13:55
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

hamidt

حمید . عضو از ۱۳۹۲/۰۳/۱۸

  حمید .(@hamidt)
  #کرازی خوش بین
  حمید .(@hamidt)
  #کرازی استاد باربد:خرید بعدی امروزم کرازی بود وقتی باز شد سریع صف خرید شد بعد عرضه شد و بعد از عرضه بنده خریدم شاید فردا هم بتونم کمی دیگر بخرم ولی هدف این سهم بالای 400 است و در کوتاه مدت احتمالا 360
  حمید .(@hamidt)
  #کرازی تا 380 فروشی نیست
  حمید .(@hamidt)
  #کرازی صف خرید میلیونی بعد از 9 درصد مثبت تبریک به سهامدارای صبورش خوش بین
  حمید .(@hamidt)
  #وبانک الان با امور سهام تماس گرفتم گفت حداکثر تا یک ماه دیگه افزایش سرمایه ثبت میشه و سهام جایزه هم داده میشه
  حمید .(@hamidt)
  #وبانک دوستان کسی بعد از افزایش سرمایه، چهل درصد سهام جایزه را گرفته یا خبری داره ؟
  حمید .(@hamidt)
  #کرازی امروز دوباره به کف رسید و مناسب برای خرید روز شنبه
  حمید .(@hamidt)
  #کرازی مدیر مالی "کرازی" خبر داد: عدم توقف تولید در نیمه دومhttp://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=108009 خوش بین
  حمید .(@hamidt)
  #شاخص بــازار طبــق انتظــار بــا توجــه بــه تعطیلــی آخــر هفتــه و بــا در نظــر گرفتــن مــواردی همچــون جلســه هســته ای پیــش رو ، نزدیکــی بــه آخــر مــاه، بحــث تســویه حســاب های مشــتریان اعتبــاری، رشــد شــارپ شــاخص و نیــاز بــه کســب انرژی مجــدد بــرای صعــود، شکســتن مقاومتهــای بســیار محکــم در اکثــر گروه هــای پیشــرو و نیــاز بــه پــول بــک از دیــد تکنیکالــی و یــا کســب انــرژی بــرای ادامــه رشــد قیمتــی، شــاهد افزایــش بـالای عرضه هــا بــود.
  حمید .(@hamidt)
  #کرازی دوستانی که به توصیه من یا استاد پالار کرازی خریدند اعلام کنند که برای خروج به موقع از سهم هماهنگ باشیم
  حمید .(@hamidt)
  #کرازی صف خرید...
  حمید .(@hamidt)
  #کرازی پیشنهاد خرید فردا خوش بین
  حمید .(@hamidt)
  #کرازی پیشنهاد خرید فردا به خصوص اگر صف خرید نداشته باشه خوش بین
  حمید .(@hamidt)
  #کرازی با توجه به حرکت دو روز اخیر گروه من به #کرازی خیلی خوشبین هستم
  حمید .(@hamidt)
  #کرازی صف شد
  حمید .(@hamidt)
  #کرازی خوش بین
  حمید .(@hamidt)
  #کرازی امروز صف نیست و فرصت خرید
  حمید .(@hamidt)
  #آموزش Most Investors Are Mostly Wrong Most of the TimeWilliam Scheinman
  حمید .(@hamidt)
  #کرازی تا قیمت 380 فروشی نیست حتی شما دوست عزیز ! خوش بین
  حمید .(@hamidt)
  #کرازی سهام یاب - ایده 5610071 خوب واقعا صف شد :) خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟