگنال #خرید #سیگنال_خریدتاریخ:96/9/2تایم فریم: روزانهنشر این چارت باذکر منبع بلامانع است @Divergenceplus خوش بین
  حسین پ(@hossein239239)
  #کرازی #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #مومنتوم #سیگنال #خرید #سیگنال_خریدتاریخ:96/9/1تایم فریم: روزانه @Divergenceplus خوش بین
  حسین پ(@hossein239239)
  #کساپا #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #مومنتوم #سیگنال #خرید #سیگنال_خریدتاریخ:96/9/1تایم فریم: روزانهنشر این چارت باذکر منبع بلامانع است @Divergenceplus خوش بین
  حسین پ(@hossein239239)
  #زنجان #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #مومنتوم #استوک #سی_سی_آی #سیگنال #خریدتاریخ :96/8/28تایم فریم: روزانه @Divergenceplus خوش بین
  حسین پ(@hossein239239)
  #شپنا #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #ام_اف_آی #مومنتوم #استوک #سیگنال **سیو سود به نظر معقول میادتاریخ:96/8/15تایم فریم: روزانه @Divergenceplus بد بین
  حسین پ(@hossein239239)
  #وملت #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #ام_اف_آی #مومنتوم #استوک #سیگنال #خریدتاریخ :96/8/15تایم فریم: روزانه @Divergenceplus خوش بین
  حسین پ(@hossein239239)
  #حتوکا #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #ام_اف_آی #مومنتوم #استوک #سیگنال #خرید تاریخ:96/8/15تایم فریم: روزانه @Divergenceplus خوش بین
  حسین پ(@hossein239239)
  #ثاژن #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #مومنتوم #استوک #سیگنال #خرید تاریخ:96/8/15تایم فریم: روزانه @Divergenceplus خوش بین
  حسین پ(@hossein239239)
  #دسانکو #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #مومنتوم #سیگنال #خرید تاریخ:96/8/14تایم فریم: چهار ساعته @Divergenceplus خوش بین
  حسین پ(@hossein239239)
  #ستران #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #مومنتوم #استوک #سیگنال #خرید تاریخ:96/8/13تایم فریم: روزانه @Divergenceplus خوش بین
  حسین پ(@hossein239239)
  #ولساپا #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #ام_اف_آی #مومنتوم #استوک #سی_سی_آی #سیگنال #خرید تاریخ:96/8/13تایم فریم: چهار ساعته @Divergenceplus خوش بین
  حسین پ(@hossein239239)
  #کشرق #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #ام_اف_آی #مومنتوم #سیگنال #خرید تاریخ:96/8/13تایم فریم: روزانه @Divergenceplus خوش بین
  حسین پ(@hossein239239)
  #بهپاک #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #ام_اف_آی #مومنتوم #استوک #سی_سی_آی #سیگنال #خریدتاریخ :96/8/13تایم فریم: روزانه @Divergenceplus خوش بین
  حسین پ(@hossein239239)
  #غمارگ #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #استوک #سی_سی_آی #سیگنال #خریدتاریخ96/8/9تایم فریم: روزانه @Divergenceplus خوش بین
  حسین پ(@hossein239239)
  #بنیرو #واگرایی #آر_اس_آی #مکدی #ام_اف_آی #مومنتوم #استوکتاریخ :96/8/7تایم فریم: روزانه @Divergenceplus خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟