15:23
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۹۹،۵۲۲.۱۸
   ۲۹۷.۴۸
  • ارزش بازار
  • ۳،۹۶۷،۰۳۷ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۱۱/۰۴    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

hesam1234

حسام مشایی عضو از ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

  حسام مشایی(@hesam1234)
  #ورنا #شبندر #سنوین خبرمهم متن رو کامل بخونیدزیرمجموعه گروه بهمن درج نماد شد و در نوبت عرضه اولیه ایستادپس از بفجر این سهم هم در لیست عرضه اولیه ها قرار گرفتسرمایه گذاری ارزش آفرینان که از زیرمجموعه های گروه بهمن بشمار می رود با سرمایه 30 میلیارد تومانی در فرابورس درج نماد شد و در نوبت عرضه های اولیه ایستاد. سود 50 درصدی هفتگی (ثابت) میخوای داشته باشی؟پس خوب گوش کن.اول ازیک منبع معتبر استفاده کن دوم عضو یک گروه بورسی از خبره هاباش.ماکه از سایت دکامثبت بورس استفاده میکنیم.مطالبش فوق العادست.فقط کافیه گوگل بزنی دکامثبت بورس میاره.ازما گفتن بود ضرر نداره نگاهی بهش بکنی.ادم شکاک همیشه درجا میزنه
  حسام مشایی(@hesam1234)
  #ذوب #آکنتور #خکاوه خبرمهم متن رو کامل بخونیدزیرمجموعه گروه بهمن درج نماد شد و در نوبت عرضه اولیه ایستادپس از بفجر این سهم هم در لیست عرضه اولیه ها قرار گرفتسرمایه گذاری ارزش آفرینان که از زیرمجموعه های گروه بهمن بشمار می رود با سرمایه 30 میلیارد تومانی در فرابورس درج نماد شد و در نوبت عرضه های اولیه ایستاد. سود 50 درصدی هفتگی (ثابت) میخوای داشته باشی؟پس خوب گوش کن.اول ازیک منبع معتبر استفاده کن دوم عضو یک گروه بورسی از خبره هاباش.ماکه از سایت دکامثبت بورس استفاده میکنیم.مطالبش فوق العادست.فقط کافیه گوگل بزنی دکامثبت بورس میاره.ازما گفتن بود ضرر نداره نگاهی بهش بکنی.ادم شکاک همیشه درجا میزنه.
  حسام مشایی(@hesam1234)
  #خزامیا #وبملت #خبهمن مهم متن رو کامل بخونیدزیرمجموعه گروه بهمن درج نماد شد و در نوبت عرضه اولیه ایستادپس از بفجر این سهم هم در لیست عرضه اولیه ها قرار گرفتسرمایه گذاری ارزش آفرینان که از زیرمجموعه های گروه بهمن بشمار می رود با سرمایه 30 میلیارد تومانی در فرابورس درج نماد شد و در نوبت عرضه های اولیه ایستاد. سود 50 درصدی هفتگی (ثابت) میخوای داشته باشی؟پس خوب گوش کن.اول ازیک منبع معتبر استفاده کن دوم عضو یک گروه بورسی از خبره هاباش.ماکه از سایت دکامثبت بورس استفاده میکنیم.مطالبش فوق العادست.فقط کافیه گوگل بزنی دکامثبت بورس میاره.ازما گفتن بود ضرر نداره نگاهی بهش بکنی.ادم شکاک همیشه درجا میزنه.
  حسام مشایی(@hesam1234)
  #خپارس #وتجارت #وسپه زیرمجموعه گروه بهمن درج نماد شد و در نوبت عرضه اولیه ایستادپس از بفجر این سهم هم در لیست عرضه اولیه ها قرار گرفتسرمایه گذاری ارزش آفرینان که از زیرمجموعه های گروه بهمن بشمار می رود با سرمایه 30 میلیارد تومانی در فرابورس درج نماد شد و در نوبت عرضه های اولیه ایستاد. سود 50 درصدی هفتگی (ثابت) میخوای داشته باشی؟پس خوب گوش کن.اول ازیک منبع معتبر استفاده کن دوم عضو یک گروه بورسی از خبره هاباش.ماکه از سایت دکامثبت بورس استفاده میکنیم.مطالبش فوق العادست.فقط کافیه گوگل بزنی دکامثبت بورس میاره.ازما گفتن بود ضرر نداره نگاهی بهش بکنی.ادم شکاک همیشه درجا میزنه.
  حسام مشایی(@hesam1234)
  #خاور #وبصادر مهم مهم متن رو کامل بخونیدزیرمجموعه گروه بهمن درج نماد شد و در نوبت عرضه اولیه ایستادپس از بفجر این سهم هم در لیست عرضه اولیه ها قرار گرفتسرمایه گذاری ارزش آفرینان که از زیرمجموعه های گروه بهمن بشمار می رود با سرمایه 30 میلیارد تومانی در فرابورس درج نماد شد و در نوبت عرضه های اولیه ایستاد. سود 50 درصدی هفتگی (ثابت) میخوای داشته باشی؟پس خوب گوش کن.اول ازیک منبع معتبر استفاده کن دوم عضو یک گروه بورسی از خبره هاباش.ماکه از سایت دکامثبت بورس استفاده میکنیم.مطالبش فوق العادست.فقط کافیه گوگل بزنی دکامثبت بورس میاره.ازما گفتن بود ضرر نداره نگاهی بهش بکنی.ادم شکاک همیشه درجا میزنه.
  حسام مشایی(@hesam1234)
  #خساپا #وساپا زیرمجموعه گروه بهمن درج نماد شد و در نوبت عرضه اولیه ایستادپس از بفجر این سهم هم در لیست عرضه اولیه ها قرار گرفتسرمایه گذاری ارزش آفرینان که از زیرمجموعه های گروه بهمن بشمار می رود با سرمایه 30 میلیارد تومانی در فرابورس درج نماد شد و در نوبت عرضه های اولیه ایستاد...................... سود 50 درصدی هفتگی (ثابت) میخوای داشته باشی؟پس خوب گوش کن.اول ازیک منبع معتبر استفاده کن دوم عضو یک گروه بورسی از خبره هاباش.ماکه از سایت دکامثبت بورس استفاده میکنیم.مطالبش فوق العادست.فقط کافیه گوگل بزنی دکامثبت بورس میاره.ازما گفتن بود ضرر نداره نگاهی بهش بکنی.ادم شکاک همیشه درجا میزنه.
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟