17:42
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۲،۳۷۲.۴
   ۲۹۷.۴۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۴۸،۶۲۹ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۳۱    ۱۲:۳۷

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

hajihaj

h haj عضو از ۱۳۹۲/۰۹/۱۳

  h haj(@hajihaj)
  #شاخص اولین تلفن واولین کاری که امروز از سوی وزیر جدید اقتصاد دنبال شد پیگیری وضعیت شاخص بورس بوده است به فال نیک می گیریم ان شاء الله #خبر #وثنو #آرین #معیار خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #وثنو تعدیل #مثبت گروه #ساختمانی امروز بر کدال نشست #کرمان ٤٩٠درصد #ثرود ١٠٥درصد #وساخت ٧٨درصد #ثتران٧٦درصد #ثغرب 7700 درصدوثنو به ازای سود 1554 ریالی سال 96 و برای افزایش و اصلاح پیش بینی سال 97 کرمان از 177ریال به 1044 چند درصد باید افزایش سود دهد ؟ خودتان حساب کنید افزایش سرمایه 1000درصدی کرمان از انباشته به کنار ..آیا خریداران امروز از این اصلاحیه کرمان که یکی از مالکینش همین وثنو هست اطلاع داشته اند؟ خبری خوش برای وثنو در صورتهای مالی اصلاحی کرمان(اصلاحیه جدید هم اکنون در کدال ) :افزایش پیش بینی 177ریالی به 1044ریال به دلایل 1 - باتوجه به عملکرد شرکت سرمایه پذیر آرین ماهتاب گستر درخصوص تقسیم سود درسال گذشته ،لذا پیش بینی تقسیم سود ازمبلغ 200میلیار ریال پیش بینی قبلی به مبلغ 1000میلیارد ریال افزایش یافته است(5برابر افزایش ).2-افزایش سود حاصل ازسرمایه گذاری درشرکت آرین ماهتاب گستربه میزان290820 میلیون ریال .وثنو بسیار خوشبین +++++++++++++ خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #وثنو وثنو به ازای سود 1554 ریالی سال 96 و برای افزایش و اصلاح پیش بینی سال 97 کرمان از 177ریال به 1044 چند درصد باید افزایش سود دهد ؟ خودتان حساب کنید افزایش سرمایه 1000درصدی کرمان از انباشته به کنار ..آیا خریداران امروز از این اصلاحیه کرمان که یکی از مالکینش همین وثنو هست اطلاع داشته اند؟ خبری خوش برای وثنو در صورتهای مالی اصلاحی کرمان(اصلاحیه جدید هم اکنون در کدال ) :افزایش پیش بینی 177ریالی به 1044ریال به دلایل 1 - باتوجه به عملکرد شرکت سرمایه پذیر آرین ماهتاب گستر درخصوص تقسیم سود درسال گذشته ،لذا پیش بینی تقسیم سود ازمبلغ 200میلیار ریال پیش بینی قبلی به مبلغ 1000میلیارد ریال افزایش یافته است(5برابر افزایش ).2-افزایش سود حاصل ازسرمایه گذاری درشرکت آرین ماهتاب گستربه میزان290820 میلیون ریال .وثنو بسیار خوشبین +++++++++++++ #سوال #خبر #کرمان خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #وثنو آیا خریداران امروز از این اصلاحیه کرمان که یکی از مالکینش همین وثنو هست اطلاع داشته اند؟ خبری خوش برای وثنو در صورتهای مالی اصلاحی کرمان(اصلاحیه جدید هم اکنون در کدال ) :1افزایش پیش بینی 177ریالی به 1044ریال به دلایل 1 - باتوجه به عملکرد شرکت سرمایه پذیر آرین ماهتاب گستر درخصوص تقسیم سود درسال گذشته ،لذا پیش بینی تقسیم سود ازمبلغ 200میلیار ریال پیش بینی قبلی به مبلغ 1000میلیارد ریال افزایش یافته است(5برابر افزایش ).2-افزایش سود حاصل ازسرمایه گذاری درشرکت آرین ماهتاب گستربه میزان290820 میلیون ریال .وثنو بسیار خوشبین +++++++++++++ #خبر #سوال #کرمان خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #وثنو خبری خوش برای وثنو در صورتهای مالی اصلاحی کرمان(اصلاحیه جدید هم اکنون در کدال ) :1افزایش پیش بینی 177ریالی به 1044ریال میشه چند درصد وه وه وای وه به دلایل 1 - باتوجه به عملکرد شرکت سرمایه پذیر آرین ماهتاب گستر درخصوص تقسیم سود درسال گذشته ،لذا پیش بینی تقسیم سود ازمبلغ 200میلیار ریال پیش بینی قبلی به مبلغ 1000میلیارد ریال افزایش یافته است(5برابر افزایش ).2-افزایش سود حاصل ازسرمایه گذاری درشرکت آرین ماهتاب گستربه میزان290820 میلیون ریال .وثنو بسیار خوش بین ++++++++++++++ خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #وثنو خبری خوش برای وثنو در صورتهای مالی اصلاحی کرمان(اصلاحیه جدید هم اکنون در کدال ) :1افزایش پیش بینی 177ریالی به 1044ریال به دلایل 1 - باتوجه به عملکرد شرکت سرمایه پذیر آرین ماهتاب گستر درخصوص تقسیم سود درسال گذشته ،لذا پیش بینی تقسیم سود ازمبلغ 200میلیار ریال پیش بینی قبلی به مبلغ 1000میلیارد ریال افزایش یافته است(5برابر افزایش ).2-افزایش سود حاصل ازسرمایه گذاری درشرکت آرین ماهتاب گستربه میزان290820 میلیون ریال .وثنو بسیار خوشبین ++++++++++++++ خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #وثنو خبری خوش برای وثنو در صورتهای مالی اصلاحی کرمان(اصلاحیه جدید هم اکنون در کدال ) :1 - باتوجه به عملکرد شرکت سرمایه پذیر آرین ماهتاب گستر درخصوص تقسیم سود درسال گذشته ،لذا پیش بینی تقسیم سود ازمبلغ 200میلیار ریال پیش بینی قبلی به مبلغ 1000میلیارد ریال افزایش یافته است(5برابر افزایش ).2-افزایش سود حاصل ازسرمایه گذاری درشرکت آرین ماهتاب گستربه میزان290820 میلیون ریال . خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #آرین شرکتی سود ده تمام سالها و روند سود دهی آن رو ببینید ++++++++++جهت یاد آوری جمع بدهی ها 638,087 جمع سرمایه گذاریهای بلند مدت بر اساس قیمت تمام شده نه قیمت بازار قیمت بازار آنها چند برابر است 1,675,689برگرفته از صورتهای مالی،سودانباشته و مبلغ بهای تمام شده سرمایه گذاریها و بدهی ها به میلیون ریال است++++++++++ سود انباشته87,844 این سهم شرایطش از وگستر زیان ده آنچنانی که 240تومان است که بد تر نیست یه نگاهی به وگستر و صورتهای مالیش بنداز بد نیست روزی همان وگستر مانند وآرین به زور 80ت می خریدنددارندگان این سهم به ارزشش پی بردند و در این بازارپایه ب که اکثر شرکتهای زیاندیده با قیمت بازار بالا جابجا می شوند این سهم یک عرضه اولیه حساب می شود #خبر #عرضه اولیه همه عادت کردند 40هزار تومن بخرند و بعد از 100 درصد افزایش فقط 40 هزار تومن نصیبشان شود خوب این سهم هرچه می توانید بخرید و سود معادل سرمایه گذاریتان ببرید هرچه درتوان دارید خود دانید بررسی شود خرید شود لذت سودش رو ببرید خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #آرین جهت یاد آوری جمع بدهی ها 638,087 جمع سرمایه گذاریهای بلند مدت بر اساس قیمت تمام شده نه قیمت بازار قیمت بازار آنها چند برابر است 1,675,689برگرفته از صورتهای مالی،سودانباشته و مبلغ بهای تمام شده سرمایه گذاریها و بدهی ها به میلیون ریال است++++++++++ سود انباشته87,844 این سهم شرایطش از وگستر زیان ده آنچنانی که 240تومان است که بد تر نیست یه نگاهی به وگستر و صورتهای مالیش بنداز بد نیست روزی همان وگستر مانند وآرین به زور 80ت می خریدند خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #آرین دارندگان این سهم به ارزشش پی بردند و در این بازارپایه ب که اکثر شرکتهای زیاندیده با قیمت بازار بالا جابجا می شوند این سهم یک عرضه اولیه حساب می شود #خبر #عرضه اولیه همه عادت کردند 40هزار تومن بخرند و بعد از 100 درصد افزایش فقط 40 هزار تومن نصیبشان شود خوب این سهم هرچه می توانید بخرید و سود معادل سرمایه گذاریتان ببرید هرچه درتوان دارید خود دانید بررسی شود خرید شود لذت سودش رو ببرید خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #آرین سودانباشته و مبلغ بهای تمام شده سرمایه گذاریها و بدههی ها به میلیون ریال است++++++++++ سود انباشته 87,844 خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #آرین جهت یاد آوری سود انباشته سهم وآرین سود (زیان) انباشته بر گرفته از صورتهای سه ماهه 87,844 خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #آرین جهت یاد آوری جمع بدهی ها 638,087 جمع سرمایه گذاریهای بلند مدت بر اساس قیمت تمام شده نه قیمت بازار قیمت بازار آنها چند برابر است 1,675,689برگرفته از صورتهای مالی خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #آرین ( @hamiii ) این سهم شرایطش از وگستر زیان ده آنچنانی که 240تومان است که بد تر نیست یه نگاهی به وگستر و صورتهای مالیش بنداز بد نیست روزی همان وگستر مانند وآرین به زور 80ت می خریدند(اگر سن بورسیت قد نمی دهد روند قیمتیش را ملاحظه کنید ) ببینید با برنامه آتی که دارد و حمایت سهامدار عمده به کجا رسید این وآرین هم چه بخواهی چه نخواهی همین روزها راه وگستر را خواهد رفت راه وگستر با صبر و میان مدت ان شاء الله سود خوبی از قبل حمایت حقوقی ما از این سهم خواهیم گرفت (همین طور که در مجمع ما 10درصد از گرفتیم علی الحساب )حالا شما بگو نه زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد #آرین +++++++++++++++++++++++++++++++++بسیار خوشبین سوال دیگر اگر همین امروز سرمایه گذاری های بلند مدتش را با قیمت خوب و از طریق معاملات بلوکی بفروشد با رفع موانع هر سهم چقدر سود می کند این سرمایه گذاریهایش چند برابر بدهی و سرمایه اش هستند 2- تمام شرکتهای سرمایه گذاری دید بلند مدت دارند شما حقوقی ها رو ببینید چطور برنامه ریزی برای بلندمدت دارند خوب این شرکت بازرگانی پتروشیمی رو هرچه صنایع پتروشیمی دنبالش هستند که بفروشند اینقدر قیمت بازارش خوب است که اولا شرکت دوست ندارد بفروشد ثانیا اگر بلوکش را بخواهد بفروشد با قیمت فوق تصور شما برای این شرکت سود دارد خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #آرین ( @hamiii ) این سهم شرایطش از وگستر زیان ده آنچنانی که 240تومان است که بد تر نیست یه نگاهی به وگستر و صورتهای مالیش بنداز بد نیست روزی همان وگستر مانند وآرین به زور 80ت می خریدند(اگر سن بورسیت قد نمی دهد روند قیمتیش را ملاحظه کنید ) ببینید با برنامه آتی که دارد و حمایت سهامدار عمده به کجا رسید این وآرین هم چه بخواهی چه نخواهی همین روزها راه وگستر را خواهد رفت راه وگستر با صبر و میان مدت ان شاء الله سود خوبی از قبل حمایت حقوقی ما از این سهم خواهیم گرفت (همین طور که در مجمع ما 10درصد از گرفتیم علی الحساب )حالا شما بگو نه زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد #آرین +++++++++++++++++++++++++++++++++بسیار خوشبین خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #آرین کوتاه مدتی ها نخرند این سهم را میان مدتی ها ورود کنند ++++++++++++++حقوقی که 69 درصد رو همین چند ماه پیش مالک شده +++++++++++++++++خودتان در کدال بررسی کنید این تغییر مالکیت برای متحول کردن سهم خریداری شد خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #آرین با 100هزارتا سهم فریبتان می دهند که ارزان فروشی کنید نکنید خوب اختیار مالتان را دارید این سهم با ورود حقوقی عمده و حمایت آن در حال تحول اساسی است حقوقی که 69 درصد رو همین چند ماه پیش مالک شده +++++++++++++++++خودتان بررسی کنید و در کدال ببینید این تغییر مالکیت برای متحول کردن سهم خریداری شد خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #آرین حقوقی عمده جدید برنامه های اساسی برای آن دارد حقوقی که 69 درصد رو همین چند ماه پیش مالک شده +++++++++++++++++خودتان بررسی کنید این تغییر مالکیت برای متحول کردن سهم خریداری شد حال عده ای .....ولش کن نگیم بهتر است سهام زیان ده 200ت توی قیمت 300بالا دارند معامله میشن اونوقت آقا می گوید شرکتی که سرمایه گذاری بلندمدت دارد بد است تسویه بدهی بانکی رو انجام داده دارایی های بدون سود خودش روفروخته که بهره مفت به بانک ندهد بد است خوب تسویه بدهی ها برای کاهش بهره و هزینه های مالی اقدامی مهم بوده برای سهم خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #آرین شرکتی سود ده تمام سالها و روند سود دهی آن رو ببینید ++++++++++ خوش بین
  h haj(@hajihaj)
  #آرین ++++++++++++++++++ شرکت بازرگانی پتروشیمی شرکتی منحصر به فرد و آرین مالک آن خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟