18:56
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۷۴۱.۹
   ۴۵.۵۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۲۳،۷۸۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۵    ۱۲:۴۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

hkarimi1958

حسن کریمی عضو از ۱۳۹۳/۰۳/۱۸

  حسن کریمی(@hkarimi1958)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تاپیکو29622231-24.68 %4.98 %
  فخوز71104581-35.57 %0.36 %
  ومعادن30601331-56.5 %0.15 %
  فولاد26321875-28.76 %4.39 %
  پارسان302431102.84 %34.69 %
  وخارزم14391208-16.05 %14.82 %
  ثشرق19031821-4.31 %24.37 %
  ثتران23212231-3.88 %0.12 %
  ثغرب34573022-12.58 %3.54 %
  ثشاهد15051191-20.86 %1.33 %
  شاراک59494834-18.74 %0.22 %
  هرمز150015151 %0.02 %
  خراسان74905824-22.24 %6.5 %
  پترول202020280.4 %4.52 %

  #سبد
  حسن کریمی(@hkarimi1958)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تاپیکو29622227-24.81 %4.84 %
  فخوز71104581-35.57 %0.35 %
  ومعادن30601326-56.67 %0.14 %
  فولاد26321901-27.77 %4.34 %
  پارسان302431373.74 %34.07 %
  وخارزم14391198-16.75 %14.31 %
  ثشرق19031822-4.26 %23.75 %
  ثتران23212304-0.73 %0.13 %
  ثغرب34573208-7.2 %3.66 %
  ثشاهد15051195-20.6 %1.3 %
  شاراک59494850-18.47 %0.21 %
  هرمز150015030.2 %0.02 %
  خراسان74905795-22.63 %6.29 %
  پترول202020280.4 %6.61 %

  #سبد
  حسن کریمی(@hkarimi1958)
  #سبد تاپیکو (5.93%) فخوز (0.31%) ومعادن (0.15%) فولاد (3.93%) پارسان (39.27%) وخارزم (12.55%) ثشرق (13.03%) ثتران (0.13%) ثغرب (3.43%) ثشاهد (1.25%) شاراک (0.23%) کروی (4.63%) شپاکسا (0.55%) هرمز (0.01%) وپترو (4.85%) خراسان (7.39%) پترول (2.36%)
  حسن کریمی(@hkarimi1958)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تاپیکو52102447-53.03 %5.93 %
  فخوز71104534-36.23 %0.31 %
  ومعادن30601511-50.62 %0.15 %
  فولاد26321931-26.63 %3.93 %
  پارسان30243002-0.73 %39.27 %
  وخارزم14611295-11.36 %12.55 %
  ثشرق19561920-1.84 %13.02 %
  ثتران2321269115.94 %0.13 %
  ثغرب34573373-2.43 %3.43 %
  ثشاهد15051286-14.55 %1.25 %
  شاراک59495903-0.77 %0.23 %
  کروی158215930.7 %4.63 %
  شپاکسا29402858-2.79 %0.55 %
  هرمز15001497-0.2 %0.01 %
  وپترو160416683.99 %4.85 %
  خراسان749076351.94 %7.4 %
  پترول202020280.4 %2.36 %

  #سبد
  حسن کریمی(@hkarimi1958)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تاپیکو52102363-54.64 %5.86 %
  فخوز71104565-35.79 %0.32 %
  ومعادن30601551-49.31 %0.15 %
  فولاد26321920-27.05 %4 %
  پارسان30242916-3.57 %39.04 %
  وخارزم14611436-1.71 %14.24 %
  ثشرق19561917-1.99 %13.31 %
  ثتران2321271717.06 %0.13 %
  ثغرب34573360-2.81 %3.5 %
  ثشاهد15051297-13.82 %1.29 %
  شاراک59495756-3.24 %0.23 %
  کروی158215850.19 %4.72 %
  شپاکسا29402845-3.23 %0.56 %
  هرمز15001494-0.4 %0.01 %
  وپترو160416170.81 %4.81 %
  خراسان739074310.55 %4.42 %
  پترول202020280.4 %2.41 %
  وبیمه999994-0.5 %0.99 %

  #سبد
  حسن کریمی(@hkarimi1958)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تاپیکو52102363-54.64 %5.92 %
  فخوز71104565-35.79 %0.32 %
  ومعادن30601551-49.31 %0.16 %
  فولاد26321920-27.05 %4.04 %
  پارسان30242916-3.57 %39.43 %
  وخارزم14611436-1.71 %14.38 %
  ثشرق19561917-1.99 %13.44 %
  ثتران2321271717.06 %0.14 %
  ثغرب34573360-2.81 %3.53 %
  ثشاهد15051297-13.82 %1.3 %
  شاراک59495756-3.24 %0.23 %
  کروی158215850.19 %4.76 %
  شپاکسا29402845-3.23 %0.57 %
  هرمز15001494-0.4 %0.01 %
  وپترو160416170.81 %4.86 %
  خراسان739074310.55 %4.47 %
  پترول202020280.4 %2.44 %

  #سبد
  حسن کریمی(@hkarimi1958)
  #سبد تاپیکو (6.58%) فخوز (0.32%) ومعادن (0.15%) فولاد (3.82%) پارسان (37.18%) وخارزم (4.48%) ثشرق (13.52%) ثتران (0.15%) ثغرب (3.54%) ثشاهد (1.31%) شاراک (17.24%) کروی (5.39%) وساپا (5.76%) شپاکسا (0.56%)
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟