04:49
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۹،۰۸۴.۲
   ۱۰.۹۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۲۷،۹۱۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۰/۲۷    ۱۲:۴۱

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

hajihaj

h haj عضو از ۱۳۹۲/۰۹/۱۳

  h haj(@hajihaj)
  #خبر هرکس از سمت سهام بورسی به سمت فرابورسی ها رفته برد کرده چون اونجا مثل سهام بورسی کنترل نمی شوند نمونه شلیا ، کبافق ، کیمیا ، کشرق و ،،.... بورس ادای بیدارها رو درمیاره و فرابورس هم در خواب خود خواسته از سهام بورسی فرار کنید و مهاجرت به سهام فرابورسی رشد نکرده خود بررسی کنید و به صحت آن پی ببرید رقابت پنهانی سخت بین بورس و فرابورس
  h haj(@hajihaj)
  #شلیا شکایت از مدیران ش س توسعه صنعتی به دلیل ارزان فروشی این شرکت به جریان افتاده است جدی بگیرید با وجود اطلاع از طرحهای و تمام جریانات شلیا از طریق سهامداران آن شرکت
  h haj(@hajihaj)
  #شلیا اسناد هم به سایت آقای توکلی دیدبان شفافیت که یک موسسه مردم نهاد است در حال ارسال است شکایت برای ارزان فروشی سهام توسط گروهی خاص مانند هییت مدیره و مدیرعامل و لده ای دیگر ، سهامداران ش س توسعه صنعتی در حال پیگیری هستند خیلی مصرانه مانند ... جدی بگیرید
  h haj(@hajihaj)
  #شلیا این را جدی بگیرید شوخی نیست این : آیا شکایت از آقای ....و مدیران سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در حراج پایین قیمت این شرکت به جریان خواهدافتاد توسط سهامداران آن سرمایه گذاری ؟؟!!!آیا فرابورس در این جریان هم سهیم است ؟ تمام اسناد از روز اول تا کنون و کاهش بیش از 30درصدی سود شرکت یک روز قبل از عرضه آیا به عمد بود آیا برای خرید دردانه ها بود و.....به گذشته برگردیم اسناد موجود است این شکایت از... نمایش بیشتر
  h haj(@hajihaj)
  #خبر هرکس از سمت سهام بورسی به سمت فرابورسی ها رفته برد کرده چون اونجا مثل سهام بورسی کنترل نمی شوند نمونه شلیا ، کبافق ، کیمیا ، کشرق و ،،.... بورس ادای بیدارها رو درمیاره و فرابورس هم در خواب خود خواسته از سهام بورسی فرار کنید و مهاجرت به سهام فرابورسی رشد نکرده خود بررسی کنید و به صحت آن پی ببرید رقابت پنهانی سخت بین بورس و فرابورس
  h haj(@hajihaj)
  #خبر هرکس از سمت سهام بورسی به سمت فرابورسی ها رفته برد کرده چون اونجا مثل سهام بورسی کنترل نمی شوند نمونه شلیا ، کبافق ، کیمیا ، کشرق و ،،.... بورس ادای بیدارها رو درمیاره و فرابورس هم در خواب خود خواسته از سهام بورسی فرار کنید و مهاجرت به سهام فرابورسی رشد نکرده خود بررسی کنید و به صحت آن پی ببرید رقابتی سخت بین بورس و فرابورس
  h haj(@hajihaj)
  #خبر هرکس از سمت سهام بورسی به سمت فرابورسی ها رفته برد کرده چون اونجا مثل سهام بورسی کنترل نمی شوند نمونه شلیا ، کبافق ، کیمیا ، کشرق و ،،.... بورس ادای بیدارها رو درمیاره و فرابورس هم در خواب خود خواسته از سهام بورسی فرار کنید و مهاجرت به سهام فرابورسی رشد نکرده خود بررسی کنید و به صحت آن پی ببرید
  h haj(@hajihaj)
  #خبر هرکس از سمت سهام بورسی به سمت فرابورسی ها رفته برد کرده چون اونجا مثل سهام بورسی کنترل نمی شوند نمونه شلیا ، کبافق ، کیمیا ، کشرق و ،،.... بورس ادای بیدارها رو درمیاره و فرابورس همددر خواب خود خواسته از سهام بورسی فرار کنید و مهاجرت به سهام فرابورسی رشد نکرده
  h haj(@hajihaj)
  #شلیا این را جدی بگیرید شوخی نیست این : آیا شکایت از آقای ....و مدیران سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در حراج پایین قیمت این شرکت به جریان خواهدافتاد توسط سهامداران آن سرمایه گذاری ؟؟!!!آیا فرابورس در این جریان هم سهیم است ؟ تمام اسناد از روز اول تا کنون و کاهش بیش از 30درصدی سود شرکت یک روز قبل از عرضه آیا به عمد بود آیا برای خرید دردانه ها بود و.....به گذشته برگردیم اسناد موجود است ...... نمایش بیشتر
  h haj(@hajihaj)
  #شلیا آیا شکایت از آقای ....و مدیران سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در حراج پایین قیمت این شرکت به جریان خواهدافتاد؟!!!آیا فرابورس در این جریان هم سهیم است ؟ توسط سهامداران آن سرمایه گذاری ؟ تمام اسناد از روز اول تا کنون و کاهش بیش از 30درصدی سود شرکت یک روز قبل از عرضه آیا به عمد بود آیا برای خرید دردانه ها بود و.....به گذشته برگردیم اسناد موجود است ... اقدام تعجب برانگیز "شلیا"... نمایش بیشتر
  h haj(@hajihaj)
  #شلیا آیا شکایت از آقای مدیران سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در حراج پایین قیمت این شرکت به جریان خواهدافتاد؟!!!آیا فرابورس در این جریان هم سهیم است ؟ توسط سهامداران آن سرمایه گذاری ؟ تمام اسناد از روز اول تا کنون و کاهش بیش از 30درصدی سود شرکت یک روز قبل از عرضه آیا به عمد بود آیا برای خرید دردانها بود و.به گذشته برگردیم اسناد موجود است ... اقدام تعجب برانگیز "شلیا" در آستانه عرضه اولیه 15 درصد سهام نمایش بیشتر
  h haj(@hajihaj)
  #شلیا مدیر عامل جواب سهامداران خود را در عرضه پائین و حراج یک شرکت با قیمت پایین را چگونه خواهد داد رامین ربیعی مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران،را می گویم به گذشته برگردید :ا کاهش ناگهانی 30 درصد سود رخ داد : اقدام تعجب برانگیز "شلیا" در آستانه عرضه اولیه 15 درصد سهامدر آستانه عرضه اولیه 15 درصد سهام مواد ویژه لیا در فردا،آیا ایشان از آینده سهم خبر نداشتند آیا در جریان... نمایش بیشتر
  h haj(@hajihaj)
  #شلیا راستی یه سوال اون سهامدار عمده که در 200تا 300 خالی کرد یا اونی که 130 به بالا سهم وارد بازار کرد آیا ظلم به سهامداران خودش نکرد این سهم رو اون قیمتهای پایین حراج کرد ؟ چقدر برای سهامدارانشان ارزش قائل بودند که این سهم رو با آن قیمت پایین واگذار کردند ؟ بنظر شما چطور می خواهند جواب سهامدارانشان را بدهند بی وجدا نها. این مدیر عامل جواب سهامداران خود را در عرضه پائین و حراج یک شرکت با... نمایش بیشتر
  h haj(@hajihaj)
  #شلیا این مدیر عامل جواب سهامداران خود را در عرضه پائین و حراج یک شرکت با قیمت پایین را چگونه خواهد داد رامین ربیعی مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران،را می گویم به گذشته برگردید :ا کاهش ناگهانی 30 درصد سود رخ داد : اقدام تعجب برانگیز "شلیا" در آستانه عرضه اولیه 15 درصد سهامدر آستانه عرضه اولیه 15 درصد سهام مواد ویژه لیا در فردا، این شرکت در اقدامی تعجب برانگیز سود سال مالی گذشته را... نمایش بیشتر
  h haj(@hajihaj)
  #خپارسح در سشرق ح هم من می بارها در قیمتهای بالاتر از 25 تومن می گفتمم در سقف بفروشید چرا آنها رو نمی گویی امروز هم می گویم اگر فروشنده اید در سقف بفروشید و روشهای فروش رو یاد بگیرید خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #خپارسح به خداوندی خدا اگر قبولش داشته باشی یک دانه نه دیروز فروختم در 120 به بالا که می توانستم بفروشم نه امروز میخواهم بفروشم ولی ناراحت می شوم که این بی شرفها حق و سهم شما رو مفت از چنگتان در می آورند در صورتی که این ها همش بازی هست خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #خپارسح عده ای بخاطر سرازیر شدن پول به سمت خپارس و خپارس حق ، و راکد شدن سهام خودشان نسبت به این سهم جو سازی و جو منفی راه انداختن تا به نان و نوایی برسند حتی دست به دامن همدستان ذلیل خود در بورس شدند یدالله فوق ایدیهم انشالله امروز با این خریداران فهیم و عدم فروش هیجانی تمام نقشه هایشان نقش برآب می شود اگر از سهم حمایت شود توسط حقیقی و حقوقی بیشتر هم توسط حقیقیها تا رشد کند... نمایش بیشتر خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #خپارسح تا میتونید در کف قیمت از فراریان از سود بیشتر ، بخرید قول به شما می دهم همین امروز 15 درصد بیشتر نوسان دهد خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #خپارسح سوسو و ایرا ..و .... تا میتونید در کف قیمت از فراریان از سود بیشتر ، بخرید قول به شما می دهم همین امروز 15 درصد بیشتر نوسان دهد خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #خپارسح تا میتونید در کف قیمت از فراریان از سود بیشتر ، بخرید قول به شما می دهم همین امروز 15 درصد بیشتر نوسان دهد خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟